Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia idei w Japonii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL3L-HIwJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia idei w Japonii
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 32 - kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punktów ECTS*:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]

• 40 godzin = praca własna (zadania domowe, przygotowanie do zajęć) [1,5 ECTS]

• 8 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,3 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– ma świadomość kompleksowości oraz wielowymiarowości kultury, zmienności języków, kodów i konwencji w procesie przemian historycznych (K_W09)

– zna wybrane zagadnienia związane z kulturami europejskimi i pozaeuropejskimi (szczególnie Dalekiego Wschodu) (K_W11)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

–rozumie i interpretuje zjawiska i symbole kultury dawnej i współczesnej, wysokiej i popularnej (K_U09)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Dalekiego Wschodu na tle Polski, Europy i świata (K_K05)

– docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz wartość różnorodności kulturowej (K_K08)


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z głównymi zjawiskami religijnymi w Japonii na przestrzeni dziejów. Cykl wykładów ma charakter historyczny, ale zarazem problemowy. Pozwoli na uporządkowanie i rewizję dotychczasowych wiadomości z zakresu ewolucji japońskiej myśli religijnej.

Pełny opis:

W trakcie wykładu omówione zostaną najważniejsze nurty religijne w Japonii, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak:

Ogólna charakterystyka religii japońskich

Buddyzm (recepcja, nowe prądy buddyjskie)

Shintoizm

Synkretyzm religijny

Wyobrażenia eschatologiczne

Obrzędy religijne (rok obrzędowy, ceremonie rodzinne)

Wierzenia ludowe

Chrześcijaństwo

Konfucjanizm

Nowożytne prądy religijne

Literatura:

Kanert Maciej, Buddyzm japoński: jego polityczne i społeczne implikacje w okresie 538-645, "Trio", Warszawa 2005

Kotański Wiesław, Zarys dziejów religii w Japonii, Książka i Wiedza, Warszawa 1963

Kotański Wiesław, Japońskie opowieści o bogach, Iskry, Warszawa 1983

Kotański Wiesław, W kręgu shintoizmu. T. 1, Przeszłość i jej tajemnice, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 1995

Kotański Wiesław, W kręgu shintoizmu. T. 2, Doktryna, kult, organizacja, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 1995

Kozyra Agnieszka, Filozofia zen, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2004

Nakamura Hajime, Systemy myślenia ludów Wschodu: Indie, Chiny, Tybet, Japonia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005

Sueki Fumihiko, Nihon shūkyōshi, Iwanami shoten, Tokio 2006

Tubielewicz Jolanta, Mitologia Japonii, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1986

Wielcy myśliciele Wschodu, McGreal Ian P. (oprac.), Al fine, Warszawa 1997

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne (K_W09, K_W11, K_U09, K_K05, K_K08)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Aleksandra Jaworowicz-Zimny, Violetta Wróblewska
Prowadzący grup: Aleksandra Jaworowicz-Zimny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Dawid Rogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Piotr Grochowski, Dawid Rogacz
Prowadzący grup: Dawid Rogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.