Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przestępczość komputerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S2-2-PK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0318) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi
Nazwa przedmiotu: Przestępczość komputerowa
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przydatne wcześniejsze zaliczenie przedmiotów podstawy prawa lub wstęp do prawoznawstwa.

Całkowity nakład pracy studenta:

70 godz.:

- 15 godz. - godziny kontaktowe;

- 15 godz. - praca indywidualna studenta w celu przygotowania się do zajęć: wyszukanie potrzebnych informacji i materiałów, przeczytanie wskazanych dokumentów;

- 40 godz. - przygotowanie się do egzaminu.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów

Pełny opis:

Szczegółowe zagadnienia prezentowane podczas wykładu:

1. Pojęcie przestępczości komputerowej (cyberprzestępczości)

2. Przyczyny rozwoju przestępczości komputerowej

3. Skala przestępczości komputerowej

4. Specyfika przestępczości komputerowej

5. Systematyka przestępstw komputerowych

6. Charakterystyka wybranych przestępstw komputerowych (nieuprawnione uzyskanie dostępu do informacji, nieuprawnione uzyskanie dostępu do systemu informatycznego, naruszenie tajemnicy komunikowania się, oszustwo i fałszerstwo komputerowe, naruszenie integralności informacji, sabotaż informatyczny, grooming, cyberstalking)

7. Tendencje rozwojowe w przestępczości komputerowej - najważniejsze zagrożenia związane z cyberprzestępczością

8. Cyberterroryzm

9. Przeciwdziałanie przestępczości komputerowej (doktryna cyberbezpieczeństwa RP, strategia cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022, inicjatywy międzynarodowe)

10. Zasady bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Materiały źródłowe:

Kodeks karny, tj. z 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600) - wybrane przepisy.

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560).

Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości z 23 listopada 2001 r.

Protokół dodatkowy do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dot. penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych.

2. Opracowania:

Siwicki M., Cyberprzestępczość, Warszawa 2013.

Prawo karne wobec oszustw i innych związanych z nimi przestępstw w handlu internetowym oraz bankowości elektronicznej, Toruń 2018.

Nielegalna i szkodliwa treść w Internecie : aspekty prawnokarne. Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

Doktryna cyberbezpieczeństwa RP z 2015 r.

Strategia cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022

Kowalewski J., Kowalewski M., Zagrożenia informacji w cyberprzestrzeni, cyberterroryzm, Warszawa 2017.

BHP użytkownika mediów elektronicznych, oprac. K. van Laere, K. Sochocka, E. Biaduń-Korulczyk, Warszawa 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru i pytania otwarte).

Do zaliczenia wymagane uzyskanie ponad 50% pkt.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Beata Stachowiak-Panske
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rezmer
Prowadzący grup: Joanna Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.