Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia wód

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-BS-BWBIOL-3-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biologia wód
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu "Wstęp do ekologii"

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:


Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (50 godz.):

- udział w wykładach – 15 h

- udział w ćwiczeniach - 30 h

- konsultacje - 5 h
Łącznie: 50 godzin (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W-1: Student charakteryzuje wzajemne oddziaływania hydrobiontów na siebie i na środowisko wodne - K_W07


W-2: Student objaśnia wpływ środowiska wodnego na funkcjonowanie organizmów żywych - K_W08


W-3: Student w zaawansowanym stopniu zna i rozumie strukturę i funkcjonowanie ekosystemów wodnych - K_W10

Efekty uczenia się - umiejętności:

U-1: Student wykorzystuje wiedzę z zakresu anatomii i morfologii do identyfikacji hydrobiontów przy użyciu kluczy - K_U09


U-2: Student stawia poprawne hipotezy naukowe oparte na logicznym rozumowaniu - K_U12

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K-1: Student racjonalnie i krytycznie podchodzi do informacji uzyskanej z literatury naukowej, internetu i innych źródeł masowego przekazu, a także obiegowych przekonań odnoszących się do struktury i funkcjonowania ekosystemów wodnych - K_K02

Metody dydaktyczne:

przekazanie niezbędnych informacji w formie opowiadania i pogadanki;

zachęcanie studentów do udziału w dyskusji dotyczącej zależności między strukturą biocenozy i funkcjonowaniem różnych typów ekosystemów wodnych

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Głównym celem prowadzonych zajęć jest poszerzenie wiadomości przedstawionych w ramach przedmiotu „Wstęp do ekologii” dotyczących struktury i funkcjonowania ekosystemów wodnych różnych typów.

Pełny opis:

Głównym celem prowadzonych zajęć jest poszerzenie wiadomości przedstawionych w ramach przedmiotu „Wstęp do ekologii” dotyczących struktury i funkcjonowania ekosystemów wodnych różnych typów. W ramach wpływu człowieka na ekosystemy wodne dodatkowo omówione zostaną tzw. zagrożenia nietroficzne. Ponadto poruszone zostaną kwestie dotyczące podatności jezior na degradację, sposoby zapobiegania pogorszenia jakości wody w zbiornikach wodnych oraz metody rekultywacji jezior i rewitalizacji rzek. Istotną częścią prowadzonych zajęć są zagadnienia związane z przydatnością różnych parametrów abiotycznych wody i osadów dennych, jak również elementów biocenozy w typologii zbiorników wodnych.

Literatura:

Kajak Z., 1998. Hydrobiologia - Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych, PWN, 355 pp.

Lampert W., Sommer U., 1996. Ekologia wód śródlądowych. Wydawnictwo naukowe PWN, 390 pp.

Allan J. D. 1998. Ekologia wód płynących. PWN Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium końcowe, wymagany próg na ocenę:

dostateczny – 55-60%,

dostateczny plus – 61-70%,

dobry 71-80%,

dobry plus – 81-90%,

bardzo dobry – 91-100%.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Żbikowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Żbikowski
Prowadzący grup: Magdalena Czarnecka, Łukasz Jermacz, Tomasz Kakareko, Janusz Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.