Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza rozwoju fizycznego i motorycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M6-DR-3-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej
Nazwa przedmiotu: Diagnoza rozwoju fizycznego i motorycznego
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Anatomia, Fizjologia, Rozwój fizyczny i motoryczny człowieka

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 35 godz.):

- udział w wykładach – 15 godzin

- udział w ćwiczeniach – 15 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 5 godzin


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 40 godz.):

np.

- przygotowanie do ćwiczeń – 10 godzin

- czytanie literatury – 15 godzin

- przygotowanie do zaliczenia – 15 godzin


Łącznie: 75 godzin (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Opisuje podstawowe pojęcia z zakresu rozwoju fizycznego i motoryczności człowieka

W1: Zna metody oceny rozwoju fizycznego i motoryczności człowieka


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi posługiwać się testami stosowanymi do oceny sprawności ruchowej człowieka

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie – K_K01, K_K02

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metoda dydaktyczna ćwiczeniowo - praktyczna:

- studium przypadku

Metoda eksponująca:

- pokaz

Przedłużona obserwacja podczas ćwiczeń praktycznych

Wykłady prowadzone online za pomocą systemu MicrosoftTeams


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci poznają metody oceny rozwoju fizycznego i motorycznego człowieka

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przejawami i uwarunkowaniami motoryki ludzkiej, rozwojem zdolności motorycznych w ontogenezie (aspekty teoretyczne i implikacje praktyczne), pojęciami i interpretacjami sprawności fizycznej, z podstawowymi metodami diagnozowania sprawności motorycznej, skalami ocen, interpretacją wyników pomiarów, wybranymi teoriami uczenia motorycznego, klasyfikacją ruchów oraz uczeniem programów motorycznych i umiejętności (technik) sportowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Czabański B. [2000], Kształcenie psychomotoryczne. AWF, Wrocław.

2. Raczek J., Mynarski W., Ljach W. [2003], Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych. AWF Katowice.

Literatura uzupełniająca:

1. Drabik J. [2006], Pedagogiczna kontrola pozytywnych mierników zdrowia fizycznego. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Zaliczenie pisemne- W01

Zaliczenie praktyczne - W03, U1, U2

Przedłużona obserwacja – K1

Kryteria oceniania:

Wykład:

Zaliczenie pisemne pisemne w formie testu jednokrotnego wyboru

(0 – 20 punktów > 50%))

Ćwiczenia:

Zaliczenie praktyczne (0 – 6 punktów; > 50%)

Przedłużona obserwacja (0 – 2 punktów; > 50%)

Suma uzyskanych punktów: Ocena:

< 14 ndst

15-17 dst

18-19 dst+

20-23 db

24-26 db+

27-28 bdb

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Strączyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Strączyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci poznają metody oceny rozwoju fizycznego i motorycznego człowieka

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przejawami i uwarunkowaniami motoryki ludzkiej, rozwojem zdolności motorycznych w ontogenezie (aspekty teoretyczne i implikacje praktyczne), pojęciami i interpretacjami sprawności fizycznej, z podstawowymi metodami diagnozowania sprawności motorycznej, skalami ocen, interpretacją wyników pomiarów, wybranymi teoriami uczenia motorycznego, klasyfikacją ruchów oraz uczeniem programów motorycznych i umiejętności (technik) sportowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Czabański B. [2000], Kształcenie psychomotoryczne. AWF, Wrocław.

2. Raczek J., Mynarski W., Ljach W. [2003], Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych. AWF Katowice.

Literatura uzupełniająca:

1. Drabik J. [2006], Pedagogiczna kontrola pozytywnych mierników zdrowia fizycznego. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Strączyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Strączyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci poznają metody oceny rozwoju fizycznego i motorycznego człowieka

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przejawami i uwarunkowaniami motoryki ludzkiej, rozwojem zdolności motorycznych w ontogenezie (aspekty teoretyczne i implikacje praktyczne), pojęciami i interpretacjami sprawności fizycznej, z podstawowymi metodami diagnozowania sprawności motorycznej, skalami ocen, interpretacją wyników pomiarów, wybranymi teoriami uczenia motorycznego, klasyfikacją ruchów oraz uczeniem programów motorycznych i umiejętności (technik) sportowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Czabański B. [2000], Kształcenie psychomotoryczne. AWF, Wrocław.

2. Raczek J., Mynarski W., Ljach W. [2003], Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych. AWF Katowice.

Literatura uzupełniająca:

1. Drabik J. [2006], Pedagogiczna kontrola pozytywnych mierników zdrowia fizycznego. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Strączyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Strączyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci poznają metody oceny rozwoju fizycznego i motorycznego człowieka

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przejawami i uwarunkowaniami motoryki ludzkiej, rozwojem zdolności motorycznych w ontogenezie (aspekty teoretyczne i implikacje praktyczne), pojęciami i interpretacjami sprawności fizycznej, z podstawowymi metodami diagnozowania sprawności motorycznej, skalami ocen, interpretacją wyników pomiarów, wybranymi teoriami uczenia motorycznego, klasyfikacją ruchów oraz uczeniem programów motorycznych i umiejętności (technik) sportowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Czabański B. [2000], Kształcenie psychomotoryczne. AWF, Wrocław.

2. Raczek J., Mynarski W., Ljach W. [2003], Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych. AWF Katowice.

Literatura uzupełniająca:

1. Drabik J. [2006], Pedagogiczna kontrola pozytywnych mierników zdrowia fizycznego. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Strączyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Strączyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci poznają metody oceny rozwoju fizycznego i motorycznego człowieka

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przejawami i uwarunkowaniami motoryki ludzkiej, rozwojem zdolności motorycznych w ontogenezie (aspekty teoretyczne i implikacje praktyczne), pojęciami i interpretacjami sprawności fizycznej, z podstawowymi metodami diagnozowania sprawności motorycznej, skalami ocen, interpretacją wyników pomiarów, wybranymi teoriami uczenia motorycznego, klasyfikacją ruchów oraz uczeniem programów motorycznych i umiejętności (technik) sportowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Czabański B. [2000], Kształcenie psychomotoryczne. AWF, Wrocław.

2. Raczek J., Mynarski W., Ljach W. [2003], Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych. AWF Katowice.

Literatura uzupełniająca:

1. Drabik J. [2006], Pedagogiczna kontrola pozytywnych mierników zdrowia fizycznego. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.