Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-1-FC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Filozofia człowieka
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wew. - I st - przedmioty do wyboru - stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedmiot dostępny dla wszystkich studentów.

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin, w tym:

- 30 godzin – aktywne uczestnictwo w zajęciach (1 ECTS)

- 20 godzin – indywidualna lektura materiałów źródłowych, przygotowania do zajęć (1 ECTS)

- 10 godzin - przygotowanie do kolokwium końcowego i udział w kolokwium (1 ECTS)

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest współczesnej filozofii człowieka widzianej z perspektywy rozważań Ericha Fromma sformułowanych w opublikowanym w 1941 r. studium pt. "Ucieczka od wolności". Celem zajęć jest pogłębiona charakterystyka charakteru współczesnego człowieka oraz wpływających na niego wzajemnych zależności czynników psychologicznych i socjologicznych. Podczas poszczególnych zajęć analizie zostaną poddane mechanizmy ucieczki człowieka współczesnego od wolności, a także zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytania, dlaczego wolność nie jest dla człowieka wartością absolutną, dlaczego człowiek współczesny pozwala się tak łatwo podporządkować i zniewolić, dlaczego potrzebny mu jest wódz i poczucie identyfikacji z grupą. Podczas konwersatorium dominującym zagadnieniem będzie fenomen współczesnego człowieka, który dobrowolnie poddaje się każdemu zniewoleniu, które daje mu poczucie bezpieczeństwa i oddala poczucie samotności.

Literatura:

Teksty obowiązkowe do poszczególnych zajęć:

1. Brak tekstu do przeczytania.

2. Fromm E., Wolność - problem psychologiczny?, [w:] tegoż, Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 2011, s. 21-39.

3. Fromm E., Narodziny jednostki i dwuznaczność wolności, [w:] tegoż, Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 2011, s. 40-53.

4. Fromm E., Wolność w epoce reformacji: Dziedzictwo średniowiecza a odrodzenie, [w:] tegoż, Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 2011, s. 54-74.

5. Fromm E., Wolność w epoce reformacji: Okres reformacji, [w:] tegoż, Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 2011, s. 74-108.

6. Fromm E., Dwa aspekty wolności człowieka współczesnego, [w:] tegoż, Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 2011, s. 109-136.

7. Fromm E., Mechanizmy ucieczki: Autorytaryzm, [w:] tegoż, Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 2011, s. 137-174.

8. Fromm E., Mechanizmy ucieczki: Destruktywność i Mechaniczny konformizm, [w:] tegoż, Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 2011, s. 174-197.

9. Fromm E., Psychologia hitleryzmu, [w:] tegoż, Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 2011, s. 198-224.

10. Fromm E., Wolność i demokracja, [w:] tegoż, Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 2011, s. 225-256.

11. Fromm E., Charakter a proces społeczny, [w:] tegoż, Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 2011, s. 257-276.

12.

13.

14.

15. Kolokwium końcowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Szulakiewicz
Prowadzący grup: Marek Szulakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Drelich
Prowadzący grup: Sławomir Drelich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Drelich
Prowadzący grup: Sławomir Drelich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Drelich
Prowadzący grup: Sławomir Drelich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.