Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-FC-1-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Fizjologia człowieka
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowy zakres wiedzy z anatomii, biochemii i biofizyki.

Całkowity nakład pracy studenta:

5 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student rozumie funkcjonowanie wybranych układów człowieka w warunkach fizjologicznych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

student potrafi zastosować podstawowe narzędzia badawcze w diagnostyce fizjologicznej.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student potrafi dobrze przygotować protokół w przeprowadzonego przez siebie doświadczenia. Potrafi także pracować w grupie.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Celem wykładów z Fizjologii człowieka jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem poszczególnych narządów i układów człowieka oraz mechanizmów regulacyjnych (integracja

poszczególnych funkcji).

Literatura:

Knturek, Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier.

Traczyk, Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, Warszawa 2001.

Traczyk, Fizjologia człowieka w zarysie, Warszawa 2002

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny

Ćwiczenia: sródsemestralne kolokwia pisemne.

szczegóły znajdują się na stronie Katedry Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii (regulamin)

https://www.bio.umk.pl/katedra-fizjologii-zwierzat-i-neurobiologii/dydaktyka/plany-zajec/

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Przemysław Grodzicki, Małgorzata Jefimow, Hanna Kletkiewicz, Anna Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Przemysław Grodzicki, Małgorzata Jefimow, Hanna Kletkiewicz, Justyna Maliszewska, Anna Nowakowska, Anna Przybylska-Piech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Przemysław Grodzicki, Małgorzata Jefimow, Hanna Kletkiewicz, Anna Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Przemysław Grodzicki, Małgorzata Jefimow, Hanna Kletkiewicz, Maciej Klimiuk, Justyna Maliszewska, Anna Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Przemysław Grodzicki, Małgorzata Jefimow, Hanna Kletkiewicz, Justyna Maliszewska, Anna Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.