Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Performanse i media

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL3Z-PiM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Performanse i media
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru z dziedziny korespondencji sztuk - 31 - Kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie ma.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony prezentacji zagadnień z pogranicza performatyki i medioznawstwa.

Pełny opis:

1) Zajęcia organizacyjne (prezentacja programu i warunków zaliczenia zajęć). Czym są media? Wieloznaczność terminu.

- praca w grupach – tworzenie mapy/klasyfikacji mediów

- typologia mediów według Wernera Faulsticha i Harry’ego Prossa

2) Czym są performanse (kulturowe)?

- Erika Fischer-Lichte, Przedstawienia kulturowe, [w:] tejże, Teatr i teatrologia podstawowe pytania, przeł. Mateusz Borowski i Małgorzata Sugiera, Wrocław 2012, s. 169-171 i 177-185.

- terminy: performance, sztuka performansu, performatyw, inscenizacja, ciało semiotyczne – ciało motoryczne – ciało energetyczne

3) Performanse jako media ludzkie

- Artur Duda, Marzenna Wiśniewska, Teatr wśród mediów – wyzwania i propozycje badawcze, [w:] Teatr wśród mediów, red. A. Duda, M. Wiśniewska, B. Oleszek, Toruń 2015, s. 17-24.

4) Starożytne igrzyska jako kompleks performansów

- Homer, Iliada, przeł. Kazimiera Jeżewska (tu: Pieśń XXIII – Igrzyska na cześć Patrokla), BN seria II, nr 17, Wrocław 1981.

5) Rytuał ofiarny. Grecka ofiara z kozła

- Walter Burkert, Tragedia grecka i rytuał ofiarny, [w:] Antropologia antyku greckiego, red. Włodzimierz Lengauer, Lech Trzcionkowski, Warszawa 2011, s. 432-452.

6) Teatr jako medium

- Zygmunt Hübner, Prowokacja, [w:] tenże, Polityka i teatr, Warszawa 2009, s. 191-206.

7) Koncert rockowy

- do obejrzenia: koncert zespołu Rammstein

- Simon Frith, Występ, [w:] tenże. Sceniczne rytuały. O wartości muzyki popularnej, Kraków 2011, s. 277-308.

8) Koncert hiphopowy – freestyle - battle

- do obejrzenia: Ósma mila, film w reżyserii Curtisa Hansona (2002)

9) Wrestling

- do obejrzenia: Zapaśnik, film w reżyserii Darrena Aronofsky’ego (2008)

- Jan Sowa, Krzysztof Wolański, Sport nie istnieje. Igrzyska w społeczeństwie spektaklu, Warszawa 2017, s. 139-149 (fragment dotyczący fenomenu wrestlingu)

10) Hamlet W. Szekspira w reżyserii Pawła Paszty w Teatrze im. W. Horzycy – wyjście na spektakl

11) Analiza i interpretacja Hamleta W. Szekspira w Teatrze im. W. Horzycy

12) Performanse w oowych mediach

- Lev Manovich, Czym są nowe media?, [w:] tenże, Język nowych mediów, przeł. Piotr Cypryański, Warszawa 2006, s. 81-135.

- na wideo: Matrix (1999)

13) Kolokwium zaliczeniowe

14) Omówienie wyników kolokwium. Wystawienie zaliczeń

Literatura:

zob. wyżej

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

1) obecność na zajęciach (limit: 3 nieobecności)

2) aktywność na zajęciach (znajomość lektur, udział w rozmowie, ewentualnie referat)

3) kolokwium zaliczeniowe lub praca (prezentacja multimedialna – do ustalenia z grupą)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Violetta Wróblewska
Prowadzący grup: Artur Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Artur Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.