Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dynamic biogeography

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DB-GC-1-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0521) Ekologia i ochrona środowiska Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dynamic biogeography
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy: Przedmioty z angielskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours (100 h):

- lectures: 30 h

- lab classes: 30 h

- talks: 30 h

- consultations with teachers: 10 h


Individual student’s work (130 godz.):

- preparation to discussions during talks: 45 h

- preparations of reports from the practical part of the course: 45 h

- preparation for tests and exams – 40 h


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1 – describes and explains mechanisms of plant geography – K_W04

W2 – describes the impact of plant and animal geography on the environment, economy and human health – K_W06, K_W07

W3 – knows the recent literature on biogeography – K_W16

W4 – knows the principles of phytogeography and zoogeography – K_W05

W5 – knows the importance of distribution of animals for the function of ecosystems, human economy and health – K_W06

W6: Student explains the interactions between organisms and their environment (K_W07)


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1 – designs, conducts and interprets simple experiments under the teacher’s supervision –K_U04, K_U08, K_U10

U2 – reads scientific literature in the field of biogeography – K_U11

U3 – presents the results of conducted experiments and literature surveys –K_U09, K_U14


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1 – is critical with regard to the results of own work and data on plant and animal geography from scientific and popular sources – K_K01, K_K03, K_K04

K2 – is capable of team work durin

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Standard lecture, demonstration, field work, preparing and conducting experiments, work with literature data

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- pomiaru w terenie
- seminaryjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Students will learn about factors shaping distribution of animals and plants on the global and local scale, with special emphasis focused on anthropogenic changes affecting the occurrence, migrations and extinctions of organisms, including biological invasions. The lecture will also cover meteorology, climatology and their relationship with the ecosphere. During the practical part, students will learn how to estimate and observe changes in biodiversity using case studies of terrestrial plants and freshwater invertebrates. Classes will include fieldwork and laboratory classes Students willl learn to use global datasets, databases on biodiversity and current methods of analyzing and processing data on species distribution, including geographic spatial information systems (GIS). During the seminar part of the course, students will discuss results obtained in the field as well as major current controversies and hypotheses concerning biological invasions.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Students will learn about factors shaping distribution of animals and plants on the global and local scale, with special emphasis focused on anthropogenic changes affecting the occurrence, migrations and extinctions of organisms. In the introductory part, the course includes the basics of ecology, definitions of species, population and ecosystem. In particular, students will be acquainted with the topic of biological invasions, considered as one of the major threats to global biodiversity. They will learn about the mechanisms of invasions and become aware of environmental and economic consequences of this phenomenon. The lecture will also cover the issues of meteorology and climatology, their relationship with the ecosphere and effects on organism distribution. The aim is to present in a comprehensive and synthetic way the current state of knowledge in the field of climatology and global climate changes and their causes. Understanding the methods of palaeoclimate reconstruction and methods used for the construction of future climate scenarios (climate modeling). Presentation of the basic relations between the climate and its changes and the shaping of the natural environment and its influence on humans.

During the practical part of the course, students will learn how to estimate biodiversity and observe changes in biodiversity using the case studies of terrestrial plants and freshwater macroinvertebrates exposed to various levels of drought-induced air exposure in habitats. Classes will include fieldwork during which students learn how to document the species' occurrences and collect field samples to estimate and compare biodiversity in different habitats. Students will learn about biodiversity mapping methods on various spatial scales. Then, during the laboratory classes, they will learn about the possibilities of participating in creating global data sets. The principles of operation and use of global databases on biodiversity and environmental variables will be discussed. Current methods of analyzing and processing data on species distribution will be presented, allowing for understanding global biodiversity patterns. The possibilities and limitations in conducting biogeographic research with the use of databases on species distribution, global environmental maps and geographic spatial information systems (GIS) will be discussed. Results obtained by students in the field will be presented by them and discussed during the seminar part of the course. Moreover, students will observe selected invasive species (in the field and laboratory, living or fixed specimens), which will be used as case studies of the biology of alien organisms and their environmental impact. Students will discuss major current controversies and main hypotheses concerning biological invasions during the seminar part of the course.

Literatura: (tylko po angielsku)

Cox. G.W. 2004. Alien Species and Evolution. Island Press, Washington.

Gherardi F. (ed.) 2007. Biological Invaders in Inland Waters: Profiles, Distribution and Threats. Springer, Dordrecht, The Netherlands

Current literature in scientific journals

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Lecture: Written exam – a test consisting of open and closed questions. Criteria for the final grade: 50-60% points - 3, 61-70% - 3+, 71-80% - 4, 81-90% - 4+, >90% - 5

Laboratory:

Written tests during laboratory classes

Test of skills in identification of animal and plant species

Evaluation of a report prepared on the basis of the conducted experiment

Evaluation of a short presentation in the field of geography (mechanisms, important species, recent findings) on the basis of scientific literature provided by teachers

Activity during the classes

Final grade in laboratory classes will be an average of grades received in the above-mentioned categories

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

None

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kobak, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Werner Ulrich
Prowadzący grup: Tomasz Kakareko, Dariusz Kamiński, Jarosław Kobak, Aleksandra Pospieszyńska, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Rajmund Przybylak, Radosław Puchałka, Werner Ulrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kobak, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Werner Ulrich
Prowadzący grup: Tomasz Kakareko, Dariusz Kamiński, Jarosław Kobak, Zuzanna Plichta, Aleksandra Pospieszyńska, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Radosław Puchałka, Werner Ulrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kobak, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Werner Ulrich
Prowadzący grup: Tomasz Kakareko, Dariusz Kamiński, Jarosław Kobak, Aleksandra Pospieszyńska, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Radosław Puchałka, Werner Ulrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)