Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System bezpieczeństwa narodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-1-SBN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: System bezpieczeństwa narodowego
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30h (1 ECTS)

godziny, które student musi poświęcić na przygotowanie się do egzaminu: 60h (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03 ma wiedzę na temat państwa i jego bezpieczeństwa oraz relacji między strukturami i instytucjami społecznymi, zwłaszcza powołanymi do zapewnienia bezpieczeństwa

K_W05 ma wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa narodowego

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U04 posiada umiejętność wykorzystania podstaw wiedzy teoretycznej do opisu i praktycznego analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych, właściwych dla wymiany informacji w kontekście bezpieczeństwa narodowego

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02 rozumie znaczenie priorytetów i hierarchii dóbr w działaniach na rzecz bezpieczeństwa oraz jest zdolny do samodzielnego kształtowania i wyrażania własnych poglądów, w tym potrafi dokonać krytycznej oceny zjawisk rodzących się wraz z rozwojem nowych technologii

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

Wykład poświęcony systemowi bezpieczeństwa narodowego w Polsce.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia oraz zakres podmiotowo-przedmiotowy bezpieczeństwa państwa.

2. Uwarunkowania i zagrożenia bezpieczeństwa narodowego RP.

3. Polityka, doktryny i strategie bezpieczeństwa narodowego RP.

4. Zadania władzy i administracji publicznej w ochronie bezpieczeństwa państwa

5. Bezpieczeństwo militarne i kierowanie obronnością państwa.

6. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa.

7. Bezpieczeństwo społeczne państwa.

8. Zwalczanie terroryzmu w rozwiązaniach prawnych i organizacyjnych.

9. Organizowanie i funkcjonowanie policji.

10. Organizacja i funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego.

11. Zwalczanie zagrożeń cyberterrorystycznych

12. Planowanie cywilne.

13. Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa zbiorowego.

14. Wpływ NATO na kreowanie bezpieczeństwa narodowego RP.

Literatura:

Obowiązkowa:

Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych państwa: wybrane problemy, Marian Kuliczkowski, Mariusz Wojciszko (red.), Warszawa 2018.

Kowalewski M., Aspekty bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015.

Kluczowe kompetencje systemu bezpieczeństwa narodowego, Jarosław Gryz, Aneta Nowakowska-Krystman, Łukasz Boguszewski (red.) Warszawa 2017.

Mickiewicz P., System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach systemowych wybranych państw, Warszawa 2018.

Szymonik A., Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Warszawa 2011.

Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej: pierwsze 25 lat, Robert Kupieck (red.)i, Warszawa 2015.

Wybrane problemy systemów bezpieczeństwa, M. Biniak-Pieróg, Z. Zamiar, A. Żyromski (red.), Wrocław 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zdalny na platformie MT. Egzamin pisemny.

Ocena końcowa:

51-60% - dostateczny

61-70% - dostateczny plus

71-80% - dobry

81-90% - dobry plus

91-100%- bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

Nie wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bolesław Sprengel
Prowadzący grup: Bolesław Sprengel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bolesław Sprengel
Prowadzący grup: Bolesław Sprengel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Olszanecka
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Olszanecka
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Reczkowski
Prowadzący grup: Robert Reczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.