Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Україна в умовах гібридної війни

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-OG-UK-UWWH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Україна в умовах гібридної війни
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: ukraiński
Wymagania wstępne:

Загальні знання на тему ситуації у Східній Європ і світі

Całkowity nakład pracy studenta:

- Участь в курсі лекцій – 30 годин

- Самостійна робота (пр. фільми, тексти, аналітика) – 20 годин

Загалом – 50 годин


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Студент знає специфіку гібридного конфлікту, головні його площини, форми та виклики;

W2: характеризує основні етапи і вибрані аспекти російсько-української війни;

W3: має знання щодо впливу війни на внутрішню і зовнішню політику України, її суспільство і безпекове середовище.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Студент аналізує причини і наслідки російсько-українського конфлікту – у внутрішньому і міжнародному вимірах;

U2: розуміє взаємозалежність між актуальними викликами і вибором напрямків внутрішньої і зовнішньої політики, стратегії національної безпеки;

U2: вміє розрізняти факти від їх інтерпретацій, пропаганди, ідеології та інших інструментів впливу.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Студент усвідомлює ризики і загрози, які можуть призвести до протистояння і дестабілізації у суспільстві та в міжнародних відносинах;

K2: усвідомлює необхідність поглиблювати свої знання з огляду на динамічний розвиток світу і швидкий обіг інформації.

Metody dydaktyczne:

Навчальні методи:

- показ

- традиційна лекція

- лекція-розмова

- case study


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Проблематика курсу пов’язана з сучасними викликами розвитку України в умовах нинішньої гібридної війни з Російською Федерацією.

Pełny opis:

Детальна тематика лекцій охоплює питання, що торкаються причин та наслідків гібридної війни Росії проти Україні, її вибраних площин і форм, а також різних аспектів розвитку української держави і суспільства після Революції гідності.

В ході курсу для обговорення пропонуються наступні теми:

1. Гібридна війна як новий тип конфліктів

2. Передумови гібридної війни в Україні

3. Революція гідності та її наслідки

4. Анексія Криму: тестування російської моделі гібридної війни?

5. Збройний конфлікт в Донбасі та спроби його деескалації

6. Зміцнення безпекового і оборонного потенціалу України

7. Євроатлантичний вибір України

8. Культура як поле змагання

9. Інформаційна війна

10. Національна свідомість, патріотизм, націоналізм

11. Виклики декомунізації

12. Мовна політика

13. Церкви і релігійні організації

14. Проблеми сусідства.

Literatura:

1. Гібридна війна Росії проти України після Революції гідності, ред. М. Дорошко, В. Балюк, Київ 2018.

2. М. Гетьманчук, «Гібридна війна» Росії проти України. Інформаційний аспект, «Військово-науковий вісник» 2017, № 27.

3. Є. Магда, Гібридна війна. Вижити і перемогти, Харків 2015.

4. Світова гібридна війна: український фронт, за заг. ред. В. П. Горбуліна, Київ 2017.

5. The World Hybrid War. Ukrainian Forefront, ed. by V. Gorbulin, Горбуліна, Kharkiv 2017.

6. С.П. Сегеда, В.П. Шевчук, Гібридна війна Росії проти України: історичний вимір, «Наука і оборона» 2019, № 1.

7. Informacyjny wymiar wojny hybrydowej, red. M. Wrzosek, Sz. Markiewicz, Z. Modrzejewski, Warszawa 2019.

8. Hybrid warfare in Ukraine: outcomes and recommendations for Europe and the world, ed. by B. Pacek, 2017.

9. Konflikt rosyjsko-ukraiński/ Російсько-український конфлікт/ The Russian-Ukrainian conflict, red. W. Baluk, E. Kirwiel, Lublin 2015 („Wschód Europy” 2015, nr 1).

10. B. Pacek, Wojna hybrydowa na Ukrainie, Warszawa 2018.

11. T. Kuzio, Putin's War Against Ukraine: Revolution, Nationalism, and Crime, Toronto 2017.

12. Maria Snegovaya, Putin’s Information Warfare In Ukraine Soviet Origins Of Russia’s Hybrid Warfare, Institut of Study of War (USA), 2015, http://www.understandingwar.org/report/putins-information-warfare-ukraine-soviet-origins-russias-hybrid-warfare.

13. Cătălin Alin Costea, Russia’s Hybrid War In Ukraine (2014-2018). Report, SETA, 2019.

www.niss.gov.ua – Національний Інститут Стратегічних Досліджень

www.president.gov.ua – Президент України

www.rada.gov.ua – Верховна Рада України

www.razumkov.org.ua – Центр Разумкова

https://dif.org.ua – Фонд «Демократичні ініціативи ім. І. Кучеріва»

Metody i kryteria oceniania:

Залік на оцінку, на яку складається середня оцінок з двох елементів:

1) присутьність на лекціях

2) коротка письмова рецензія (1-2 сторінки А4) одного твору, пов'язаного з тематикою лекцій, наприклад наукової книги, художнього репортажу, обширного аналітичного звіту, або документального чи художнього фільму.

Praktyki zawodowe:

Немає

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Kozyrska
Prowadzący grup: Antonina Kozyrska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład monograficzny - Zaliczenie lub ocena
Pełny opis:

У з'язку на дистанційним навчання курс лекцій відбуватиметься на платформі MOODLE за допомогою відео конференцій BIG BLUE BUTTON.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.