Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Główne konflikty współczesnego świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-1-GKWS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Główne konflikty współczesnego świata
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład charakteryzuje główne konflikty polityczne i militarne współczesnego (po 1991 r.) świata. Zostaną omówione aspekty teoretycznoprawne (m. in. definicje, problem autoryzacji użycia siły przez ONZ), czynniki warkunkujące genezę, przebieg i charakter konfliktów. Analizie poddane zostaną wybrane konflikty (studia przupadków) oraz ich wpływ na regionalne i globalne bezpieczeństwo środowiska miedzynarodowego.

Pełny opis:

Od końca XX w. zaniika tradycyjna forma konfliktów politycznych i zbrojnych między podmiotami środowiska międzynarodowego, prowadząca do likwidacji państw (inwazja Iraku na Kuwej w 1990 r.) lub wymuszonej siłą korekty granic (np. konflikt o Kosowo po 1999 r.). Rozwinięte państwa demokratyczne zrezygnowały z siłowego rozwiązywania sporów politycznych i ekonomicznych między sobą. Rośnie natomiast ilość konfliktów asymetrycznych, głównie na obszarach postkolonialnych i słabo rozwiniętych gospodarczo. Ich bezpośrednie skutki dotykają uczestników, pośrednie całego środowiska międzynarodowego, w tym rozwiniętych demokratycznych państw. Rozwój narzędzi reakcji na zagrożenia bezpieczeństwa środowiska międzynarodowego umożliwia monitrorowanie niemal wszystkich konfliktów oraz interwencję, nie zawsze skuteczną, w wybrane konflikty. Towarzyszy temu dyskusja nad odpowiedzialnością ONZ (Rady Bezpieczeństwa NZ), organizacji regionalnych (m. in. NATO, UE, UA, LPA) oraz mocarstw (m. in. USA, Rosji i Australii na obszarze Oceanii) za bezpieczeństwo oraz przestrzeganie podstawowych praw człowieka. Do konfliktów, które miały miejsce po 1991 r. do najczęściej komentowanych z uwagi na ich wpływ na bezpieczeństwo środowiska międzynarodowego należą: konflikt na Bliskim Wschodzie, wojna domowa w Somalii, wojna domowa w Sudanie, wojna domowa w Kolumbii, wojna domowa w Tadżykistanie 1992-1997 r.,wojna o niepodległość i międzynarodowa interwencja na Timorze Wschodnim, wojny na obszarze b. Jugosławii w l. 1991 - 1999, spór azersko-ormiański o Górski Karabach, konflikty wewnętrzne w Gruzji i rosyjska interwencja w 2008 r. oraz druga wojna w Zatoce Perskiej i wojna w Afganistanie. Oddzielnego omówienia wymaga tzw. wojna z terroryzmem, proklamowana przez administrację G. Busha po 11 września 2001 r., bardzo różnie iterpretowana i oceniana, również w UE.

Literatura:

Balcerowicz B., Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Warszawa 2011, s. 141-240

Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, red. K. Liedl, P. Piasecka, T. R. Aleksandrowicz, Warszawa 2011

Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, red. P. Ostaszewski, Warszawa 2006, s. 5-19, 505-960

Kuczyński M., Krwawiąca Europa. Konflikty zbrojne, punkty zapalne 1990-2000, Warszawa 2001

Kuźniar R., Polityka i siła. Studia strategiczne-zarys problematyki, Warszawa 2006

Łoś R., Regina-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010

Tofler A., Tofler H., Wojna i antywojna. Jak przetrwać na progu XXI wieku, Poznań 2006

Trebin M., Wojny XXI wieka, Moskwa-Minsk 2005

Ziółkowski B., Konflikty zbrojne we współczesnej Afryce. Stan obecny na tle historycznym. Zarys 2002

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Pięć problemów do analizy, każdy po 3 punkty. Zaliczenie od 7 punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Klimecki
Prowadzący grup: Michał Klimecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Klimecki
Prowadzący grup: Michał Klimecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Klimecki
Prowadzący grup: Michał Klimecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Klimecki
Prowadzący grup: Michał Klimecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Klimecki
Prowadzący grup: Michał Klimecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Klimecki
Prowadzący grup: Michał Klimecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)