Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Performatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s2KUL2Z-Per Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Performatyka
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty kształcenia ogólnego - 21 - Kulturoznawstwo s2
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin, w tym 30 godziny kontaktowe, 30 godziny pracy własnej studenta.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna podstawową terminologię z zakresu kulturoznawstwa (szczególnie antropologii kultury) (K_W02)

zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych tekstów kultury

właściwe dla wybranych teorii i metod badawczych, szczególnie z zakresu antropologii kultury, teatrologii, filmoznawstwa, muzykologii i historii sztuki (K_W07)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student samodzielnie zdobywa wiedzę związaną z kulturą i sztuką (jej historią i współczesnością), rozwija umiejętności badawcze, korzystając ze wskazówek opiekuna naukowego (K_U03)

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa i nauk pokrewnych w sytuacjach zawodowych i profesjonalnych (K_U04)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)

rozumie i akceptuje pluralizm kulturowy, różnorodność postaw światopoglądowych tworzenia i odbioru dóbr kultury (K_K09)

jest świadomym odbiorcą sztuki, który posiada umiejętność krytycznej oceny zjawisk kultury współczesnej; zna wartość historii kultury i sztuki oraz znaczenie kultury popularnej i masowej (K_K10)


Metody dydaktyczne:

1. Krytyczna lektura tekstu.

2. Dyskusja.

3. Prezentacja multimedialna.


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi metodami, stanowiskami i badaczami z nurtu performatyki polskiej i obcej (performance studies, Aesthetik des Performativen). Performatyka stanowi bowiem jedną z alternatyw dla tradycyjnego kulturoznawstwa czy teatrologii, a także istotne uzupełnienie antropologii (teatru czy widowisk).

Zajęcia odbywają się wyłącznie w trybie zdalnym - synchronicznie (za pośrednictwem Microsoft Teams) oraz asynchronicznie (na platformie Moodle).

Pełny opis:

1) Zajęcia organizacyjne (prezentacja programu i warunków zaliczenia zajęć). Co to jest performatyka/estetyka performatywności i sztuka performansu?

- Erika Fischer-Lichte, Dlaczego estetyka performatywności?, [rozdział pierwszy w:] tejże, Estetyka performatywności, tłum. M. Borowski i M. Sugiera, Kraków 2008, s. 11-30.

- model teatralności zaproponowany przez Erikę Fischer-Lichte: a) inscenizacja, b) cielesność, c) percepcja, d) przedstawienie/performans

2) Performatywy i performanse

- Piotr Urbanowicz, Działanie, [w:] Performatyka. Terytoria, red. Ewa Bal i Dariusz Kosiński, Kraków 2017, s. 63-71.

3) Ciało semiotyczne – co to znaczy być królową? Elżbieta I [zajęcia na platformie Moodle]

- Elizabeth, film Shekara Kapura z Kate Blanchett w roli głównej (1998)

4) Ciało motoryczne – co to znaczy być wybitnym piłkarzem?

- Stefan Szczepłek, Deyna, Legia i tamte czasy, Warszawa 2012 [tu: jak Deyna strzela rzuty wolne, s. 112-115 oraz rozdział Coraz niżej, s. 191-219]

5) Futbol jako gra, widowisko i (para)religia

- Albert Jawłowski, Święty ład. Rytuał i mit mundialu [tu: Rytualne struktury piłkarskich mistrzostw świata 2002, s. 88-110.

6) Ciało energetyczne (1) Sztuka performansu. Marina Abramović w Toruniu – The Cleaner/Do czysta [zajęcia na platformie Moodle – praca w grupach]

- Marina Abramović The Cleaner/Do czysta, katalog wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu

7) Ciało energetyczne (2) – co to znaczy być aktorem świętym? Ryszard Cieślak

- Jerzy Grotowski, Książę Niezłomny Ryszarda Cieślaka, „Notatnik Teatralny” 1995, nr 10, s. 21-28.

8) Ciało energetyczne (3) – co to znaczy być rockmanem/idolem/szamanem? Jim Morrison

- film The Doors Olivera Stone’a z Valem Kilmerem w roli Jima Morrisona (1991)

9) Performatywność płci kulturowej (gender). "Poskromienie złośnicy" Williama Szekspira (reż. Krzysztof Warlikowski)

- Agata Adamiecka-Sitek, (De)konstrukcja kobiecości w Poskromieniu złośnicy Krzysztofa Warlikowskiego, [w:] Kobiety w historii i współczesności teatru polskiego, red. A. Adamiecka-Sitek i D. Buchwald, Warszawa 2006, s. 125-137.

10) Re-enactment. "The Wall" Rogera Watersa i Przyjaciół w Berlinie [zajęcia na platformie Moodle – praca w grupach]

- Wiesław Weiss, O krowach, świniach, robakach oraz wszystkich utworach Pink Floyd, Poznań 2006, s. 133-160.

- Wanda Świątkowska, Re-enactment, [w:] Performatyka. Terytoria, red. Ewa Bal i Dariusz Kosiński, Kraków 2017, s. 237-249.

11) Technoperformans według Jona McKenziego

- Jon McKenzie, Sprawność performansu technicznego, [fragmenty rozdziału 3 w:] tenże, Performuj albo… Od dyscypliny do performansu, tłum. Tomasz Kubikowski, Kraków 2011, s. 121-136, 161-173.

12) Remiks. "Sprawa Dantona" Stanisławy Przybyszewskiej w reż. Jana Klaty

- Justyna Stasiowska, Remiks, [w:] Performatyka. Terytoria, red. Ewa Bal i Dariusz Kosiński, Kraków 2017, s. 251-257.

13) Dariusza Kosińskiego Teatra polskie. Historie [zajęcia na platformie Moodle – praca w grupach]

- D. Kosiński, Uwagi wstępne, [w:] Teatra polskie. Historie, Warszawa 2010, s. 6-26 [włącznie z ilustracjami]

- referat: Performanse władzy i oporu przeciw władzy [D. Kosiński, fragment Teatrów polskich: część IV – Między ceremonią i protestacją, tu: Pola napięć, Rozdział I – Ceremonie – teatr władzy, Rozdział II – Pod okiem policji, s. 285-322.

14) Omówienie prezentacji multimedialnych. Wystawienie zaliczeń.

Literatura:

zobacz wyżej

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach – limit nieobecności: 3 (ale: wszystkie zadania na platformie Moodle muszą być zrealizowane)

2. Aktywność na zajęciach (ocena ciągła)

3. Prezentacja multimedialna poświęcona wybranemu performerowi (sportowcowi, piosenkarzowi/piosenkarce, zespołowi muzycznemu, cyrkowcowi, mimowi, aktorowi lub reżyserowi teatralnemu itd.). Temat staje się obowiązujący po wpisaniu na listę u prowadzącego zajęcia.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda
Prowadzący grup: Artur Duda, Bartłomiej Oleszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Violetta Wróblewska
Prowadzący grup: Artur Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Artur Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Artur Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.