Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane formy treningu indywidualnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M5-WF-3-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej
Nazwa przedmiotu: Wybrane formy treningu indywidualnego
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: posiada wiedzę dotyczącą wpływu ćwiczeń na organizm człowieka, wie w jaki sposób podtrzymać zdrowie i sprawność fizyczną oraz zna zasady organizacji zajęć ruchowych – K_W07

W2: posiada wiedzę z zakresu techniki wykonywania ćwiczeń: lekkoatletycznych, nordic walking, gimnastycznych oraz usprawniających – K_W07

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: posiada podstawowe umiejętności z zakresu wybranych form aktywności fizycznej, rekreacji i sportu, demonstruje poprawne wykonanie ćwiczeń w ramach zajęć z zakresu wybranych indywidualnych form treningowych – K_U06

U2: umiejętnie dobiera odpowiednią formę ćwiczeń w zależności od wieku, zainteresowań, i poziomu zaawansowania ćwiczącego oraz potrafi nauczać elementów techniki wybranych form treningu indywidualnego – K_U01

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: zna zasady zachowania bezpieczeństwa w terenie i na obiektach sportowych, potrafi szybko i skutecznie działać w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia – K_K04

K2: odnosi się z szacunkiem do wszystkich osób biorących udział w zajęciach, niezależnie od wieku i grupy społecznej, a także uwzględnia potrzeby potencjalnego klienta, dając swoją nieustannie doskonalącą się postawą wzór do naśladowania – K_K06

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- pomiaru w terenie
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem zajęć jest kompleksowe zapoznanie studentów z różnorodnymi formami aktywności indywidualnej fizycznej. Podczas wykładów studenci uzyskają podstawową wiedzę na temat indywidualnych form aktywności fizycznej, szczególnie w odniesieniu do tzw. sportów wytrzymałościowych – nordic walking, biegów długodystansowych, wioślarstwa/ergometru wioślarskiego. Studenci poznają również podstawowe zasady projektowania procesu treningowego, doboru obciążeń, zasad, środków i form treningu sportowego.

W zakresie ćwiczeń znalazły się zajęcia problemowe, kształtujące umiejętności związane z praktyczną stroną periodyzacji treningu sportowego oraz kształtowania sprawności fizycznej. Podsumowaniem praktycznym ćwiczeń będzie cykl spotkań w terenie, podczas którego studenci w sposób praktyczny będą wykorzystywać uzyskaną wiedzę na temat – nordic walking, biegów długodystansowych, wioślarstwa/ergometru wioślarskiego

Pełny opis:

Wykłady:

W1. Podstawowe zagadnienia i pojęcia;

W2. Chód, marsz, marszobieg, slow jogging;

W3. Kolarstwo – wprowadzenie;

W4. Kolarstwo szosowe;

W5. Kolarstwo górskie;

W6. Triathlon;

W7. Narciarstwo biegowe.

Ćwiczenia:

Ćw. 1. zajęcia organizacyjne [K];

Ćw. 2. wybrane aspekty treningu indywidualnego [K];

Ćw. 3. nordic walking [K];

Ćw. 4. biegi długodystansowe [K];

Ćw. 5. wioślarstwo [K];

Ćw. 6. nordic walking (1) – technika i kształtowanie wytrzymałości [T];

Ćw. 7. nordic walking (2) – kształtowanie siły [T];

Ćw. 8. nordic walking (3) – kształtowanie szybkości [T];

Ćw. 9. biegi długodystansowe (1) – technika i kształtowanie wytrzymałości [T];

Ćw. 10. biegi długodystansowe (2) – kształtowanie siły [T];

Ćw. 11. biegi długodystansowe (3) – kształtowanie szybkości [T];

Ćw. 12. wioślarstwo (1) – technika i kształtowanie wytrzymałości [SMS];

Ćw. 13. wioślarstwo (2) – kształtowanie siły [SMS];

Ćw. 14. wioślarstwo (3) – kształtowanie szybkości [SMS];

Ćw. 15. podsumowanie zajęć [K];

Literatura:

Podstawowa:

Nordic Walking w teorii i praktyce, red. G. Godlewski, A. Bodasińska, Warszawa 2014

Nordic walking : nauka techniki i struktura treningu, red. Paulina Ruta-Kaczmarska, Złotoryja 2011

J. Maciantowicz, W. Kiryk, P. Kowalski, Analiza i projektowanie procesu treningowego w biegu maratońskim kobiet i mężczyzn, Wrocław 1999

Lekkoatletyka, red. E Mleczka, Kraków 2012

D. A. Poliszczuk, Kolarstwo, teoria i praktyka treningu

D. Lau, Kolarstwo. Podstawy treningu, Warszawa 2012

Program nauczania narciarstwa biegowego, red. J. Dyczkowski, Kraków 2010

Narciarstwo biegowe, red. S. Krasicki, Kraków 2010

M. Fitzgerald, Triathlon: Pany treningowe, Zielonka 2016

J. Friel, Triathlon, Biblia treningu, Warszawa 2012

Uzupełniająca:

Podstawy teorii i technologii treningu sportowego, tom 1, red. H. Sozański, J. Czerwiński, J. Sadowski, Warszawa - Biała Podlaska 2013.

Podstawy teorii i technologii treningu sportowego, tom 2, red. H. Sozański, J. Czerwiński, J. Sadowski, Warszawa - Biała Podlaska 2015.

Diagnostyka w sporcie. Podręcznik nowoczesnego trenera, red. K. Kusy, J. Zieliński, Poznań 2017.

J. Lenik, S. Cieszkowski, Teoria i metodyka sportu. Przewodnik po zagadnieniu dla trenerów i nauczycieli, Rzeszów 2017.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

metoda zaliczenia: na ocenę na podstawie testu pisemnego (test: pytania otwarte i zamknięte – W1, W2,

kryteria oceniania:

90% - bdb,

80% - db plus,

70% - db,

60% - dst plus,

51% - dst.

Ćwiczenia:

metoda zaliczenia: na ocenę na podstawie projektu pisemnego – przygotowanie i wygłoszenie prezentacji dotyczącej wybranej formy treningu indywidualnego (W1, U1, U2) oraz

na ocenę na podstawie projektu praktycznego – przeprowadzenie części lub jednostki treningowej (U1, U2, K1, K2)

kryteria oceniania:

90% - bdb,

80% - db plus,

70% - db,

60% - dst plus,

51% - dst.

Ocena końcowa z ćwiczeń stanowi średnią ocen z projektu pisemnego i projektu praktycznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Górzyński
Prowadzący grup: Tomasz Górzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Górzyński
Prowadzący grup: Tomasz Górzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Górzyński
Prowadzący grup: Tomasz Górzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.