Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teatr XX i XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL2Z-TE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Teatr XX i XXI wieku
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. ogólna - 21 - Kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie dwóch wykładów z historii dramatu i teatru na I roku kulturoznawstwa I stopnia.

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin, w tym 30 godzin kontaktowych i 30 godzin praca własna.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student orientuje się w najważniejszych zjawiskach z historii dramatu i teatru XX w., rozpoznaje najważniejszych twórców dramatu i artystów teatru w Polsce i w Europie oraz ich dzieła, orientuje się w architekturze, repertuarze środków wyrazu, konwencjach gry aktorskiej, zna najważniejsze dzieła dramatyczne z poszczególnych epok (K_W09)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student umie wskazać najważniejsze fakty z biografii artystów teatru i ich wybrane dzieła, a także rozpoznać podstawowe formy i konwencje teatralne (K_U12)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student zdaje sobie sprawę, że historia dramatu i teatru obejmuje niezwykle bogate i zróżnicowane zjawiska, warte rozpoznania na własną rękę (K_K01)

Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa lteatralnego Polski i Europy (K_K05)

Student ma świadomość rangi i znaczenia teatru i widowisk w kulturze polskiej i światowej (K_K14)


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Trzecie ogniwo cyklu dotyczącego historii dramatu i teatru. Konwersatorium poświęcone teatrowi najnowszemu, tzn. wybranym artystom teatru drugiej połowy XX oraz początku XXI wieku. Cykl kończy się egzaminem ustnym.

Konwersatorium odbywa się w trybie zdalnym, z wyjątkiem jednej wizyty w teatrze, o ile pozwoli na to sytuacja pandemiczna.

Pełny opis:

1) Zajęcia organizacyjne. Prezentacja programu zajęć i warunków zaliczenia.

2) WILAM HORZYCA (1889-1959) i polski teatr monumentalny

- biogram w Encyklopedii Teatru Polskiego – www.encyklopediateatru.pl

- nagranie audio z cyklu Mówiona encyklopedia teatru polskiego - www.encyklopediateatru.pl

- "Za kulisami" Cypriana Norwida w reż. Wilama Horzycy, opis przedstawienia autorstwa Lidii Kuchtówny - www.encyklopediateatru.pl

3) JERZY JAROCKI (1929-2012) i autorski teatr inscenizacji

- biogram w Encyklopedii Teatru Polskiego – www.encyklopediateatru.pl

- "Matka" Witkacego w reż. Jerzego Jarockiego (1972) - w portalu www.tvp.vod.pl

4) KONRAD SWINARSKI (1929-1975) i autorski teatr inscenizacji

- biogram w Encyklopedii Teatru Polskiego – www.encyklopediateatru.pl

- "Kartoteka" Tadeusza Różewicza w reż. Konrada Swinarskiego (1967) w portalu www.vod.tvp.pl

5) TADEUSZ KANTOR (1915-1990) i Teatr Śmierci

- biogram w Encyklopedii Teatru Polskiego – www.encyklopediateatru.pl

- "Umarła klasa" Tadeusza Kantora (1975) – w portalu www.ninateka.pl

- "Umarła klasa" Tadeusza Kantora – nagranie audio z cyklu Mówiona encyklopedia teatru polskiego - www.encyklopediateatru.pl

- Tadeusz Kantor, Teatr Śmierci, [w:] tenże, Pisma. Tom II, oprac. Krzysztof Pleśniarowicz, Kraków 2004, s. 13-22.

6) JERZY GROTOWSKI (1933-1999) – od Sztuki jako prezentacji do Sztuki jako wehikułu

- biogram w Encyklopedii Teatru Polskiego – www.encyklopediateatru.pl

- film dokumentalny Jerzy Grotowski – próba portretu – w zasobach YouTube

- "Książę Niezłomny" Jerzego Grotowskiego (1965) – Tadeusz Kornaś, opis spektaklu w Encyklopedii Teatru Polskiego: http://encyklopediateatru.pl

7) KRYSTIAN LUPA (ur. 1943) – teatr kryzysu i autoanalizy

- biogram w Encyklopedii Teatru Polskiego – www.encyklopediateatru.pl

- Rozmowy istotne. Wywiad z Krystianem Lupą – w portalu www.vod.tvp.pl

- "Persona. Marylin" w reżyserii Krystiana Lupy (2009)

- Krystyna Duniec, Persona, [w:] tejże, Ciało w teatrze. Perspektywa antropologiczna, Warszawa 2012 [podział tekstu na dwie grupy: Wizerunek jako towar. Droga do tożsamości?, s. 101-127; Dziennik intymny na scenie, s. 129-151]

8) KRZYSZTOF WARLIKOWSKI (ur. 1962) – teatr krytyczny

- biogram w Encyklopedii Teatru Polskiego – www.encyklopediateatru.pl

- "Poskromienie złośnicy" Williama Szekspira w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego (2001)

- Agata Adamiecka-Sitek, (De)konstrukcja kobiecości w "Poskromieniu złośnicy" Krzysztofa Warlikowskiego, [w:] Kobiety w historii i współczesności teatru polskiego, red. A. Adamiecka-Sitek i D. Buchwald, Warszawa 2006, s. 125-137.

9) GRZEGORZ JARZYNA (ur. 1968) – teatr postdramatycznej zabawy i rozpoznania

- biogram w Encyklopedii Teatru Polskiego – www.encyklopediateatru.pl

- "Między nami dobrze jest" Doroty Masłowskiej (wersja filmowa) – w portalu www.ninateka.pl

- Artur Duda, Grzegorz Jarzyna’s Theatre of Postdramatic Joy and Recognition (w druku)

10) JAN KLATA (ur. 1973) – teatr remiksu

- biogram w Encyklopedii Teatru Polskiego – www.encyklopediateatru.pl

- "Sprawa Dantona" Stanisławy Przybyszewskiej w reż. Jana Klaty (2008, nagranie DVD)

- "Lazarus", musical Davida Bowie w reż, Jana Klaty (2020) – wybrane recenzje

11) TEATR ÓSMEGO DNIA (od 1964) – teatr studencki/alternatywny

- "Teczki", reż. Ewa Wójciak, Katarzyna Madoń-Mitzner (2008)

- Sylwia Lichocka, Teatr Ósmego Dnia – więcej niż teatr, [w:] Polski teatr alternatywny po 1989 roku z perspektywy Akademickich/Alternatywnych Spotkań Teatralnych „Klamra”, red. A. Duda, E. Adamiszyn i B. Oleszek, Toruń 2012 (pdf)

12) AKADEMIA RUCHU (od 1973 r.) – teatr alternatywny

- Akademia Ruchu, nagranie audio w: Mówiona encyklopedia teatru polskiego – www.encyklopediateatru.pl

- Bartłomiej Oleszek, Akademia Ruchu jako teatr akcji performatywnych, w:] Polski teatr alternatywny po 1989 roku z perspektywy Akademickich/Alternatywnych Spotkań Teatralnych „Klamra”, red. A. Duda, E. Adamiszyn i B. Oleszek, Toruń 2012 (pdf)

- wybrane akcje/przedstawienia Akademii Ruchu

13) PAWEŁ PASSINI (ur. 1977 r.)

- biogram w Encyklopedii Teatru Polskiego – www.encyklopediateatru.pl

- "Kryjówka/The Hideout" w reżyserii Pawła Passiniego (2014) - rekonstrukcja spektaklu na podstawie recenzji

- Zdejmowanie bandaży. Z Pawłem Passinim rozmawia Jacek Kopciński, http://encyklopediateatru.pl/artykuly/259483/pawel-passini-zdejmowanie-bandazy

14) Wyjście na wybrany spektakl Teatru im. W. Horzycy w Toruniu.

Warunki zaliczenia zajęć

1) Egzamin

2) Limit nieobecności: 3

Literatura:

W obecnym semestrze w związku z pandemią szczególnie polecam lektury z Czytelni na stronie internetowej Encyklopedii Teatru Polskiego, w tym:

Joanna Krakowska, Demokracja. Przedstawienia, Warszawa 2019,

Metody i kryteria oceniania:

1) Egzamin ustny

2) Limit nieobecności: 3 (bez konieczności przedstawienia usprawiedliwienia)

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Artur Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.