Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Uszkodzenia i naprawa DNA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-UNBIOT-2-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Uszkodzenia i naprawa DNA
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych informacji dotyczących genetyki molekularnej i biochemii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (35 godz.):

- udział w wykładach – 10 h

- udział w ćwiczeniach - 15 h

- konsultacje - 10 h


Czas poświęcony na pracę indywidualna studenta (40 godz.) :

- praca własna studenta - 40 h


Łącznie 75 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - Ma pogłębioną wiedzę z dyscyplin kierunkowych umożliwiającą pracę badawczą i działania praktyczne w zakresie biotechnologii

K_W03

W2 - Definiuje zadanie lub problem badawczy i dobiera właściwe metody eksperymentalne do ich rozwiązania K_W04

W3 - Zna zaawansowane techniki biochemiczne i molekularne stosowane w biotechnologii K_W05

W4 - Opisuje złożone zjawiska i procesy przyrodnicze umożliwiające opisywanie procesów zachodzących w żywych organizmach K_W01

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Stosuje zaawansowane metody i techniki biochemiczne i biologii molekularnej do rozwiązania zadania badawczego z dziedzin nauki

właściwych dla studiowanego kierunku K_U01

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Współpracuje w zespole na zasadach partnerskich K_K02

K1 - Jest świadomy postępu wiedzy w zakresie biologii molekularnej i biotechnologii K_K04

Metody dydaktyczne:

Wykład

Zajęcia laboratoryjne

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest poznanie podstawowych zagadnień dotyczących uszkodzeń i naprawy DNA. Studenci zapoznają się z różnymi rodzajami mutacji i uszkodzeń DNA oraz mechanizmami ich naprawy.

Pełny opis:

Na wykładach są omawiane następujące zagadnienia:

Mutacje a uszkodzenia DNA. Substancje mutagenne i rodzaje mutacji. Naprawa DNA przez niehomologiczne łączenie końców (NHEJ), rekombinację homologiczną (HR), wycięcie zasad (BER), wycięcie nukleotydów (NER) i naprawy błędnie sparowanych zasad (MMR). Mechanizmy napraw DNA u Prokaryota i Eukaryota. Analiza uszkodzeń DNA in vitro – test ruchliwości elektroforetycznej. Test kometowy i jego analiza mikroskopowa. HRM PCR

Na zajęciach laboratoryjnych jest wykonywana analiza występowania zmian rodzaju indel za pomocą techniki qPCR.

Literatura:

Philips D.H., Venitt S. 1995. Environmental mutagenesis. Academic Press

Sadowska A. Ekotoksykologia z elementami mutagenezy i kancerogenezy środowiskowej. Wydawnictwo SGGW

Sambrook J. Molecular Cloning. A Laboratory Manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press 2001

Węgleński P. Genetyka molekularna. PWN 2008

Brown T.A. Genomy, PWN, 2009

Materiały dostarczone przez prowadzących

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin końcowy opisowy - K_W01, K_W03, K_W04, K_W05

Zajęcia laboratoryjne - kolokwium opisowe - K_U01

Na ocenę dostateczną student musi poprawnie odpowiedzieć na 60-70% pytań, na ocenę dostateczny plus - 71-80%, na ocenę dobry -

81-87%, na ocenę dobry plus - 88-94%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 94%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Wojciechowski
Prowadzący grup: Waldemar Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Glazińska
Prowadzący grup: Paulina Glazińska, Agnieszka Pawełek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Glazińska
Prowadzący grup: Paulina Glazińska, Agnieszka Pawełek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Glazińska
Prowadzący grup: Paulina Glazińska, Agnieszka Pawełek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Glazińska
Prowadzący grup: Paulina Glazińska, Agnieszka Pawełek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.