Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza dzieła teatralnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL2L-ADT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła teatralnego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. ogólna - 22 - Kulturoznawstwo s1
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

- zajęcia dydaktyczne - 30 godzin

- samodzielna praca studenta z tekstami i przygotowanie pracy zaliczeniowej - 30 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową dotyczącą kultury audiowizualnej, poetyki dzieła teatralnego i filmowego, kompozycji dzieła malarskiego i muzycznego.

Posiada wiedzę o wybranych mediach i zjawiskach (dziełach, widowiskach) w mediasferze.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student trafnie formułuje i analizuje problemy badawcze dotyczące zagadnień kulturowych i artystycznych, odpowiednio dobiera narzędzia i metody badawcze właściwe dla antropologii kultury i badań nad kulturą audiowizualną.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając różnych jego form i różnych mediów.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Analiza dzieła teatralnego to jeden z kluczowych przedmiotów w dziedzinie wiedzy o teatrze. Zajęcia skupiają się na kwestiach związanych z analizą dzieła teatralnego: specyfice procedur badawczych, przeglądzie metod badania spektaklu teatralnego, analizie poszczególnych planów strukturalnych dzieła.

Pełny opis:

Najważniejsze zagadnienia:

1. Teatr jako interpretator dzieła literackiego.

2. Podstawy metodologiczne analizy dzieła teatralnego (metoda filologiczna, semiotyka, fenomenologia, antropologia, performatyka).

3. Twórcy dzieła teatralnego (aktor, reżyser, scenograf, kompozytor, choreograf).

4. Analiza poszczególnych planów strukturalnych dzieła teatralnego (dramat i problematyka teatralna, aktor, czas, przestrzeń, relacja scena-widownia).

5. Spektakl w perspektywie odbiorcy i odbioru.

Literatura:

1. Problemy teorii dramatu i teatru, red. J. Degler, Wrocław 2003.

2. K. Kowalewicz, Teatr i odbiorca, Łódź 1993.

3. Słownik wiedzy o teatrze, red. zbior., Bielsko-Biała 2008

4. P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, tłum. S. Świontek, Wrocław 1998

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

2. Frekwencja na zajęciach

3. Praca zaliczeniowa (tekst analityczny)/ prezentacja problemowa

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Skuczyński, Marzenna Wiśniewska
Prowadzący grup: Janusz Skuczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzenna Wiśniewska, Violetta Wróblewska
Prowadzący grup: Artur Duda, Klaudia Peplińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski, Marzenna Wiśniewska
Prowadzący grup: Marzenna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Dzieło teatralne jako przedmiot badań

2. Podstawy metodologiczne analizy dzieła teatralnego (metoda filologiczna, semiotyka, fenomenologia, antropologia, performatyka).

3. Twórcy dzieła teatralnego (dramaturg, reżyser, scenograf, kompozytor, choreograf, aktor).

4. Analiza poszczególnych aspektów dzieła teatralnego na podstawie wybranych przedstawień na żywo oraz rejestracji:

- strategie dramaturgiczne we współczesnym teatrze,

- współczesne konwencje inscenizacyjne;

- aktor: strategie opisu

- przestrzeń teatralna

- relacja scena-widownia.

6. Analiza spektakli teatru lalkowego, teatru muzycznego, teatru tańca (szczegółowy program uzgodniony ze studentami w oparciu o repertuar toruńskich scen)

5. Zmediatyzowane formy przedstawienia

6. Archiwum przedstawienia

Literatura:

- Erica Fisher-Lichte, Analiza przedstawienia, [w:] Tear i teatrologia. Podstawowe pytania, przeł. M. Sugiera, M. Borowski, Wrocław 2012, s. 68-87.

- J. Kowalska, Krótka historia zdrady autora, „Notatnik Teatralny” 2010, nr 58-59 (Zawód: dramaturg).

- P. Sztarbowski, Teatr dramaturgów, „Notatnik Teatralny” 2010, nr 58-59 (Zawód: dramaturg).

- H.-T. Lehman, Wstęp do: Teatr postdramatyczny, Kraków 2009

- Agata Adamiecka-Sitek, (De)konstukcja kobiecości w "Poskromieniu złośnicy" K. warlikowskiego, Dialog 2006, nr 10, źródło online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/30783.html

5. B. Guczalska, Rezoner, medium, gracz. Aktor w 20-leciu, [w:] 20-lecie. Teatr polski po 1989, Kraków 2010, s. 289-302.

Uwagi:

1. Zajęcia wymagają bezpośredniego udziału w przedstawieniach tearalnych przygotowanych na toruńskich scenach lub prezentowanych na festiwalach w Toruniu (program będzie wspólnie ustalony ze studentami)

2. W przypadku utrudnionego dostępu do wydarzeń bezpośrednich omównia i analizy mogą uwzględniać nagrania spektakli

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski, Marzenna Wiśniewska
Prowadzący grup: Marzenna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Dzieło teatralne jako przedmiot badań

2. Podstawy metodologiczne analizy dzieła teatralnego (metoda filologiczna, semiotyka, fenomenologia, antropologia, performatyka).

3. Twórcy dzieła teatralnego (dramaturg, reżyser, scenograf, kompozytor, choreograf, aktor).

4. Analiza poszczególnych aspektów dzieła teatralnego na podstawie wybranych przedstawień na żywo oraz rejestracji:

- strategie dramaturgiczne we współczesnym teatrze,

- współczesne konwencje inscenizacyjne;

- aktor: strategie opisu

- przestrzeń teatralna

- relacja scena-widownia.

6. Analiza spektakli teatru lalkowego, teatru muzycznego, teatru tańca (szczegółowy program uzgodniony ze studentami w oparciu o repertuar toruńskich scen)

5. Zmediatyzowane formy przedstawienia

6. Archiwum przedstawienia

Literatura:

- Erica Fisher-Lichte, Analiza przedstawienia, [w:] Tear i teatrologia. Podstawowe pytania, przeł. M. Sugiera, M. Borowski, Wrocław 2012, s. 68-87.

- J. Kowalska, Krótka historia zdrady autora, „Notatnik Teatralny” 2010, nr 58-59 (Zawód: dramaturg).

- P. Sztarbowski, Teatr dramaturgów, „Notatnik Teatralny” 2010, nr 58-59 (Zawód: dramaturg).

- H.-T. Lehman, Wstęp do: Teatr postdramatyczny, Kraków 2009

- Agata Adamiecka-Sitek, (De)konstukcja kobiecości w "Poskromieniu złośnicy" K. warlikowskiego, Dialog 2006, nr 10, źródło online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/30783.html

5. B. Guczalska, Rezoner, medium, gracz. Aktor w 20-leciu, [w:] 20-lecie. Teatr polski po 1989, Kraków 2010, s. 289-302.

Uwagi:

1. Zajęcia wymagają bezpośredniego udziału w przedstawieniach tearalnych przygotowanych na toruńskich scenach lub prezentowanych na festiwalach w Toruniu (program będzie wspólnie ustalony ze studentami)

2. W przypadku utrudnionego dostępu do wydarzeń bezpośrednich omównia i analizy mogą uwzględniać nagrania spektakli

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.