Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia dramatu i teatru

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL1L-HDIT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Historia dramatu i teatru
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. ogólna -12 - Kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

50 godzin, w tym 35 godziny kontaktowe, 15 praca własna studenta

Efekty uczenia się - wiedza:

Student orientuje się w najważniejszych zjawiskach z historii dramatu i teatru wieków XVIII i XIX, rozpoznaje najważniejszych twórców dramatu i artystów teatru w Polsce i w Europie oraz ich dzieła, orientuje się w architekturze, repertuarze środków wyrazu, konwencjach gry aktorskiej, zna najważniejsze dzieła dramatyczne z poszczególnych epok (K_W09)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student umie wskazać najważniejsze dzieła dramatyczne z poszczególnych epok omawianych na wykładzie, a także rozpoznać podstawowe formy i konwencje teatralne (K_U12)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student zdaje sobie sprawę, że historia dramatu i teatru obejmuje niezwykle bogate i zróżnicowane zjawiska, warte rozpoznania na własną rękę (K_K01)

Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa literacko-teatralnego Polski i Europy (K_K05)

Student ma świadomość rangi i znaczenia teatru i widowisk w kulturze polskiej i światowej (K_K14)


Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną (slajdy, fragmenty spektakli i filmów dokumentalnych, użyteczne strony internetowe)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Drugie ogniwo cyklu wykładów z historii dramatu i teatru. Wykład poświęcony dramatowi i teatrowi wieku XIX. Przeznaczony dla studentów kulturoznawstwa oraz filologii polskiej (specjalizacja teatrologiczna), a także dla zainteresowanych studentów filologii klasycznej i neofilologii.

Pełny opis:

Najważniejsze zagadnienia:

1. Przełom XVIII i XIX wieku: narodziny teatru mieszczańskiego i teatrów narodowych.

2. Inscenizacja romantyczna; romantyczny dramat obcy i polski.

3. Richard Wagner i Friedrich Nietzsche.

4. Techniki pièce bien faite.

5. Teatr gwiazd.

Dokładny zakres tematów ustalany jest w sylabusie przedmiotu dla każdego roku akademickiego.

Literatura:

1. Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego, Warszawa 1977.

2. Historia teatru, red. J. R. Brown, Warszawa 1999.

3. A. Nicoll, Dzieje dramatu, Warszawa 1983.

Metody i kryteria oceniania:

1. Sprawdzian wiadomości - test (z możliwościa wykorzystania metod online).

3. Samodzielna lektura wybranego dramatu polskiego lub europejskiego (wg ustaleń dla każdego roku akademickiego).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzenna Wiśniewska
Prowadzący grup: Marzenna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Historia dramatu i teatru od przełomu XVIII/XIX do końca XIX w.

Pełny opis:

1. Narodziny teatrów narodowych. Wojciech Bogusławski. Franciszek Bohomolec

2. Śpiewogra Wojciecha Bogusławskiego Krakowiacy i Górale w reż. Olgi Lipińskiej

3. Sztuka aktorska - Paradoks o aktorze Diderota i Mimika Bogusławskiego

4. Teatr romantyczny jako laboratorium nowych form audiowizualnych

5. Dziady Adama Mickiewicza w reż. K. Swinarskiego

6. Adam Mickiewicz. Lekcja XVI i Dziady jako projekt kulturowy

7. Dramaty ironiczne i mistyczne Juliusza Słowackiego

8. Balladyna Juliusza Słowackiego w reż. Janusza Wiśniewskiego

9. Dziewiętnastowieczna komedia - świat komedii Fredrowskich

10. Helena Modrzejewska i XIX-wieczny teatr gwiazd. Teatr jako przedsiębiorstwo

11. Teatr muzyczny Ryszarda Wagnera. Gesamtkunstwerk

12. "Traktat o marionetkach" H. Kleista – od ludycznego teatru lalkowego do lalki na salonach

13. Narodziny nowoczesnego dramatu. Teatr naturalistyczny. Meiningeńczycy

14. Dom lalki (Nora) Henrika Ibsena w reż. Izabelli Cywińskiej

15. Wielka reforma teatru. Adolphe Appia i Edward Gordon Craig

Literatura:

D. Jarząbek-Wasyl, Za kulisami. Narodziny przedstawienia w teatrze polskim XIX w., Kraków 2016

Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego

D. Kosiński, Teatra polskie, Warszawa 2010 (cz. II i cz. III)

D. Ratajczakowa, Galeria gatunków widowiskowych, teatralnych i dramatycznych, Poznań 2015

Uwagi:

Obowiązuje samodzielna lektura dramatu H. Ibsena, "Dzika kaczka".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Marzenna Wiśniewska, Violetta Wróblewska
Prowadzący grup: Marzenna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Historia dramatu i teatru od przełomu XVIII/XIX do końca XIX w.

Pełny opis:

1. Narodziny teatrów narodowych. Wojciech Bogusławski. Franciszek Bohomolec

2. Śpiewogra Wojciecha Bogusławskiego Krakowiacy i Górale w reż. Olgi Lipińskiej

3. Sztuka aktorska - Paradoks o aktorze Diderota i Mimika Bogusławskiego

4. Teatr romantyczny jako laboratorium nowych form audiowizualnych

5. Dziady Adama Mickiewicza w reż. K. Swinarskiego

6. Adam Mickiewicz. Lekcja XVI i Dziady jako projekt kulturowy

7. Dramaty ironiczne i mistyczne Juliusza Słowackiego

8. Balladyna Juliusza Słowackiego w reż. Janusza Wiśniewskiego

9. Dziewiętnastowieczna komedia - świat komedii Fredrowskich

10. Helena Modrzejewska i XIX-wieczny teatr gwiazd. Teatr jako przedsiębiorstwo

11. Teatr muzyczny Ryszarda Wagnera. Gesamtkunstwerk

12. "Traktat o marionetkach" H. Kleista – od ludycznego teatru lalkowego do lalki na salonach

13. Narodziny nowoczesnego dramatu. Teatr naturalistyczny. Meiningeńczycy

14. Dom lalki (Nora) Henrika Ibsena w reż. Izabelli Cywińskiej

15. Wielka reforma teatru. Adolphe Appia i Edward Gordon Craig

Literatura:

D. Jarząbek-Wasyl, Za kulisami. Narodziny przedstawienia w teatrze polskim XIX w., Kraków 2016

Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego

D. Kosiński, Teatra polskie, Warszawa 2010 (cz. II i cz. III)

D. Ratajczakowa, Galeria gatunków widowiskowych, teatralnych i dramatycznych, Poznań 2015

Uwagi:

Obowiązuje samodzielna lektura dramatu H. Ibsena, "Dzika kaczka".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski, Marzenna Wiśniewska
Prowadzący grup: Marzenna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Historia dramatu i teatru od przełomu XVIII/XIX do końca XIX w.

Pełny opis:

1. Narodziny teatrów narodowych. Wojciech Bogusławski. Franciszek Bohomolec

2. Śpiewogra Wojciecha Bogusławskiego Krakowiacy i Górale w reż. Olgi Lipińskiej

3. Sztuka aktorska - Paradoks o aktorze Diderota i Mimika Bogusławskiego

4. Teatr romantyczny jako laboratorium nowych form audiowizualnych

5. Dziady Adama Mickiewicza w reż. K. Swinarskiego

6. Adam Mickiewicz. Lekcja XVI i Dziady jako projekt kulturowy

7. Dramaty ironiczne i mistyczne Juliusza Słowackiego

8. Balladyna Juliusza Słowackiego w reż. Janusza Wiśniewskiego

9. Dziewiętnastowieczna komedia - świat komedii Fredrowskich

10. Helena Modrzejewska i XIX-wieczny teatr gwiazd. Teatr jako przedsiębiorstwo

11. Teatr muzyczny Ryszarda Wagnera. Gesamtkunstwerk

12. "Traktat o marionetkach" H. Kleista – od ludycznego teatru lalkowego do lalki na salonach

13. Narodziny nowoczesnego dramatu. Teatr naturalistyczny. Meiningeńczycy

14. Dom lalki (Nora) Henrika Ibsena w reż. Izabelli Cywińskiej

15. Wielka reforma teatru. Adolphe Appia i Edward Gordon Craig

Literatura:

D. Jarząbek-Wasyl, Za kulisami. Narodziny przedstawienia w teatrze polskim XIX w., Kraków 2016

Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego

D. Kosiński, Teatra polskie, Warszawa 2010 (cz. II i cz. III)

D. Ratajczakowa, Galeria gatunków widowiskowych, teatralnych i dramatycznych, Poznań 2015

Uwagi:

Obowiązuje samodzielna lektura dramatu H. Ibsena, "Dzika kaczka".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Marzenna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Historia dramatu i teatru od przełomu XVIII/XIX do końca XIX w.

Pełny opis:

1. Narodziny teatrów narodowych. Wojciech Bogusławski. Franciszek Bohomolec

2. Śpiewogra Wojciecha Bogusławskiego Krakowiacy i Górale w reż. Olgi Lipińskiej

3. Sztuka aktorska - Paradoks o aktorze Diderota i Mimika Bogusławskiego

4. Teatr romantyczny jako laboratorium nowych form audiowizualnych

5. Dziady Adama Mickiewicza w reż. K. Swinarskiego

6. Adam Mickiewicz. Lekcja XVI i Dziady jako projekt kulturowy

7. Dramaty ironiczne i mistyczne Juliusza Słowackiego

8. Balladyna Juliusza Słowackiego w reż. Janusza Wiśniewskiego

9. Dziewiętnastowieczna komedia - świat komedii Fredrowskich

10. Helena Modrzejewska i XIX-wieczny teatr gwiazd. Teatr jako przedsiębiorstwo

11. Teatr muzyczny Ryszarda Wagnera. Gesamtkunstwerk

12. "Traktat o marionetkach" H. Kleista – od ludycznego teatru lalkowego do lalki na salonach

13. Narodziny nowoczesnego dramatu. Teatr naturalistyczny. Meiningeńczycy

14. Dom lalki (Nora) Henrika Ibsena w reż. Izabelli Cywińskiej

15. Wielka reforma teatru. Adolphe Appia i Edward Gordon Craig

Literatura:

D. Jarząbek-Wasyl, Za kulisami. Narodziny przedstawienia w teatrze polskim XIX w., Kraków 2016

Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego

D. Kosiński, Teatra polskie, Warszawa 2010 (cz. II i cz. III)

D. Ratajczakowa, Galeria gatunków widowiskowych, teatralnych i dramatycznych, Poznań 2015

Uwagi:

Obowiązuje samodzielna lektura dramatu H. Ibsena, "Dzika kaczka".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.