Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rośliny dziko występujące w diecie człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-RDBIOLBIOT-SX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Rośliny dziko występujące w diecie człowieka
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (15 godz.):


- udział w wykładzie - 15


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (10 godz.):


- przygotowanie do zaliczenia – 2 godz.

- konsultacje - 8 godz.Łącznie: 25 godz. (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Biotechnologia

W1: ma wiedzę z zakresu złożonych procesów przyrodniczych zachodzących w organizmach żywych K_W01

W2: zna aktualnie dyskutowane w literaturze specjalistycznej problemy z związane z wykorzystaniem roślin dziko występujących KW_14

Biologia:

W3: ma wiedzę na temat wpływu diety na zdrowie człowieka i

objaśnia wpływ poszczególnych gatunków roślin na jego organizm K_W06, K_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

Biotechnologia

U1: potrafi samodzielnie ocenić rzetelność uzyskanych informacji K_U04,

Biologia:

U2: potrafi ocenić zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane ze spożywaniem roślin dziko występujących K_U05

U3: analizuje i interpretuje informacje zarówno w języku polskim jak i angielskim K_U06


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Biotechnologia

K1: Wykazuje twórczą postawę w życiu zawodowym i społecznym K_K12

Biologia:

K2: rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy z wykorzystaniem czasopism naukowych i popularnonaukowych K_01

K3: racjonalnie i krytycznie podchodzi do informacji uzyskanej z literatury i internetu, a także obiegowych przekonań odnoszących się do wpływu roślin na organizm człowieka


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy

- prezentacja multimedialna

- degustacja


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- referatu

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu zostają omówione gatunki roślin, które mogą stanowić uzupełnienie diety człowieka, w tym rośliny o właściwościach leczniczych.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu zostają omówione dziko występujące gatunki roślin, które w przeszłości wykorzystywane były w diecie człowieka. Omawiane są zarówno gatunki rodzime, jak i obce. Opis morfologii, występowania, biologii i właściwości roślin uzupełniany jest o prezentację poszczególnych gatunków, konkretne przepisy i degustację. W zależności od cyklu zajęcia mogą mieć formę warsztatową.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Leksykon Zioła. Zastosowanie: kulinarne, medyczne dekoracyjne 2004. Elipsa, Poznań.

2. Łuczaj Ł. 2013. Dzika Kuchnia. Nasza Księgarnia, Warszawa.

3. Łuczaj Ł. 2002. Dzikie rośliny jadalne Polski. Chemiografia. Krosno.

4. Kuźnicka B., Dziak M. 1979. Zioła i ich stosowanie. PZWL,

Warszawa.

5. Derda M. i in. 2012. Tanacetum vulgare L. jako roślina o potencjalnych właściwościach leczniczych w Acanthamoeba keratitis. Nowiny Lekarskie 81: 620-625.

6. Mowszowicz J. 1990. Dziko rosnące rośliny użytkowe. WSiP, Warszawa.

7. Mowszowicz J. 1990. Rośliny trujące.WSiP, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Korżawska S. 2012. Słoneczne zioła. CORSAM, Warszawa.

2. Korżawska S. 2012. Ziołowe gotowanie. CORSAM, Warszawa.

3. Korżawska S. 2012. Ziołowe ambrozje. CORSAM, Warszawa.

4. Dąbrowska E. 2012. Ciało i ducha ratować żywieniem. Michalineum, Marki.

5. Żak-Cyran B. 2008. Odnowa na talerzu. Galaktyka, Łódź.

6. Mikołajczyk K., Wierzbicki A. 1987. Zioła. Ludowa spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

kolokwium - quiz (K_W01-03, K_U01-03, K_K01-03)

Kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę na podstawie quizu (testu) końcowego

ndst - 20 pkt (40%)

dst- 30 pkt (60%)

dst plus- 35 pkt (75%)

db- 40 pkt (80%)

db plus- 45pkt (90%)

bdb- 50 pkt (100%)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piernik
Prowadzący grup: Agnieszka Piernik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piernik
Prowadzący grup: Agnieszka Piernik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piernik
Prowadzący grup: Agnieszka Piernik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piernik
Prowadzący grup: Agnieszka Piernik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.