Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Urban flora

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-OG-EN-UF
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Urban flora
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) none

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 15 hrs

- consultations - 5 hrs


Self-study hours:

- preparation for lectures - 5 hrs

- reading literature - 5 hrs

- preparation for final presentation - 20 hrs


Altogether: 50 hrs (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: explains mechanism of development of the urban flora

W2: identify different urban habitats

W3: explains the role of urban plants as bioindicators of disturbance and human impact


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: is able to use source information in English, collect data, performs analysis, synthesis, summarizes and makes a critical assessment about plants in urban habitats

U2: is able to use a foreign language to communicate at a basic level

U3: has ability to discuss information from various sources to analyze and identify the mechanism of development of the urban flora


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: understands the need to improve the knowledge of plants in urban habitats with the use of scientific books and journals in order to improve their professional skills

K2: is aware of the importance of increasing his knowledge concerning urban flora for science

K3: is willing to cooperate and work in a team and follow the defined rules


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- presentation,

Stating teaching methods:

- informative lecture

Searching teaching methods:

- project

- field measurement

- observation


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- pomiaru w terenie
- projektu

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to present basic information about the origin and development of the urban flora, role of plants as indicators of human impact, teaching the students basic methods of fieldwork, collecting and analyzing the data.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course consists of two parts. Aim of the first, stationary is to present basic information about the urban environment, origin and development of the urban flora, urban flora components (native and alien plants), role of plants as indicators of human impact. The second part is planned as a practical classes – field work during which students implement a research project: collect data about plant in different urban habitats, analyze them and prepare presentation of results. For organizational reasons, course will be held in May and June.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. R. Wittig 2004. The origin and development of the urban flora of Central Europe. Urban Ecosystems, 7: 323–339

2. M. O. Hill, D. B. Roy, K. Thompson 2002. Hemeroby, urbanity and ruderality: bioindicators of disturbance and human impact. Journal of Applied Ecology, 39: 708–720

3. S. Knapp et al. 2009. How species traits and affinity to urban land use control large-scale species frequency. Diversity and Distributions, 15: 533–546

4. M. J. McDonnell, A. K. Hahs 2015. Adaptation and adaptedness of organisms to urban environments. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics. 46: 261–80

5. B. Cepelová, Z. Münzbergová 2012. Factors determining the plant species diversity and species composition in a suburban landscape. Landscape and Urban Planning 106: 336–346

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

Oral presentation prepared in groups

Assessment criteria:

content - 3 points (W1-W3, K2, K3, U1, U3)

work in the group, collecting data in the field - 1 point (K3, U2)

presentation – 1 point (U2, U3, K1)

fail- 2 pts (40%)

satisfactory- 3 pts (60%)

satisfactory plus- 3.5 pts (70%)

good - 4 pts (80%)

good plus- 4.5 pts (90%)

very good- 5 pts (100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kamiński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)