Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia i polityka Australii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-HPA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Historia i polityka Australii
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin udział w zajęciach

30 godzin przygotowanie do zajęć


Efekty uczenia się - wiedza:

Student zdobywa podstawową wiedzę na temat Australii, szczególnie uwzględniając historię polityczna kontynentu oraz jej system polityczny i gospodarczy.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi przygotować wystąpienie na temat wybranego przez siebie zagadnienia, potrafi poddać krytycznej analizie znalezione materiały oraz dane, które często, w przypadku rozważań na temat Australii, dostępne są tylko w języku angielskim.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student rozwija ciekawość świata oraz pracy grupowej w trakcie zajęć.

Zobowiązany jest do terminowego przygotowywania zadań

Metody dydaktyczne:

elementy wykładu, konwersatorium, praca projektowa, gra dydaktyczna

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie i zainteresowanie studentów Australią, jej historią, geografią, polityka i gospodarką. W trakcie zajęć omawiamy, dyskutujemy i analizujemy wybrane zagadnienia dotyczące Antypodów w nieco szerszej perspektywie tamtego rejonu świata, czyli Australii i Oceanii, ale także relacji z państwami azjatyckimi.

Pełny opis:

Wśród tematów poruszanych na zajęciach są tematy: Australia państwo na Pacyfiku, Aborygeni - pierwsi mieszkańcy, , Poszukiwania południowego lądu, kolonizacja państwa, Od polityki białej Australii do mulitkulturalizmu, System polityczny Australii, Partie i wybory, Gospodarka Australii , Australia w świecie 1 - relacje z państwami anglosaskimi, Australia w świecie 2 - relacje z Państwami Azji i innymi, Nowa Zelandia, Wyspy Pacyfiku .

Literatura:

Bożyk Stanisław (2001), System konstytucyjny Australii, Warszawa.

Bożyk Stanisław (2012), Nowa Zelandia, w: S. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Białystok, s. 553-578.

Capling Ann (2001), Australia and the global trade system, Cambridge. Zasób elektroniczny, http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=399241 Dostęp z sieci UMK

Eska Justyna (2012), Ewolucja ustroju politycznego oraz statusu prawnomiędzynarodowego Nowej Zelandii, „Politeja”, nr 21, s. 409-420.

Eska Justyna (2013), Elementy modelu westminsterskiego w porządku konstytucyjnym Nowej Zelandii, w: A. Zięba (red.), Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich, Kraków, s. 89-102.

Janiszewska Anna, Ewa Klim, Zarysy geografii społeczno-ekonomicznej Australii, Łódź 2009: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kłosiński Kazimierz, Piotr Rubaj (red.) (2014), Australia, Nowa Zelandia: polityka dobrobytu, Lublin.

Lenczarowicz Jan (2005), Australia, Warszawa.

Lenczarowicz Jan (2013), Geneza konstytucji Związku Australijskiego, w: w: A. Zięba (red.), Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich, Kraków, s. 145-166.

McAllister Ian, Juliet Clark. 2008. Trends in Australian Political Opinion. Results from the Australian Election Study, 1987-2007. Canberra. http://assda.anu.edu.au/aestrends.pdf.

Paul E.C. (2006), Little America: Australia, the 51st State, London 2006. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=329566 Dostęp z sieci UMK

Prokop Krzysztof (2012), Australia, w: S. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Białystok, s. 527-534, 545-547.

Prokop Krzysztof (2012), Australia, w: S. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Białystok, s. 535-545, 547-550.

Rajca Dorota (2013), Zróżnicowanie podmiotów składowych federacji australijskiej. Stan ustrojowy terytoriów Związku Australijskiego, w: w: A. Zięba (red.), Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich, Kraków, s. 167-180.

Rajca Dorota, Polityczno-prawne wyzwania wobec funkcjonowania Tuvalu w obliczu klimatycznej deterytorializacji państwa, „Politeja”, nr 21, s. 421-434.

Wang Yi (2012), Australia-China relations post 1949: sixty years of trade, Ashgate. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=473652 Dostęp z sieci UMK

Wieciech Tomasz (2010), Wotum nieufności w parlamencie westminsterskim, „Przegląd Sejmowy”, nr 6.

Wincławska Maria (2016), Głosy nieważne w wyborach do australijskiej Izby Reprezentantów 2001-2013, „Studia Wyborcze” tom XXII, s. 89-103.

Wincławska Maria (2017), Australijski system wyborczy w kontekście wyborów federalnych 2010 i 2013, w: A. Kandzia-Poździał i J. Siekiera (red.), Australia w XX i XXI wieku, Katowice, s. 9-37.

Zieliński J. (2007), Referendum konstytucyjne w Australii z 6 listopada 1999 roku, w: tenże (red.), Studia nad ustrojoznawstwem i administracją, Siedlce.

Żukowski Arkadiusz (2014), Z problematyki systemów wyborczych państw Oceanii, w: R. Alberski, W. Jednaka, D. Skrzypiński (red.), Studia nad współczesnymi systemami politycznymi, tom II, Toruń, s. 375-384.

Literatura popularna i podróżnicza:

1. Bill Bryson Śniadanie z kangurami.

2. Marek Tomalik, Australia. Gdzie kwiaty rodzą się z ognia.

3. Marek Tomalik, Lady Australia.

4. Marek Niedźwiecki, Australijczyk.

5. Troost J. Maarten, Życie seksualne kanibali, dwa lata na Pacyfiku.

6. Richter Anke, Czym zadziwi strefa kiwi?

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

1. Przygotowanie przez studenta wystąpienia na wybrany przez niego temat, uzgodniony z prowadzącą kurs, ale dotyczący bieżącej sytuacji w Australii

2. Aktywność na zajęciach, udział w dyskusjach

3. Aktywny udział w zadaniach przygotowywanych przez prowadzącą

4. Czytanie tekstów obowiązkowych i udział w dyskusji na ich temat

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Wincławska
Prowadzący grup: Maria Wincławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Wincławska
Prowadzący grup: Maria Wincławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.