Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroorganizmy na zwłokach kręgowców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MDW-2B-MZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Mikroorganizmy na zwłokach kręgowców
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy mikrobiologii

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

15 godzin kontaktowych

10 godzin pracy własne

5 godzin zaliczenie

Efekty uczenia się - wiedza:

(K_W01) opisuje i wyjaśnia podstawowe zjawiska fizyczne, chemiczne i

biologiczne zachodzące w organizmach żywych i w środowisku przyrodniczym

(K_W04) - opisuje zastosowania praktyczne w postępowaniu dowodowym najważniejszych osiągnięć w mikrobiologii

(K_W09) -identyfikuje grupy systematyczne i wybrane gatunki

mikroorganizmów rozwijających się na zwłokach kręgowców


Efekty uczenia się - umiejętności:

(K_U06) -stosuje metody analizy materiału dowodowego z zakresu

mikrobiologii

(K_U10) -interpretuje obserwacje i pomiary i na ich podstawie wyciąga

poprawne wnioski

(K_U12) -wykorzystuje wybrane metody dokumentowania badań


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(K_K03) -ma świadomość ryzyka wykonywanej działalności oraz

ponoszenia pełnej odpowiedzialności w zakresie działań związanych z

przygotowywaniem ekspertyz sądowych

(K_K04) -ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z etyką

naukową.


Metody dydaktyczne:

wykład z prezentacją multimedialną

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Na wykładzie są poruszane zagadnienie rozwoju mikroorganizmów na zwłokach kręgowców. ich wpływu na rozkład ciała. Omawiane sa koejne fazy rozkładu oraz 4 scenariusz rozkładu. ponadto omawiany jest wpływ czynników środowiskowych na szybkość rozwoju mikroorganizmów na zwłokach o znaczenie tych czynników na kierunek przemian mikrobiologicznych

Pełny opis:

W toku wykładu szczegółowo jest opisany stan początkowy czyli mikrobiom człowieka w zależności od jego wieku, płci, stanu zdrowia.

W dalszej części omawiane czynniki determinujące rozwój mikroorganizmów i przemiany przez nie prowadzone na zwłokach kręgowców (temperatura, wilgotność, dostęp do tlenu, przyczyna zgonu, ewentualne celowe zmiany w ciele)

Omawiane są 4 kierunki przemian; gnicie, mumifikacja, przemiany woskowo-tłuszczowe oraz sphagnum.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na podstawie opisu problemu z literatury

Kryteria oceny:

Punkty za opracowanie

>50 niedostateczny

50-60 - dostateczny

61-70 - dostateczny plus

71-80 - dobry

81-90% dobry plus

91-100% bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Walczak
Prowadzący grup: Agnieszka Kalwasińska, Maria Swiontek Brzezinska, Maciej Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Walczak
Prowadzący grup: Aleksandra Burkowska-But, Maria Swiontek Brzezinska, Maciej Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Walczak
Prowadzący grup: Agnieszka Kalwasińska, Marta Michalska-Sionkowska, Maria Swiontek Brzezinska, Joanna Świątczak, Maciej Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Walczak
Prowadzący grup: Aleksandra Burkowska-But, Agnieszka Kalwasińska, Maria Swiontek Brzezinska, Maciej Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Walczak
Prowadzący grup: Aleksandra Burkowska-But, Maria Swiontek Brzezinska, Maciej Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.