Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy przedsiębiorczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PPSA-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy przedsiębiorczości
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 10h

Czas pracy poświęcony na naukę indywidualną studenta i przygotowanie się do zajęć: 5h

Czas wymagany do przygotowania się do egzaminu: 25h


Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu przedmiotu student:


W1: opisuje ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu przedmiotu student:


U1: przygotowuje plan utworzenia własnego przedsiębiorstwa


Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, pogadanka

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student nabywa wiedzę w zakresie pojęcia przedsiębiorcy i przedsiębiorczości, typów przedsiębiorczości i organizacji przedsiębiorczych, cech przedsiębiorczej osoby, przedsiębiorczej orientacji, przedsiębiorczości jako procesu, identyfikacji i oceny przedsiębiorczych szans, planowania przedsięwzięć oraz zapewniania zasobów i warunków wdrażania przedsiębiorczego planu. Student uczy się także planowania nowych przedsięwzięć biznesowych.

Pełny opis:

Zakres przedmiotu obejmuje następujące problemy:

1.Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorczości - W1

2.Cechy przedsiębiorczej osoby - W1

3.Przedsiębiorcza orientacja: motywy uruchamiania nowych przedsięwzięć biznesowych, przedsiębiorczy styl zarządzania, cechy skutecznych liderów biznesu - W1, U1

4.Przedsiębiorczość jako proces: pomysł a koncepcja biznesu, schemat realizacyjny uruchomienia nowego biznesu, fazy procesu uruchamiania nowego biznesu - W1, U1

5.Identyfikacja i ocena przedsiębiorczych szans - W1, U1

6.Planowanie przedsięwzięcia: od wstępnej do rozwiniętej koncepcji biznesu W1, U1

Literatura:

J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

B. Glinka, S. Gudkova, Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

W1- Egzamin pisemny +++

U1 - Egzamin pisemny +++

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Sudolska
Prowadzący grup: Agata Sudolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student nabywa wiedzę w zakresie pojęcia przedsiębiorcy i przedsiębiorczości, typów przedsiębiorczości i organizacji przedsiębiorczych, cech przedsiębiorczej osoby, przedsiębiorczej orientacji, przedsiębiorczości jako procesu, identyfikacji i oceny przedsiębiorczych szans, planowania przedsięwzięć oraz zapewniania zasobów i warunków wdrażania przedsiębiorczego planu. Student uczy się także planowania nowych przedsięwzięć biznesowych.

Pełny opis:

Zakres przedmiotu obejmuje następujące problemy:

1.Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorczości - W1

2.Cechy przedsiębiorczej osoby - W1

3.Przedsiębiorcza orientacja: motywy uruchamiania nowych przedsięwzięć biznesowych, przedsiębiorczy styl zarządzania, cechy skutecznych liderów biznesu - W1, U1

4.Przedsiębiorczość jako proces: pomysł a koncepcja biznesu, schemat realizacyjny uruchomienia nowego biznesu, fazy procesu uruchamiania nowego biznesu - W1, U1

5.Identyfikacja i ocena przedsiębiorczych szans - W1, U1

6.Planowanie przedsięwzięcia: od wstępnej do rozwiniętej koncepcji biznesu W1, U1

Literatura:

J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

B. Glinka, S. Gudkova, Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Sudolska
Prowadzący grup: Agata Sudolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student nabywa wiedzę w zakresie pojęcia przedsiębiorcy i przedsiębiorczości, typów przedsiębiorczości i organizacji przedsiębiorczych, cech przedsiębiorczej osoby, przedsiębiorczej orientacji, przedsiębiorczości jako procesu, identyfikacji i oceny przedsiębiorczych szans, planowania przedsięwzięć oraz zapewniania zasobów i warunków wdrażania przedsiębiorczego planu. Student uczy się także planowania nowych przedsięwzięć biznesowych.

Pełny opis:

Zakres przedmiotu obejmuje następujące problemy:

1.Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorczości - W1

2.Cechy przedsiębiorczej osoby - W1

3.Przedsiębiorcza orientacja: motywy uruchamiania nowych przedsięwzięć biznesowych, przedsiębiorczy styl zarządzania, cechy skutecznych liderów biznesu - W1, U1

4.Przedsiębiorczość jako proces: pomysł a koncepcja biznesu, schemat realizacyjny uruchomienia nowego biznesu, fazy procesu uruchamiania nowego biznesu - W1, U1

5.Identyfikacja i ocena przedsiębiorczych szans - W1, U1

6.Planowanie przedsięwzięcia: od wstępnej do rozwiniętej koncepcji biznesu W1, U1

Literatura:

J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

B. Glinka, S. Gudkova, Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Grego-Planer
Prowadzący grup: Dorota Grego-Planer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student nabywa wiedzę w zakresie pojęcia przedsiębiorcy i przedsiębiorczości, typów przedsiębiorczości i organizacji przedsiębiorczych, cech przedsiębiorczej osoby, przedsiębiorczej orientacji, przedsiębiorczości jako procesu, identyfikacji i oceny przedsiębiorczych szans, planowania przedsięwzięć oraz zapewniania zasobów i warunków wdrażania przedsiębiorczego planu. Student uczy się także planowania nowych przedsięwzięć biznesowych.

Pełny opis:

Zakres przedmiotu obejmuje następujące problemy:

1.Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorczości - W1

2.Cechy przedsiębiorczej osoby - W1

3.Przedsiębiorcza orientacja: motywy uruchamiania nowych przedsięwzięć biznesowych, przedsiębiorczy styl zarządzania, cechy skutecznych liderów biznesu - W1, U1

4.Przedsiębiorczość jako proces: pomysł a koncepcja biznesu, schemat realizacyjny uruchomienia nowego biznesu, fazy procesu uruchamiania nowego biznesu - W1, U1

5.Identyfikacja i ocena przedsiębiorczych szans - W1, U1

6.Planowanie przedsięwzięcia: od wstępnej do rozwiniętej koncepcji biznesu W1, U1

Literatura:

J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

B. Glinka, S. Gudkova, Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)