Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PDSA1-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia dyplomowa
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Bednarska-Kozakiewicz, Aleksandra Burkowska-But, Grażyna Dąbrowska, Anna Filbrandt-Czaja, Anna Goc, Andrzej Grzywacz, Katarzyna Hrynkiewicz, Krzysztof Jaworski, Agnieszka Kalwasińska, Marcin Koprowski, Justyna Maliszewska, Justyna Rogalska, Ewa Rogowska, Maria Stankiewicz, Anna Suwińska, Maria Swiontek Brzezinska, Krzysztof Szpila, Katarzyna Wołczuk, Elżbieta Żbikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Adamska, Elżbieta Bednarska-Kozakiewicz, Aleksandra Burkowska-But, Anna Cichy, Magdalena Czarnecka, Anna Filbrandt-Czaja, Anna Goc, Andrzej Grzywacz, Krzysztof Jaworski, Agnieszka Kalwasińska, Marcin Koprowski, Marta Lenartowska, Marta Michalska-Sionkowska, Teresa Napiórkowska, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Justyna Rogalska, Ewa Rogowska, Krzysztof Szpila, Elżbieta Żbikowska, Janusz Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Adamska, Elżbieta Bednarska-Kozakiewicz, Anna Brożyna, Aleksandra Burkowska-But, Alicja Drozd-Lipińska, Anna Filbrandt-Czaja, Milena Jankowska, Krzysztof Jaworski, Tomasz Kakareko, Agnieszka Kalwasińska, Dariusz Kamiński, Hanna Kletkiewicz, Jarosław Kobak, Agnieszka Kołowerzo-Lubnau, Krzysztof Kowalski, Marta Michalska-Sionkowska, Agnieszka Piernik, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Justyna Rogalska, Ewa Rogowska, Krzysztof Szpila, Maciej Walczak, Elżbieta Żbikowska, Janusz Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Adamska, Aleksandra Burkowska-But, Anna Cichy, Magdalena Czarnecka, Alicja Drozd-Lipińska, Anna Filbrandt-Czaja, Patrycja Golińska, Andrzej Grzywacz, Krzysztof Jaworski, Agnieszka Kalwasińska, Jarosław Kobak, Marta Michalska-Sionkowska, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Ewa Rogowska, Dariusz Smoliński, Anna Stanicka, Adriana Szmidt-Jaworska, Maciej Walczak, Elżbieta Żbikowska, Janusz Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Adamska, Aleksandra Burkowska-But, Anna Cichy, Alicja Drozd-Lipińska, Anna Filbrandt-Czaja, Paulina Glazińska, Krzysztof Jaworski, Łukasz Jermacz, Dariusz Kamiński, Jarosław Kobak, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Dorota Nemecz, Maciej Ostrowski, Agnieszka Piernik, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Anna Przybylska-Piech, Ewa Rogowska, Anna Stanicka, Leszek Stępka, Maria Swiontek Brzezinska, Daniel Szarmach, Adriana Szmidt-Jaworska, Barbara Wojczuk, Joanna Wyszkowska, Elżbieta Żbikowska, Janusz Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)