Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obrona cywilna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S2-1-OC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1028) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z usługami w zakresie bezpieczeństwa
Nazwa przedmiotu: Obrona cywilna
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - II stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw funkcjonowania instytucji państwowych

Całkowity nakład pracy studenta:

uczestnictwo wykładzie 15 godzin

studiowanie literatury 15 godzin

przygotowanie do egzaminu 25 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

- zna zagrożenia militarne i niemilitarne w kontekście bezpieczeństwa państwowego

- posiada wiedzę na temat przepisów regulujących funkcjonowanie obrony cywilnej w Polsce

- posiada wiedzę na temat podmiotów realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej w Polsce

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

- analizuje słabe i mocne strony funkcjonowania obrony cywilnej w Polsce

- charakteryzuje poszczególne zadania obrony cywilnej

- określa kolejne etapy w planowaniu zadań z zakresu obrony cywilnej w Polsce

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

- formułuje i wyraża własne poglądy

- pogłębia wiedzę i umiejętności


Metody dydaktyczne:

Wykład

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z genezą i rozwojem obrony cywilnej w Polsce. Tematyka zajęć będzie oscylować wokół najważniejszych regulacji prawnych w dziedzinie obrony cywilnej, identyfikacji i analizy zagrożeń, zadań i kompetencji organów administracji publicznej w zakresie obrony cywilnej, organizacji, sposobów i zasad osiągania gotowości w zakresie obrony cwilnej, planowania w obronie cywilnej

Pełny opis:

1. Obrona cywilna w Polsce – historia

2. Prawne aspekty ochrony cywilnej

3. Zadania obrony cywilnej

4. Ostrzeganie i alarmowanie

5. Formacje obrony cywilnej

6. Sposoby indywidualnej i zbiorowej ochrony ludności - ewakuacja ludności, zwierząt, mienia, przygotowanie pomieszczeń ochronnych

7. Działalność planistyczna w obronie cywilnej

Literatura:

• Krynojewski Fr. Obrona cywilna Rzeczypospolitej Polskiej, Difin, Warszawa 2012.

• Krynojewski Fr., Mazur Sł., Mikrut G., Tchorzewski P., Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna kraju, ochrona informacji niejawnych, AWF, Katowice 2003.

• Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski Fr., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Difin, Warszawa 2010.

• Suwart J., Zarys obrony cywilnej w Polsce, 1920-1996, Warszawa 2000

• Szałek J, Psychologia obrony cywilnej, Warszawa 1998

• Wiśniewski B, Obrona cywilna w krajowym porządku prawnym. Bielsko-Biała 2008

• Wybrane akty normatywne

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny-test

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Czwołek
Prowadzący grup: Arkadiusz Czwołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galij-Skarbińska
Prowadzący grup: Sylwia Galij-Skarbińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galij-Skarbińska
Prowadzący grup: Sylwia Galij-Skarbińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z genezą i rozwojem obrony cywilnej w Polsce. Tematyka zajęć będzie oscylować wokół najważniejszych regulacji prawnych w dziedzinie obrony cywilnej, identyfikacji i analizy zagrożeń, zadań i kompetencji organów administracji publicznej w zakresie obrony cywilnej, organizacji, sposobów i zasad osiągania gotowości w zakresie obrony cwilnej, planowania w obronie cywilnej

Pełny opis:

1. Obrona cywilna w Polsce – historia

2. Prawne aspekty ochrony cywilnej

3. Zadania obrony cywilnej

4. Ostrzeganie i alarmowanie

5. Formacje obrony cywilnej

6. Sposoby indywidualnej i zbiorowej ochrony ludności - ewakuacja ludności, zwierząt, mienia, przygotowanie pomieszczeń ochronnych

7. Działalność planistyczna w obronie cywilnej

Literatura:

• Krynojewski Fr. Obrona cywilna Rzeczypospolitej Polskiej, Difin, Warszawa 2012.

• Krynojewski Fr., Mazur Sł., Mikrut G., Tchorzewski P., Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna kraju, ochrona informacji niejawnych, AWF, Katowice 2003.

• Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski Fr., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Difin, Warszawa 2010.

• Suwart J., Zarys obrony cywilnej w Polsce, 1920-1996, Warszawa 2000

• Szałek J, Psychologia obrony cywilnej, Warszawa 1998

• Wiśniewski B, Obrona cywilna w krajowym porządku prawnym. Bielsko-Biała 2008

• Wybrane akty normatywne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galij-Skarbińska
Prowadzący grup: Sylwia Galij-Skarbińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z genezą i rozwojem obrony cywilnej w Polsce. Tematyka zajęć będzie oscylować wokół najważniejszych regulacji prawnych w dziedzinie obrony cywilnej, identyfikacji i analizy zagrożeń, zadań i kompetencji organów administracji publicznej w zakresie obrony cywilnej, organizacji, sposobów i zasad osiągania gotowości w zakresie obrony cwilnej, planowania w obronie cywilnej

Pełny opis:

1. Obrona cywilna w Polsce – historia

2. Prawne aspekty ochrony cywilnej

3. Zadania obrony cywilnej

4. Ostrzeganie i alarmowanie

5. Formacje obrony cywilnej

6. Sposoby indywidualnej i zbiorowej ochrony ludności - ewakuacja ludności, zwierząt, mienia, przygotowanie pomieszczeń ochronnych

7. Działalność planistyczna w obronie cywilnej

Literatura:

• Krynojewski Fr. Obrona cywilna Rzeczypospolitej Polskiej, Difin, Warszawa 2012.

• Krynojewski Fr., Mazur Sł., Mikrut G., Tchorzewski P., Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna kraju, ochrona informacji niejawnych, AWF, Katowice 2003.

• Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski Fr., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Difin, Warszawa 2010.

• Suwart J., Zarys obrony cywilnej w Polsce, 1920-1996, Warszawa 2000

• Szałek J, Psychologia obrony cywilnej, Warszawa 1998

• Wiśniewski B, Obrona cywilna w krajowym porządku prawnym. Bielsko-Biała 2008

• Wybrane akty normatywne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.