Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie zespołem projektowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S2-2-ZK-ZZP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0418) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i administracją
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zespołem projektowym
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wew. II st - 2 rok - stacjonarne - przedmioty specjalizacyjne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30h (1 ECTS)

godziny, które student musi poświęcić na przygotowanie się do zajęć: 50h (2 ECTS)

godziny, które student musi poświecić na przygotowanie się do zaliczenia: 30h (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

KW_08 zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz zarządzania wiedzą

Efekty uczenia się - umiejętności:

KU_U09 potrafi pracować systematycznie i kierować pracą zespołu

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03- jest gotów do kreatywnego myślenia i odpowiedzialnego działania w zakresie pełnienia ról zawodowych

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku
- SWOT

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują zagadnienia związane z problematyka zarządzania kapitałem ludzkim analizowane z perspektywy struktur organizacji realizujących przedsięwzięcia projektowe.

Pełny opis:

1. Podstawy zarządzania zespołem projektowym

2. Kapitał ludzki organizacji

3. Zarządzanie projektem

4. Kierownik zespołu projektowego

5. Budowanie zespołu projektowego

6. Komunikacja w zespole projektowym

7. Selekcja pracowników

8. Dzielenie się wiedzą

9. Podejmowanie decyzji

10. Motywowanie członków zespołu

11. Oceniania członków zespołu

12. Zarządzanie konfliktem

13-14. Zarządzanie projektami sektora publicznego

Literatura:

Gasik S., Zarządzanie projektami sektora publicznego, Warszawa 2017.

Głodziński E., Efektywność w zarządzaniu projektami : wymiary, koncepcje, zależności, Warszawa 2017.

Newton R., Skuteczny kierownik projektu, Warszawa 2015.

Kierowanie zespołem projektowym, P. Wachowiak i inni (red.), Warszawa 2004.

Król H., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2006, s. 17-91.

Zarządzanie projektami w organizacji, red. nauk. Krzysztof Janasz, Joanna Wiśniewska, Warszawa 2014.

Piwowar-Sulej K., Zarządzanie ludźmi w organizacjach zorientowanych na projekty, Warszawa 2016.

Project Manageme : challenges and research results / edited by Michał Trocki, Emil Bukłaha, Warsaw 2016.

Metody i kryteria oceniania:

Zadania na platformie Moodle + Aktywność na zajęciach. W sumie 100p.

Ocena końcowa:

51-60p - dostateczny

61-70p - dostateczny plus

71-80p - dobry

81-90p - dobry plus

91-100p - bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Olszanecka
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Olszanecka
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Olszanecka
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.