Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PM1BIOL-2-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 r. biologii S2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.50 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do samodzielnego wykonania:

• doświadczeń i badań naukowych,

• dokumentacji, analizy i poprawnej interpretacji uzyskanych wyników,

• opracowania i redakcji pracy magisterskiej.

Po zakończeniu pracowni student zdobywa umiejętności (1) praktycznego stosowania szeregu technik laboratoryjnych biologii komórki, biologii molekularnej i biotechnologii, które będą niezbędne do wykonania zadań zaplanowanych w części doświadczalnej pracy magisterskiej (2), obsługi sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, (3) obsługi specjalistycznego sprzętu pomiarowego i sprzętu mikroskopowego, (4) wyszukiwania anglojęzycznych artykułów związanych z tematem pracy magisterskiej, (5) analizowania oryginalnych artykułów naukowych.

Pełny opis:

Pracownia (specjalizacyjna, magisterska) przygotowuje studenta do wykonania i zredagowania pracy magisterskiej. Student zapoznaje się zasadami funkcjonowania laboratorium badawczego. Poznaje specyfikę pracy naukowej. Uczy się dogłębnie różnych technik badawczych, których bezbłędne opanowanie i zrozumienie pozwoli na wykonanie doświadczeń naukowych wykonywanych w ramach przygotowywanej pracy magisterskiej w sposób dokładny i powtarzalny. Uczy się rozumieć znaczenie błędów przypadkowych i stałych np. związanych z precyzją używanego sprzętu i urządzeń. Poznaje sposoby interpretacji i obserwacji doświadczeń naukowych. W ramach pracowni student ma możliwość twórczego zastosowania nabytych umiejętności. W badaniach poznaje różne sposoby utrwalania tkanek roślinnych i zwierzęcych w zachowaniem zbliżonego do żywej komórki rozkładu makromolekuł. Poznaje techniki wprowadzania różnych sond molekularnych do komórek żywych i utrwalonych. Poznaje możliwości, ale również i ograniczenia różnego sprzętu i urządzeń laboratoryjnych używanych podczas części doświadczalnej wykonywanej pracy magisterskiej. Uczy się twórczego samodzielnego dobierania metody badawczej do rozwiązania problemu badawczego. Student zapoznaje się z literaturą naukową polsko i anglojęzyczną z dziedziny eksperymentalnej biologii komórki, biologii rozwoju, technik bioobrazowania, technik biologii molekularnej i różnych zastosowań biotechnologii. W związku z szybkim rozwojem zarówno wiedzy na temat badanego problemu badawczego jak i technik stosowanych do jego rozwiązania zdobywa umiejętności wyszukiwania artykułów związanych z tematem jego pracy. Zapoznaje się z fachowym, anglojęzycznym słownictwem, używanym w oryginalnych pracach badawczych. Otrzymuje pomoc w analizowaniu zgromadzonej literatury oraz w poznaniu i zrozumieniu nowoczesnych technik stosowanych w biotechnologii i biologii molekularnej. Wraz z opiekunem naukowym analizuje i redaguje pracę magisterską.

Tematyka prac magisterskich wykonywanych w Zakładzie Biologii Komórki związana jest z przestrzenną organizacją ekspresji genetycznej zarówno na poziomie transkrypcji jak i translacji. Dotyczy również różnych typów sygnałowania i przekazu informacji w komórkach. Obejmuje zagadnienia rozwojowe i tematykę embriologiczną. Prace wykonywane są na specjalnie dobranych roślinach i zwierzętach modelowych. Niektóre prace magisterskie zawiązane są z doskonaleniem konkretnych pionierskich metod badawczych z dziedziny biologii molekularnej, biotechnologii czy zastosowań nanotechnologii w biologii.

Literatura:

• Oryginalne prace badawcze i prace przeglądowe dobierane indywidualnie dla każdego studenta, zgodnie z problematyką realizowanej pracymagisterskiej.

• Alberts B, i in. Podstawy biologii komórki (cz. 1 i 2). PWN Warszawa 2007Kłyszejko-Stefanowicz L. i in. Cytobiochemia: biochemia niektórych struktur komórkowych. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2002.;

• Wróbel, B., Zienkiewicz, K., Smoliński, D.J., Niedojadło, J., Świdziński, M., 2005. Podstawy mikroskopii elektronowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, Toruń.

• Wojtaszek P. i in. Biologia komórki roślinnej (cz. 1 i 2). Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2007.

• Berg JM i in. Biochemia. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2007.

• Brown TA. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2009.

• Malepszy S. (red). Biotechnologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2009.

• Piotr Węgleński (red). Genetyka molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na bieżąco zaangażowania i efektów praktycznej pracy laboratoryjnej

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Mateusz Augustyniak, Tomasz Kakareko, Agnieszka Kalwasińska, Agnieszka Ludwiczak, Anna Stanicka, Maria Swiontek Brzezinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Anna Hetmann, Agnieszka Kalwasińska, Agnieszka Richert, Anna Stanicka, Maria Swiontek Brzezinska, Justyna Szpotan, Marcin Woch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Agnieszka Kalwasińska, Krzysztof Kasprzyk, Marcin Koprowski, Agnieszka Pawełek, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Anna Stanicka, Maria Swiontek Brzezinska, Daniel Szarmach, Elżbieta Żbikowska, Janusz Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)