Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ethnobotany and traditional food in Mexico

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-OG-EN-ETF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0518) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z biologią i naukami pokrewnymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ethnobotany and traditional food in Mexico
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

NONE

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in lectures- 15 hrs

- consultations - 5 hrs


Self-study hours:

- preparation for lectures - 5 hrs

- reading literature- 5 hrs

- preparation for final presentastion - 20 hrs


Altogether: 50 hrs (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: explains ethnobotany as a research field that looks for documenting and understanding what people know about plants and how they form part of their beliefs.

W2: indicates Mexican cultures in domesticating plants and starting agricultural processes

W3: explains the main contribution that Mexican cuisine has in the World as a heritage of humanity


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: is able to use source information in English, performs analysis, synthesis, summarizes and makes a critical assessment about ethnobotany and food history in Mexico

U2: is able to use a foreign language to communicate at a basic level

U3: has ability to discuss information from various sources to analyze and identify the main characteristics, importance and differences between Mexican food customs and their country.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student

K1: understands the need to improve the knowledge of World´s food diversity with the use of scientific books and journals in order to improve his professional skills

K2: is aware of the importance of increasing his knowledge concerning culture and traditions in other country

K3: is willing to cooperate and work in a team and follow the defined rules


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

presentation, video / computer, pointer, banners image

Stating teaching methods:

- informative lecture

Searching teaching methods:

- discussion

- presentation


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The goal of this subject is to provide students relevant information about Mexican Traditions from ancient days up to now. Providing information about Mexican Ethnobotany in Mesoamerica, Pre-Columbian Food system, Mexican cuisine as a heritage of humanity and main dishes during National Festivals.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The main aim of the topic is to provide students a general panorama about the ethnobotany in Mexico from pre-Columbian times to the modern times. Such panorama conforms an introductory context for discussing how plants form part of Mexicans system beliefs and conceptions of the world, and how they make use and manage plants for reproducing their social and cultural life as well as the importance of Mexican cuisine as a heritage of humanity including an overview of the relevance of foods in Mexican culture their meaning during National Festivals

Literatura: (tylko po angielsku)

Lira, R., Casas, A., Blancas, J. (Eds) (2016). Ethnobotany of Mexico. Springer.

Long-Solís, J. and Vargas, A. (2004). Food Culture in Mexico. Greenwood Press

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

Short oral presentation prepared in 5-people groups (5 slides in 5 minutes - each person one slide to present)

Assessment criteria:

content - 3 points (W1-W3, K2, K3, U1, U4)

work in the group - 1 point (K4, U4)

presentation – 1 point (U2, U3, K1)

fail- 2 pts (40%)

satisfactory- 3 pts (60%)

satisfactory plus- 3.5 pts (70%)

good - 4 pts (80%)

good plus- 4.5 pts (90 %)

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

1. Interactions of People and Plants in Mesoamerica

2. Ethnobotany and Ethnohistorical in Mexico

3. Pre-Columbian Food System in West Mesoamerica

4. Maya Food System in the Lowlands of Northern Yucatan

5. Traditional Markets in Mesoamerica

6. Mexican Cuisine Declared Intangible Heritage of Humanity by UNESCO

7. The main dishes during Mexico´s National Festivals

8. Slideshow

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefany Cardenas Perez
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)