Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metody badania postawy ciała

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M6-MB-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody badania postawy ciała
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Anatomia, Fizjologia, Wady postawy

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach – 15 godzin

- udział w ćwiczeniach – 15 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 5 godzin

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

np.

- przygotowanie do ćwiczeń – 15 godzin

- czytanie literatury – 25 godzin

- przygotowanie do egzaminu – 25 godzin

Łącznie: 100 godzin (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: opisuje metody oceny postawy ciała – K_W09

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: dobiera odpowiednie badania diagnostyczne i funkcjonalne w celu rozpoznania wad postawy – K_U01, K_U02

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie – K_K01, K_K02

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metoda dydaktyczna ćwiczeniowo - praktyczna:

- studium przypadku

Metoda eksponująca:

- pokaz

Przedłużona obserwacja


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy dotyczącej metod badania wad postawy.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów oraz ćwiczeń. Studenci poznają metody badania wad kręgosłupa, klatki piersiowej, kolan i stóp. Uczą się także interpretacji zaobserwowanych nieprawidłowości.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kasperczyk T.: Wady postawy ciała diagnostyka i leczenie, Kasper, Kraków, 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży, Matyja M, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

zaliczenie pisemne- W1

zaliczenie praktyczne - W1, U01

przedłużona obserwacja – K1

Kryteria oceniania:

Wykład:

zaliczenie pisemne w formie testu jednokrotnego wyboru

(0 – 20 punktów > 50%))

Ćwiczenia:

zaliczenie praktyczne (0 – 6 punktów; > 50%)

przedłużona obserwacja (0 – 2 punktów; > 50%)

Suma uzyskanych punktów: Ocena:

< 14 ndst

15-17 dst

18-19 dst+

20-23 db

24-26 db+

27-28 bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Srokowski
Prowadzący grup: Maciej Durmowicz, Grzegorz Srokowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczna jak w części A

Pełny opis:

identyczna jak w części A

Literatura:

identyczna jak w części A

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Srokowski
Prowadzący grup: Grzegorz Srokowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczna jak w części A

Pełny opis:

identyczna jak w części A

Literatura:

identyczna jak w części A

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Srokowski
Prowadzący grup: Joanna Kędzierska, Grzegorz Srokowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczna jak w części A

Pełny opis:

identyczna jak w części A

Literatura:

identyczna jak w części A

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)