Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Muzyka popularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s2KUL1L-MP-AK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Muzyka popularna
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru - specjalizacje - 12 - Kulturoznawstwo s2
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

nie ma

Całkowity nakład pracy studenta:

30 g. - udział w zajęciach

ok. 30 g. - przygotowanie do zajęć i konsultacje z prowadzącym

Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji szczegółową wiedzę w dziedzinie estetyki muzyki popularnej w ujęciu kulturoznawczym lub performatycznym (K_W04)

Student ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach teatrologii/performatyki z muzykologią i socjologią muzyki (K_W05)

Student orientuje się w najważniejszych zjawiskach muzyki popularnej i obcej XX wieku (K_W12)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod konstruowanie metod badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie antropologii kultury i performatyki (K_U02)

Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla kultury popularnej, zwłaszcza muzyki popularnej, stosując oryginalne podejścia uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki i badań kulturoznawczych w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego miejsca w procesie historyczno-kulturowym (K_U05)

Student potrafi zbadać i ocenić współczesne dzieło muzyki popularnej o hybrydowym statusie ontologicznym i niedającej się jednoznacznie określić przynależności (połączenie różnych sztuk, konwencji i mediów) (K_U14)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student jest świadomym odbiorcą sztuki, który posiada umiejętność krytycznej oceny zjawisk współczesnej muzyki popularnej; zna wartość kultury popularnej (K_K06)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Konwersatorium adresowane do studentów specjalizacji Animacja kultury. Służy przybliżeniu wybranych zagadnień z zakresu muzyki rockowej w ujęciu kulturoznawczym lub performatycznym.

Zajęcia mają charakter autorski.

Pełny opis:

Konwersatorium adresowane do studentów specjalizacji Animacja kultury. Służy przybliżeniu wybranych zagadnień z zakresu muzyki rockowej w ujęciu kulturoznawczym lub performatycznym.

Zajęcia mają charakter autorski.

Literatura:

1) Zajęcia organizacyjne (prezentacja programu i warunków zaliczenia zajęć)

- motywacja tematyki zajęć – 30 lat III RP w świetle polskiej muzyki rockowej

- Beats of Freedom – Zew wolności, reż. Leszek Gnoiński, Wojciech Słota (2009)

2) Od big beatu do rocka artystycznego – Czesław Niemen

- słuchają wszyscy: płyta Enigmatic (1970) – warstwa muzyczna, warstwa performatywna (cechy wykonania, wizerunek artysty – wygląd, kostium, rekwizyty, elementy autokreacji, przynależność do subkultury), warstwa tekstowa (odniesienia do świata aktualnego, uniwersalność, strategia komunikacyjna – wprost, aluzyjność, bogactwo czy oszczędność środków wyrazu artystycznego)

- czytają wszyscy: Piotr Chlebowski, Ziarna pomysłu, gadające bębny i żałobne panny, czyli krótka historia „Enigmatycznego Niemena” (wkładka do płyty CD Enigmatic)

- referat: Czesław Niemen i jego twórczość – prezentacja multimedialna

3) Film Wszystko, co kocham (reż. Jacek Borcuch, 2010) jako opowieść o muzyce, PRL i subkulturach młodzieżowych

- wszyscy oglądają: film Wszystko, co kocham

- wszyscy czytają: Robert Brylewski, Kryzys w Babilonie. Autobiografia, rozmawiał Rafał Księżyk, Kraków 2012 [rozdział 4 – Pięćdziesiąt agrafek, s. 58-79]

4) Hardcore punk – Dezerter

- wszyscy słuchają: płyta Kolaboracja (1987)

- wszyscy czytają: Krzysztof Grabowski, Dezerter – poroniona generacja?, Warszawa 2010 [rozdz. 2 – Raz, dwa, trzy, cztery, s. 12-15, rozdz. 3 – Elektryczne psy, s. 16-20 i rozdz. 4 – No future, s. 21-29, rozdz. 5 – Ku przyszłości, s. 30-57.

5) Armia – od punk rocka do rocka gnostyckiego/chrześcijańskiego

- wszyscy słuchają: płyta Legenda (1991)

- wszyscy czytają: Tomasz Budzyński: Soul Side Story, Poznań 2011 [Rozdział – Podróż na Wschód, s. 115-123 oraz Pokochaj mnie!, s. 221-225]

- referat: Muzyczne twarze Tomasza Budzyńskiego – prezentacja multimedialna

6) Dwa polskie zespoły rockowe – wybrane przez studentów. Zajęcia prowadzone przez studentów

Zespół 1 – ?

Zespół 2 – ?

7) Lech Janerka i Klaus Mittfoch – rockowa poezja a polityka

- wszyscy słuchają płyty zespołu Klaus Mittfoch Klaus Mittfoch (1979)

8) Od nowej fali do mainstreamu – Kazik Staszewski i Kult

- wszyscy słuchają: płyta Spokojnie (1988)

- wszyscy czytają: Wiesław Weiss, Kult. Biała księga, czyli wszystko o wszystkich piosenkach, Warszawa 2009 [Rozdz. 4 – Spokojnie, s. 130-161]

- referat: Muzyczne twarze Kazika Staszewskiego – prezentacja multimedialna

9) Od nowej fali do rocka artystycznego – Grzegorz Ciechowski i Republika

- wszyscy słuchają: płyta Nowe sytuacje (1983)

- wszyscy czytają: Leszek Gnoiński, Republika. Nieustanne tango, Warszawa 2016 [Moja krew, s. 5-7 oraz Nowe sytuacje, s. 54-101]

- referat: Muzyczne twarze Grzegorza Ciechowskiego – prezentacja multimedialna

10) Film Skazany na bluesa jako opowieść o polskim Jimie Morrisonie, czyli Ryszardzie Riedlu

- wszyscy oglądają: film Skazany na bluesa, w reż. Jana Kidawy-Błońskiego (2005)

11) Dwa polskie zespoły rockowe – wybrane przez studentów. Zajęcia prowadzone przez studentów

Zespół 1 –

Zespół 2 –

12) Rock błazeński – Big Cyc

- płyta Z partyjnym pozdrowieniem. 12 hitów w stylu lambada hardcore (1990)

- referat: (zupełnie niespodziewanie) Paweł Kukiz i Piersi jako reprezentanci rocka błazeńskiego

13) „Satanistyczny” heavy metal – Kat

- płyta Oddech wymarłych światów (1988)

- wszyscy czytają: Organizacja i przebieg Festiwalu Muzyków Rockowych Jarocin’86, [w:] Krzysztof Lesiakowski, Paweł Perzyna, Tomasz Toborek Jarocin w obiektywie bezpieki, s. 153-164]

- referat: Behemoth jako zespół „satanistyczny” – prezentacja multimedialna

14) (Crossover) thrash metal – Acid Drinkers

- płyta Infernal Connections (1994)

- wszyscy czytają: Leszek Gnoiński, Raport o Acid Drinkers, Konin 1996, e-book, https://www.acid-drinkers.com/zespol/raport-o-acid-drinkers (fragmenty)

15) Wystawienie zaliczeń

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

1. Obecność na zajęciach – limit nieobecności: 3

2. Aktywność na zajęciach.

3. Podstawą zaliczenia zajęć będzie referat (najlepiej w wersji multimedialnej, zaprezentowany podczas zajęć zgodnie z ustalonym programem, trwający 20-25 minut)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Artur Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.