Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Eksploracja danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-3-ED Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Eksploracja danych
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 3 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem z systemem Windows. Zaliczenie przedmiotu Bazy danych.

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład – 30 godz.

Laboratorium – 30 godz.

Konsultacje z prowadzącymi zajęcia - 15 godz.


Studiowanie literatury – 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 15 godz.

Analiza danych – 20 godz.


Razem: 120 godz. – 4 pkt. ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Zna podstawowe problemy eksploracji danych. (K_W21)

W2. Zna wybrane algorytmy algorytmy eksploracji danych

i wie, które z nich stosują się do określonego typu zagadnień z tego zakresu. (K_W21)

W3. Ma wiedzę na temat dostępnego oprogramowania służącego do eksploracji danych. (K_W21)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi znaleźć potrzebne dane w zbiorach danych ogólnie dostępnych, umie pobrać dane i poddać je analizie.(K_U14)

U2. Umie zaproponować odpowiednie algorytmy eksploracji danych do konkretnego zagadnienia, w tym klasyfikacji, grupowania, szacowania i budowania reguł, oraz wyselekcjonować z ich użyciem najlepszy model. (K_U19)

U3. Umie posługiwać się w stopniu podstawowym przynajmniej jednym programem do eksploracji danych. (K_U19)

U4. Potrafi przygotować raport z wynikami swoich analiz. (K_U17)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Potrafi sformułować problem eksploracji danych

w zakresie bezpieczeństwa w sposób zrozumiały zarówno dla osób, z którymi współpracuje w tym obszarze, jak i ekspertów analityków. (K_K02)

K2. Potrafi poddać krytycznej ocenie dane pozyskane do badania bezpieczeństwa narodowego. (K_K07)

K3. Potrafi czerpać wiedzę z danych i na tej podstawie formułować propozycje rozwiązania sytuacji problemowych. (K_K13)


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny (konwencjonalny), metoda laboratoryjna, pokaz, studium przypadku.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Duże zbiory danych pojawiają się aktualnie w każdym obszarze, w którym gromadzone są informacje. Oznacza to konieczność wykształcenia powszechniej sprawności w pracy z takimi danymi. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi metodami eksploracji danych oraz oprogramowaniem służącym do przeprowadzania analiz.

Pełny opis:

W czasie zajęć realizowane będą następujące zagadnienia: pozyskiwanie danych i ich wstępna obróbka, statystyka opisowa, eksploracyjna analiza danych, klasyfikacja i algorytmy klasyfikacyjne, regresja i algorytmy szacowania, grupowanie, analiza koszykowa.

Wszystkie zagadnienia omówione na wykładzie będą następnie ilustrowane ćwiczeniami praktycznymi na zajęciach laboratoryjnych z użyciem oprogramowania PS IMAGO PRO.

Literatura:

1. Daniel T. Larose: ,,Metody i modele eksploracji danych''. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012.

2. Tadeusz Morzy: ,,Eksploracja danych. Metody i algorytmy’’. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013.

3. Stephane Tuffery: ,,Data Mining and Statistics for Decision Making''. Wiley, 2011.

4. Xindong Wu, Vipin Kumar: ,,The Top Ten Algorithms in Data Mining’’. Chapman & Holl/CRC, 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena części laboratoryjnej będzie wystawiona na podstawie obecności na zajęciach, testów i wykonanych analiz, sprawdzających efekty W3, U1-U4 i K1-K3. Egzamin będzie sprawdzał wiedzę teoretyczną oraz efekty W1 i W2.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Karłowska-Pik
Prowadzący grup: Agnieszka Goroncy, Joanna Karłowska-Pik, Mateusz Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Karłowska-Pik
Prowadzący grup: Agnieszka Goroncy, Joanna Karłowska-Pik, Mateusz Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Karłowska-Pik
Prowadzący grup: Agnieszka Goroncy, Joanna Karłowska-Pik, Mateusz Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Karłowska-Pik
Prowadzący grup: Agnieszka Goroncy, Joanna Karłowska-Pik, Mateusz Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Karłowska-Pik
Prowadzący grup: Agnieszka Goroncy, Joanna Karłowska-Pik, Mateusz Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.