Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury japońskiej klasycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL2L-HLJK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Historia literatury japońskiej klasycznej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 22 - kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punktów ECTS*:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]

• 40 godzin = praca własna (czytanie lektur, zapoznanie się z materiałem) [1,6 ECTS]

• 6 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,2 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– ma świadomość kompleksowości oraz wielowymiarowości kultury i sztuki, zmienności języków, kodów i konwencji w procesie przemian historycznych (K_W09)

– zna wybrane zagadnienia związane z kulturą i sztuką pozaeuropejską (K_W12)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– potrafi rozpoznawać i porównywać ze sobą zjawiska kulturowe i teksty kultury pochodzące z różnych obszarów kulturowych z zastosowaniem odpowiednich metod (K_U05)

– rozumie i interpretuje zjawiska i symbole kultury dawnej i współczesnej, wysokiej i popularnej (K_U09)

– potrafi określić i scharakteryzować style i epoki artystyczne w procesie historycznokulturowym (K_U11)

– umie wskazać i opisać dzieła najbardziej reprezentatywne dla kolejnych epok historycznokulturowych w różnych dziedzinach sztuki (K_U12)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)

– ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata (K_K05)

– docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz wartość różnorodności kulturowej (K_K08)


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest klasycznej literaturze japońskiej od czasów najdawniejszych do połowy XIX wieku. W trakcie zajęć studenci poznają gatunki prozy, liryki i dramatu charakterystyczne dla tradycyjnej literatury japońskiej, głównych ich twórców i reprezentatywne dzieła. Drugi semestr omawia literaturę od końca okresu Heian po okres Edo.

Pełny opis:

Główne zagadnienia (cz. II)

– literatura anegdotyczna (setsuwa bungaku) i podróżnicza (kikō-bungaku)

– literatura eseistyczna (sylwy "Hōjōki" i "Tsurezuregusa") i twórczość pisarzy-outsiderów-eremitów (inja-bungaku); kategorie estetyczne średniowiecza: yūgen, wabi, sabi

– literatura okresu Muromachi (1): gozan-bungaku; diarystyka i zapiski z podróży

– literatura okresu Muromachi (2): bajki otogizōshi; nanshoku w średniowiecznej prozie

– teatr średniowiecza; gatunki dramatyczne przed nō:(kagura, gigaku, sarugaku, bugaku, dengaku); powstanie i rozwój teatru nō oraz farsy kyōgen

– charakterystyka teatru nō ; farsy kyōgen i zōgei

– narodziny i rozkwit kultury mieszczańskiej; poezja popularna (haikai, haiku, kyōka); szkoły haikai; Matsuo Bashō; twórczość Kobayashi Issa

– literatura mieszczańska; nowe formy prozy (literatura popularna i pouczająca oraz jej znaczenie oraz ukiyozōshi – ich rodzaje i tematyka; Ihara Saikaku)

– teatr nowożytny jōruri (bunraku) i kabuki

– spuścizna Chikamatsu Monzaemona; charakterystyka najpopularniejszych dramatów jōruri i kabuki (treść, główne idee, sterotypy postaci)

– poezja od połowy XVIII w. (epigoni poezji dworskiej; odrodzenie stylu Bashō (shōfū-kaifuku) i twórczość Yosa Busona; „jedność tekstu i obrazu”)

– literatura dla rozrywki (gesaku-bungaku) – proza późnego Edo i jej walory literackie: rodzaje literatury dla rozrywki; słynni twórcy gesaku-bungaku i ich utwory: Ueda Akinari, Jippensha Ikku, Takizawa Bakin, Shikitei Sanba, Tamenaga Shunsui, Ryūtei Tanehiko

– popularność studiów humanistycznych i nowożytna myśl religijno-filozoficzna; wpływ estetyki (ukiyo, kanzen-chōaku) i etyki konfucjańskiej (shingaku) na literaturę okresu Edo

Literatura:

Estetyka japońska. Antologia (t. 1-3), red. Krystyna Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2001

Keene Donald, A History of Japanese Literature. Vol. 1: Seeds in the Heart - From the Earliest Era to the Mid-nineteenth Century, Grove Press, New York 1960

Kordzińska-Nawrocka Iwona, Ulotny świat ukiyo. Obraz kltury mieszczańskiej w twórczości Ihary Saikaku, Wydawnictwa UW, Warszawa 2010

Melanowicz Mikołaj, Literatura japońska (t. 1) , PWN, Warszawa 1994-1996

―, Formy w literaturze japońskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003

―, Historia literatury japońskiej, PWN, Warszawa 2011

przekłady klasycznej literatury japońskiej

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny lub pisemny obejmujący materiał z obu semestrów oraz znajomość lektur (K_W09, K_W12, K_U05, K_U09, K_U11, K_U12, K_K01, K_K05, K_K08); egzamin odbędzie się w formie tradycyjnej lub online

Praktyki zawodowe:

nie dotyczny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Violetta Wróblewska
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 prowadzone będą w formie stacjonarnej lub zdalnie (synchronicznie lub asynchronicznie z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle UMK i/lub Office 365, głównie MS Teams).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.