Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kościoły chrześcijańskie w Europie w XX i XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-KCE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0221) Religia
Nazwa przedmiotu: Kościoły chrześcijańskie w Europie w XX i XXI wieku
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu historii powszechnej oraz historii chrześcijaństwa w XX i XXI w.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1/ Udział w konwersatorium: 30 godzin.

2/ Przygotowanie prezentacji i referatu: 15 godzin.

3/ Studium literatury przedmiotu: 15 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student posiada wiedzę o historii Kościołów chrześcijańskich w Europie w XX i XXI w.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student umie analizować i oceniać rolę Kościołów chrześcijańskich w dziejach Europy w XX i XXI w.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student posiada kompetencje społeczne w postaci zdolności samodzielnego wykorzystania i zastosowania wiedzy oraz umiejętności uzyskanych w procesie dydaktycznym.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Konwersatorium ma za zadanie opisać podstawowe problemy dziejów Kościołów chrześcijańskich w XX i XXI wieku. Zagadnienia poruszane podczas konwersatorium obejmują podstawy historii Kościołów jako instytucji (w tym papiestwa, patriarchatu konstantynopolitańskiego i moskiewskiego, Światowej Federacji Luterańskiej), zagadnienia związane z dziejami stosunków pomiędzy państwami i a Kościołami, ale także podstawowe zagadnienia ze sfery dziejów duchowości, teologii oraz dziejów publicznej i społecznej aktywności środowisk chrześcijańskich.

Pełny opis:

Zajęcia obejmować będą trzy bloki tematyczne:

1/ Kościół katolicki i katolicyzm - przemiany i współczesne wyzwania.

2/ Pomiędzy Konstantynopolem a Moskwą - autokefaliczne Kościoły prawosławne w Europie w XX i XXI w.

3/ Główne nurty protestantyzmu w Europie w XX i XXI w.

Literatura:

1/ Allen John L., Papież Benedykt XVI. Biografia Josepha Ratzingera, Poznań 2005.

2/ Casaroli Agostino, Pamiętniki: męczeństwo cierpliwości. Stolica Święta i kraje komunistyczne (1963-1989), Warszawa 2001.

3/ Czaplickij Bronisław, Istoria katoliczeskoj Cerkwi w SSSR, Sankt Petersburg 2001.

4/ Dzieci Soboru zadają pytania. Rozmowy o Soborze Watykańskim II, red. Zbigniew Nosowski, Warszawa 1996.

5/ Kościół w obliczu totalitaryzmów. Zbiór studiów dla uczczenia XXV rocznicy męczeńskiej śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki, Toruń 16-17 października 2009 r., red. Wojciech Polak, Waldemar Rozynkowski, Michał Białkowski, Jakub Kufel, Toruń 2010.

6/ Kuczera Konrad, Od Pawła do Bartłomieja. Kościoły w Europie południowo-wschodniej (krąg bizantyński), Warszawa 2016.

7/ Malley John SJ, Co się zdarzyło podczas Soboru Watykańskiego Drugiego, Kraków 2012.

8/ Najnowsza historia Kościoła. Katolicy i kościoły chrześcijańskie w czasie pontyfikatu Jana Pawła II (1978-2005), red. Elio Guerriero i Marco Impagliazzo, przedm. Andrea Ricardi, Kraków 2006.

9/ Napolitano Matteo Luigi, Tajne akta Watykanu. Dyplomacja Kościoła – dokumenty i tajemnice, Kielce 2013.

10/ Orlandis Jose, Kościół katolicki w drugiej połowie XX wieku, tłum. P. Skibiński, Warszawa 2008.

11/ Poupard Paul, W sercu Watykanu od Jana XXIII do Jana Pawła II, Katowice 2005.

12/ Raina Peter, Cele polityki władz PRL wobec Watykanu. Tajne dokumenty 1967-1989, Warszawa 2001.

13/ Rausch Thomas P., Katolicyzm w trzecim tysiącleciu, Kraków 2007.

14/ Religia i polityka. Zarys problematyki, red. P. Burgoński, M. Gierycz, Warszawa 2014.

15/ Stehle Hansjacob, Tajna dyplomacja Watykanu. Papiestwo wobec komunizmu (19171991), przeł. R. Drecki, M. Struczyński, Warszawa 1993.

16/ Studia Soborowe. Historia i nauczanie Vaticanum II, t.1, red. Michał Białkowski, Toruń 2013.

17/ Studia Soborowe. Historia i recepcja Vaticanum II, t. 2, cz.1, red. Michał Białkowski, Toruń 2014.

18/ Studia Soborowe. Historia i recepcja Vaticanum II, t. 2, cz.2, red. Michał Białkowski, Toruń 2015.

19/ Vatikanische Ostpolitik unter Johannes XXIII. und Paul VI. 1958-1978, red. K.-J. Hummel, Paderborn München Wien Zürich 1999.

20/ Weigel George, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, wyd. IV, Kraków 2012.

21/ Weigel George, Kres i początek. Papież Jan Paweł II – zwycięstwo wolności, ostatnie lata, dziedzictwo, Kraków 2012.

22/ Zieliński Zygmunt, Papieże epoki soborowej, Warszawa 2006.

23/ Żaryn Jan, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003.

Metody i kryteria oceniania:

1/ Udział w konwersatorium (frekwencja minimum 75% zajęć).

2/ Przygotowanie prezentacji oraz referatu.

3/ Aktywność podczas konwersatorium.

4/ Końcowa rozmowa weryfikująca wiedzę zdobytą podczas konwersatorium oraz w trakcie samodzielnego studium literatury.

Praktyki zawodowe:

Brak wymogu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Białkowski
Prowadzący grup: Michał Białkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.