Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia dramatu i teatru

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL2Z-HDiT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Historia dramatu i teatru
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

50 godzin, w tym 35 godziny kontaktowe, 15 praca własna studenta

Efekty uczenia się - wiedza:

Student orientuje się w najważniejszych zjawiskach z historii dramatu i teatru XX w., rozpoznaje najważniejszych twórców dramatu i artystów teatru w Polsce i w Europie oraz ich dzieła, orientuje się w architekturze, repertuarze środków wyrazu, konwencjach gry aktorskiej, zna najważniejsze dzieła dramatyczne z poszczególnych epok (K_W09)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student umie wskazać najważniejsze dzieła dramatyczne z poszczególnych epok omawianych na wykładzie, a także rozpoznać podstawowe formy i konwencje teatralne (K_U12)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student zdaje sobie sprawę, że historia dramatu i teatru obejmuje niezwykle bogate i zróżnicowane zjawiska, warte rozpoznania na własną rękę (K_K01)

Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa literacko-teatralnego Polski i Europy (K_K05)

Student ma świadomość rangi i znaczenia teatru i widowisk w kulturze polskiej i światowej (K_K14)


Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną (slajdy, fragmenty spektakli i filmów dokumentalnych, użyteczne strony internetowe)

Analiza przedstawienia teatralnego

Analiza tekstów naukowych

Dyskusja

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Trzecie ogniwo cyklu zajęć z historii dramatu i teatru. Zajęcia poświęcone dramatowi i teatrowi od Wielkiej Reformy, przez Drugą Reformę Teatru i przełom performatywny w sztuce XX wieku, aż po teatr postdramatyczny początków wieku XXI.

Przeznaczony dla studentów kulturoznawstwa oraz filologii polskiej (specjalizacja teatrologiczna), a także dla zainteresowanych studentów filologii klasycznej i neofilologii, którzy chcieliby się zapoznać z podstawowymi informacjami z zakresu historii dramatu i teatru współczesnego (od drugiej połowy XIX do początku XXI w.)

Pełny opis:

Najważniejsze zagadnienia:

1. Narodziny nowoczesnego teatru (Meiningeńczycy, teatr naturalistyczny i symbolistyczny, A. Appia, E. G. Craig, K. Stanisławski, S. Wyspiański).

2. Teatr tzw. Drugiej Reformy (P. Brook, T. Kantor, J. Grotowski i inni).

3. Teatr postdramatyczny.

4. Najważniejsze zjawiska polskiego teatru po roku 1989 (teatr K. Lupy, G. Jarzyny, K. Warlikowskiego, J. Klaty etc.)

Literatura:

1. K. Braun, Wielka Reforma Teatru w Europie. Ludzie – idee – zdarzenia, Warszawa 1984.

2. P. Szondi, Teoria nowoczesnego dramatu. 1880-1950, Warszawa 1976.

3. J. L. Styan, Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce, Wrocław 1995.

4. H. T. Lehmann, Teatr postdramatyczny, Kraków 2004.

5. Phillip B. Zarilli, B. McConachie, G. J. Williams, C. F. Sorgenfrei, Theatre Histories. An Introduction, New York 2006.

6. E. Fischer-Lichte, Kurze Geschichte des deutschen Theaters, Tübingen-Basel 1999.

7. D. Kosiński, Teatra polskie. Historie, Warszawa 2010.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach.

2. Egzamin z wiedzy o teatrze (obejmujący materiał z wykładów z historii dramatu i teatru oraz konwersatorium Teatr XX i XXI wieku)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda
Prowadzący grup: Artur Duda, Bartłomiej Oleszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Violetta Wróblewska
Prowadzący grup: Artur Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Artur Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Pełny opis:

Program aktualizowany 25.11.2019)

1) Zajęcia organizacyjne. Prezentacja programu. Dostęp do platformy Moodle. Kiedy zaczyna się teatr współczesny? Wielka reforma teatru – zwrot performatywny – teatr postdramatyczny

2) TEATR DRAMATYCZNY. Tramwaj zwany pożądaniem Tennessee Williamsa w reż. Elii Kazana (1947)

- Radosław Rybkowski, Broadwayowski teatr reżysera: Tramwaj zwany pożądaniem w inscenizacji Elii Kazana, [w:] Arcydzieła inscenizacji. Od Reinhardta do Wilsona, Kraków 1997, s. 35-52..

3) TEATR POSTDRAMATYCZNY. Endstation Amerika Franka Castorfa według Tramwaju zwanego pożądaniem T. Williamsa (1999)

- Hans-Thies Lehmann, Teatr postdramatyczny, przeł. Dorota Sajewska, Małgorzata Sugiera, Kraków 2009 [tutaj: fragment Prologu, s. 21-28 oraz Prehistorii, s. 63-78.

4) ŚWIĘTOŚĆ. Książę Niezłomny Jerzego Grotowskiego (1965)

- D. Kosiński, Ku szczytowi (1964-1967), [w:] tenże, Grotowski. Przewodnik, Wrocław 1967, s. 180-215 (włącznie z uważnym obejrzeniem ilustracji i lekturą tekstów w ramkach)

- Tadeusz Kornaś, opis spektaklu w Encyklopedii Teatru Polskiego: http://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/4167/ksiaze-niezlomny

5) ŚMIERĆ. Umarła klasa Tadeusza Kantora (1975) – w trybie e-learningu na platformie Moodle (4 listopada)

- Tadeusz Kantor, Teatr Śmierci, [w:] tenże, Pisma. Tom II, oprac. Krzysztof Pleśniarowicz, Kraków 2004, s. 13-22.

6) DZIWNOŚĆ. Bzik tropikalny w reżyserii Grzegorza Jarzyny (1996)

- Stanisław Ignacy Witkiewicz, Wstęp do teorii Czystej Formy w teatrze, [w:] tenże, Teatr i inne pisma o teatrze, oprac. Janusz Degler, Warszawa 1995, s. 13-42. [proszę o przyniesienie na zajęcia cytatów z tekstu]

- Prawdziwa natura teatru. Rozmowa z Grzegorzem Jarzyną, [w:] Piotr Gruszczyński, Ojcobójcy. Młodsi zdolniejsi w teatrze polskim, Warszawa 2003, s. 165-176.

- Bzik teatralny. Początek, film dokumentalny dostępny w Ninatece: https://ninateka.pl/film/bzik-tropikalny-poczatek-joanna-makowska

7) PEEREL. Rewizor Nikołaja Gogola w reżyserii Jana Klaty (2003)

- Artur Duda, Na śmietniku popkultury. Teatr polski po 1989 roku z perspektywy estetyki performatywności, „Dialog” 2009, nr 11, s. 56-74; także w: 20-lecie. Teatr polski po 1989, red. D. Jarząbek, M. Kościelniak, G. Niziołek, Kraków 2010, s. 93-109.

8) KOBIETA. Poskromienie złośnicy Williama Szekspira w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego (2001) – w trybie e-learningu na platformie Moodle (2 grudnia)

- Agata Adamiecka-Sitek, (De)konstrukcja kobiecości w Poskromieniu złośnicy Krzysztofa Warlikowskiego, [w:] Kobiety w historii i współczesności teatru polskiego, red. A. Adamiecka-Sitek i D. Buchwald, Warszawa 2006, s. 125-137.

9) i 10) SZTUKA I NARÓD. Tango Sławomira Mrożka w reżyserii Piotra Ratajczaka (2017)

- wspólne wyjście do teatru na spektakl

- zajęcia e-learningowe: omówienie spektaklu (praca w grupach)

11) NAGOŚĆ. Oczyszczeni Sarah Kane w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego (2001-2002)

- Joanna Krakowska, „Oczyszczeni”, czyli niech nas zobaczą, [w:] tejże, Demokracja. Przedstawienia, Warszawa 2019, s. 133-188.

12) ARTYSTA. Persona. Marylin w reżyserii Krystiana Lupy (2009)

- Krystyna Duniec, Persona, [w:] tejże, Ciało w teatrze. Perspektywa antropologiczna, Warszawa 2012 [podział tekstu na dwie grupy: Wizerunek jako towar. Droga do tożsamości?, s. 101-127; Dziennik intymny na scenie, s. 129-151]

13) REWOLUCJA/REMIKS. Sprawa Dantona Stanisławy Przybyszewskiej w reżyserii Jana Klaty (2008)

- Justyna Stasiowska, Remiks, [w:] Performatyka. Terytoria, red. Ewa Bal i Dariusz Kosiński, Kraków 2017, s. 251-257.

14) POSTKOLONIALIZM. Słowacki. 5 dramatów. Rekonstrukcja historyczna w reżyserii Pawła Wodzińskiego (2010)

- Artur Duda, Performatywna struktura inscenizacji Pawła Wodzińskiego Słowacki. 5 dramatów. Rekonstrukcja historyczna, [w:] Słowacki postkolonialny, red. Michał Kuziak, Bydgoszcz 2010, s. 185-197.

- referat: Postkolonializm jako metoda badawcza – główne założenia, m.in. na podstawie tekstów w: Słowacki postkolonialny, red. Michał Kuziak, Bydgoszcz 2010

15) ZAGŁADA. Kryjówka/The Hideout w reżyserii Pawła Passiniego (2014) – w trybie e-learningu na platformie Moodle

- Zdejmowanie bandaży. Z Pawłem Passinim rozmawia Jacek Kopciński, http://encyklopediateatru.pl/artykuly/259483/pawel-passini-zdejmowanie-bandazy

- rekonstrukcja spektaklu na podstawie recenzji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.