Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-2-ZwSK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0388) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 2 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład 15h. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek, powtórzenie materiału, czytanie literatury - 35 h; przygotowanie się do egzaminu - 60 h. Razem: 110 h

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W06 - zna metody i techniki pozyskiwania i przetwarzania danych z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05 - potrafi analizować oraz prognozować podstawowe zjawiska z zakresu bezpieczeństwa, w tym zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa społecznego oraz funkcjonowania instytucji


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_KO1 - jest gotów do zdobywania wiedzy, informacji i danych potrzebnych w procesie rozwiązywania praktycznych problemów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego

K_KO2 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego

K_KO5 - jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy


Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny oraz udział studentów w formie dyskusji.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie ze sposobami i procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych, jak również wykształcenie umiejętności odróżniania sytuacji kryzysowej od kryzysu i planowania etapów postępowania w sytuacji kryzysowej. Podczas wykładów przedstawione zostaną prawne aspekty zarządzania kryzysowego w RP, scharakteryzowanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych na różnych szczeblach zarządzania.

Pełny opis:

Zagadnienia:

Zakres, zadania i podstawowe kategorie zarządzania kryzysowego (pojęcie kryzysu, sytuacji kryzysowej, zarządzania, zarządzania kryzysowego, fazy zarządzania kryzysowego).

Stany nadzwyczajne

Prawne aspekty zarządzania kryzysowego

Zadania i kompetencje organów władzy publicznej w sytuacjach kryzysowych

Procedury funkcjonowania zespołów zarządzania kryzysowego

Zadania i kompetencje wybranych służb w zarządzaniu kryzysowym

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pietrek G., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Słupsk 2013.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U.2019.1398 t.j. z dnia 2019.07.29.

Zarządzanie kryzysowe, red. W. Lidwa, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

Gołębiewski J., Zarządzanie kryzysowe na szczeblu samorządowym: teoria i praktyka, Warszawa 2015.

Grocki L., Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Warszawa 2012.

Nepelski M., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Szczytno 2016.

Sienkiewicz-Małyjurek K., Skuteczne zarządzanie kryzysowe, Warszawa 2015.

Skomra W., Zarządzanie kryzysowe – praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy, Wrocław 2010.

Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych, red. B. Michailiuk, J. Solarz, J. Stempień, Warszawa 2019.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa https://rcb.gov.pl/

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin składający się z 20 pytań, w tym 17-18 pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz 2-3 pytań do dopisania.

51-61% - 11pkt - 3

62-71% - 12-14 pkt - 3+

72-81% - 15-16 pkt - 4

82-91% - 17-18 pkt - 4+

92-100% - 19-20 pkt - 5.

W roku akademickim 2020/2021 (zaliczenie online na moodlu test 30 pytań). Warunki i punktacja w opisie dla roku akademickiego 2020-2021.

W roku akademickim 2021/2022 (zaliczenie online na moodlu test 20 pytań).

Warunki i punktacja w opisie dla roku akademickiego 2021-2022. Osoby z 5 z ćwiczeń mają co najmniej 3 z egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy, Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy, Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy, Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.