Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zwalczanie korupcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S2-2-ZK-ZK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Zwalczanie korupcji
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wew. II st - 2 rok - stacjonarne - przedmioty specjalizacyjne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - wiedza:

Student/Studentka ma wiedzę na temat głównych zagrożeń korupcyjnych w Polsce.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/Studentka potrafi właściwie analizować przyczyny, skutki i konsekwencje działań korupcyjnych w poszczególnych sektorach.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/Studentka wykazuje motywację do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu zwalczania, przyczyn występowania oraz zwalczania korupcji, na przykładzie konkretnych zagadnień.

Pełny opis:

Lista tematów do wyboru:

1. Korupcja w policji;

2. Korupcja w innych służbach i formacjach zajmujących się bezpieczeństwem;

3. Korupcja w sądownictwie;

4. Korupcja w biznesie;

5. Korupcja w administracji;

6. Korupcja w służbie zdrowia;

7. Korupcja w szkolnictwie;

8. Korupcja w sporcie;

9. Korupcja w polityce;

10. Korupcja w sektorze wojskowym.

Literatura:

Bil J., Wawrzusiszyn A., Społecznoprawne aspekty przeciwdziałania korupcji, Szczytno 2012.

Brol M., Ekonomiczne, instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania korupcji, Wrocław 2015.

Centralne Biuro Antykorupcyjne, Poradnik antykorupcyjny dla urzędników, Warszawa 2012.

Działoszyński M., Szymborski R., Wójcik J., Praktyczme aspekty rozwiązań antykorupcyjnych w Policji [w:] Organizacja i zarządzanie w Policji. Teraźniejszość i przyszłość, S. Gembara, J. Rymaniak, Poznań 2007.

Eicher S., Corruption in International Business: The Challenge of Cultural and Legal Diversity, 2010.

Itrich-Drabarek J., Dysfunkcje w sferze publicznej i ich wpływ na bezpieczeństwo państw [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Warszawa 2009.

Koryś P., Tymiński M., Oblicza korupcji: zjawisko, skutki i metody przeciwdziałania, Warszawa 2006.

Porwisz M., Quis custodiet ipsos custodes? – sprzedajność funkcjonariusza policji w świetle przeprowadzonych badań [w:] Współczesne problemy prawa. Nadużycia prawa, Nowicka I., Mocarska D., tom 1, Szczytno 2015.

Publikacje ze strony CBA: http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/wydawnictwa-cba/publikacje-w-jezyku-pol.

Sadło-Nowak A., Wyzwania i zagrożenia dla funkcjonowania państwa wynikające z przestępstwa łapownictwa [w:] Współczesne bezpieczeństwo wewnętrzne RP w świetle nowych zagrożeń. Wybrane problemy, W. Zubrzycki, A. Warmiński, T. Safjański, Szczytno 2019.

Sawicki K., Korupcja w państwie demokratycznym [w:] Współczesne bezpieczeństwo wewnętrzne RP w świetle nowych zagrożeń. Wybrane problemy, W. Zubrzycki, A. Warmiński, T. Safjański, Szczytno 2019.

Szankin T., Wyznaczniki budowania systemu antykorupcyjnego w Policji [w:] Organizacja i zarządzanie w Policji. Teraźniejszość i przyszłość, S. Gembara, J. Rymaniak, Poznań 2007.

Podaną powyżej literaturę można uzupełniać o inne teksty, artykuły itp.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z przedmiotu będą składały się następujące elementy:

- przygotowanie prezentacji multimedialnej, zawierającej omówienie przyczyn, skutków, sposobów zapobiegania korupcji w wybranym temacie oraz opisanie konkretnych przypadków;

- dyskusja z grupą;

- aktywność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galij-Skarbińska
Prowadzący grup: Sylwia Galij-Skarbińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Prezentację multimedialną należy przesłać na maila (amrozy@umk.pl), najpóźniej tydzień po wystąpieniu.

W przypadku, gdyby prezentacja nie spełniała kryteriów (niemerytoryczne wystąpienie, brak przygotowania pytań do dyskusji) grupa prezentująca będzie zobowiązana do napisania pracy pisemnej z tematyki zwalczania korupcji.

Liczba nieobecności: 1 (w przypadku większej ilości – praca pisemna z zakresu zwalczania korupcji).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Prezentację multimedialną należy przesłać na maila (amrozy@umk.pl), najpóźniej tydzień po wystąpieniu.

W przypadku, gdyby prezentacja nie spełniała kryteriów (niemerytoryczne wystąpienie, brak przygotowania pytań do dyskusji) grupa prezentująca będzie zobowiązana do napisania pracy pisemnej z tematyki zwalczania korupcji.

Liczba nieobecności: 1 (w przypadku większej ilości – praca pisemna z zakresu zwalczania korupcji).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Prezentację multimedialną należy przesłać na maila (amrozy@umk.pl), najpóźniej tydzień po wystąpieniu.

W przypadku, gdyby prezentacja nie spełniała kryteriów (niemerytoryczne wystąpienie, brak przygotowania pytań do dyskusji) grupa prezentująca będzie zobowiązana do napisania pracy pisemnej z tematyki zwalczania korupcji.

Liczba nieobecności: 1 (w przypadku większej ilości – praca pisemna z zakresu zwalczania korupcji).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.