Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sport do wyboru

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-SW1-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sport do wyboru
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.): 60 godzin

- udział w wykładach - 0

- udział w ćwiczeniach – 2 x 20 godz. i 2 x 10 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):45 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń – 6

- czytanie literatury - 6

- przygotowanie do kolokwiów - 3

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 30 godz.

Łącznie: 105 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 – student posiada nawyk systematycznej aktywności fizycznej

K2 – student aktywnie uczestniczy w zajęciach oraz rozumie znaczenie aktywności fizycznej dla swojego zdrowia.

K3: stosuje zasady higieny i bezpieczeństwa własnego i innych na zajęciach


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna eksponująca - pokaz

Metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny, opis, pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące - ćwiczeniowa, obserwacji


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Skrócony opis:

Sport do wyboru (trener personalny) to przedmiot, który przygotowuje studenta do roli trenera osobistego prowadzącego indywidualne postępowanie treningowe podopiecznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Blacha L.: Trener personalny - jak zacząć zarabiać na swojej pasji? ebook, 2016.

2. Delavier F.: Modelowanie sylwetki. Atlas ćwiczeń dla kobiet. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

3. Doutreloux J.P., Masseglia M., Robert PH.: Muskulatura i rozciąganie. Wydawnictwo JK,Łódź 2007.

4. Ignasiak Z.: Anatomia układu ruchu. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2013

5. Łuszczyńska A.: Psychologia sportu i aktywności fizycznej. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2020.

6. Santana J.C.: Trening funkcjonalny.Wydawnictwo DB Publishing, Błonie, 2017.

7. Starrlett K., Cordoza G.: Bądź sprawny jak lampart. Wydawnictwo Galaktyka, Łódź, 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Kępka K., Gaś Sz.: Trening funkcjonalny. Twoja droga do sukcesu. Edipresse Polska, Warszawa 2016.

2. Raisin L. Stretching dla każdego.Wydawnictwo Hachette Polska Warszawa 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wyliczana jako średnia uzyskanych ocen u wszystkich prowadzących zajęcia:

3,00 - 3,39 - dostateczny (3)

3,40 - 3,74 - dostateczny plus (3+)

3,75 - 4,19 - dobry (4)

4,20 - 4,50 - dobry plus (4+)

powyżej 4,50 - bardzo dobry (5)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewandowska-Plińska
Prowadzący grup: Anna Lewandowska-Plińska, Kamil Michalski, Izabela Pawłowska, Hanna Szewczyk, Krzysztof Wasilkiewicz, Anna Wiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewandowska-Plińska
Prowadzący grup: Zofia Berlikowska, Anna Lewandowska-Plińska, Michał Tyburski, Anna Wiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewandowska-Plińska
Prowadzący grup: Anna Lewandowska-Plińska, Michał Tyburski, Anna Wiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)