Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia polityczna Polski XX i XXI w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-1-HP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Historia polityczna Polski XX i XXI w.
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Politologia I stopnia - 1 rok - studia stacjonarne - sem. letni
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny w ramach wykładu - 30 (1 ECTS)

Godziny poświęcone na pracę indywidualną studenta potrzebne do pomyślnego zdania egzaminu - 80h (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/Studentka:

- zna na wydarzenia najnowszej historii Polski XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu wydarzeń politycznych zachodzących w tym okresie.

- Zna terminologię oraz podstawowe pojęcia w zakresie omawianej na wykładzie tematyki

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/Studentka

- potrafi interpretować zjawiska polityczne zachodzące w historii Polski w XX i XXI wieku.

- potrafi identyfikować charakterystyczne cechy funkcjonowania instytucji państwowych w reżimach totalitarnych i demokratycznych

- potrafi stosować odpowiednie metody i narzędzia w rozwiązywaniu problemów z zakresu historii Polski w XX i XXI wieku.

- potrafi analizować procesy i zjawiska polityczne zachodzące w historii Polski, w tym umiejętnie interpretuje ich konsekwencje

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/Studentka:

- jest gotowy do zdobywania wiedzy, informacji i danych z różnych źródeł

- krytycznie ocenia posiadaną wiedzę z zakresu najnowszej historii politycznej Polski.

Metody dydaktyczne:

Wykład

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Tematyka wykładu oscyluje wokół zagadnień związanych z historią Polski XX i XXI wieku. Szczególny nacisk został położony na ukazanie problemów politycznych zachodzących począwszy od odzyskania przez Polskę niepodległości, aż po zmiany po 1989 roku. Wśród omawianych zagadnień znajdują się: problemy wewnętrzne i zewnętrzne Polski w okresie międzywojennym, sytuacja Polski podczas II wojny światowej, funkcjonowanie państwa w okresie rządów komunistycznych, a także okres transformacji ustrojowej po 1989. Omawiana tematyka będzie uwzględniała także problemy gospodarcze, społeczne i kulturalne funkcjonowania Polski w omawianym okresie.

Pełny opis:

1. Polskie orientacje polityczne przez I wojną światową.

2. Odzyskanie niepodległości przez Polskę.

3. Problemy wewnętrzne Polski międzywojennej.

4. Polityka zagraniczna Polski w latach 1918 – 1939.

5. Sprawa polska podczas II wojny światowej.

6. Przejęcie władzy przez komunistów.

7. Stalinizm w Polsce.

8. Odwilż poststalinowska i rządy Władysława Gomułki.

9. Dekada rządów Edwarda Gierka.

10. Opozycja demokratyczna w Polsce za rządów Edwarda Gierka.

11. Powstanie „Solidarności” i 16 miesięcy jej legalnego działania (1980 – 1981)

12. Stan wojenny w Polsce. Metody działania podziemnej „Solidarności”.

13. Schyłek rządów Wojciecha Jaruzelskiego. Okrągły Stół.

14. Przemiany społeczne i polityczne w Polsce po 1989 r.

15. Kościół katolicki w Polsce po 1945 r.

Literatura:

Wojciech Roszkowski, Historia Polski 1914 – 2000, Warszawa 2004

Antoni Dudek, Ryszard Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945 – 1989), Kraków 2003

Maciej Łopiński, Marcin Moskit, Mariusz Wilk, Konspira. Rzecz o podziemnej „Solidarności”, Gdańsk – Warszawa 1989

A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej, 1989 – 2001, Kraków 2002

Literatura dodatkowa:

A. Dudek, Zmierzch dyktatury. Polska lat 1986–1989 w świetle dokumentów, t. 2 (czerwiec–grudzień 1989),

wybór, wstęp i opracowanie Antoni Dudek, (seria „Dokumenty”, t. 46), Biblioteka cyforwa IPN, https://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/13288,Zmierzch-dyktatury-Polska-lat-19861989-w-swietle-dokumentow-t-2-czerwiecgrudzien.htm,

Jerzy Eisler, Polskie miesiące czyli kryzys(y) w PRL, Biblioteka cyfrowa IPN, https://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/9929,Jerzy-Eisler-Polskie-miesiace-czyli-kryzysy-w-PRL.html

Krystyna Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948, Warszawa 2018.

Jerzy Eisler, Czterdzieści pięć lat które wstrząsnęły Polską. Historia polityczna PRL, 2018.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Polak
Prowadzący grup: Wojciech Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Tematyka wykładu oscyluje wokół zagadnień związanych z historią Polski XX i XXI wieku. Szczególny nacisk został położony na ukazanie problemów politycznych zachodzących począwszy od odzyskania przez Polskę niepodległości, aż po zmiany po 1989 roku. Wśród omawianych zagadnień znajdują się: problemy wewnętrzne i zewnętrzne Polski w okresie międzywojennym, sytuacja Polski podczas II wojny światowej, funkcjonowanie państwa w okresie rządów komunistycznych, a także okres transformacji ustrojowej po 1989. Omawiana tematyka będzie uwzględniała także problemy gospodarcze, społeczne i kulturalne funkcjonowania Polski w omawianym okresie.

Pełny opis:

1. Polskie orientacje polityczne przez I wojną światową.

2. Odzyskanie niepodległości przez Polskę.

3. Problemy wewnętrzne Polski międzywojennej.

4. Polityka zagraniczna Polski w latach 1918 – 1939.

5. Sprawa polska podczas II wojny światowej.

6. Przejęcie władzy przez komunistów.

7. Stalinizm w Polsce.

8. Odwilż poststalinowska i rządy Władysława Gomułki.

9. Dekada rządów Edwarda Gierka.

10. Opozycja demokratyczna w Polsce za rządów Edwarda Gierka.

11. Powstanie „Solidarności” i 16 miesięcy jej legalnego działania (1980 – 1981)

12. Stan wojenny w Polsce. Metody działania podziemnej „Solidarności”.

13. Schyłek rządów Wojciecha Jaruzelskiego. Okrągły Stół.

14. Przemiany społeczne i polityczne w Polsce po 1989 r.

15. Kościół katolicki w Polsce po 1945 r.

Literatura:

Wojciech Roszkowski, Historia Polski 1914 – 2000, Warszawa 2004

Antoni Dudek, Ryszard Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945 – 1989), Kraków 2003

Maciej Łopiński, Marcin Moskit, Mariusz Wilk, Konspira. Rzecz o podziemnej „Solidarności”, Gdańsk – Warszawa 1989

A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej, 1989 – 2001, Kraków 2002

Literatura dodatkowa:

A. Dudek, Zmierzch dyktatury. Polska lat 1986–1989 w świetle dokumentów, t. 2 (czerwiec–grudzień 1989),

wybór, wstęp i opracowanie Antoni Dudek, (seria „Dokumenty”, t. 46), Biblioteka cyforwa IPN, https://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/13288,Zmierzch-dyktatury-Polska-lat-19861989-w-swietle-dokumentow-t-2-czerwiecgrudzien.htm,

Jerzy Eisler, Polskie miesiące czyli kryzys(y) w PRL, Biblioteka cyfrowa IPN, https://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/9929,Jerzy-Eisler-Polskie-miesiace-czyli-kryzysy-w-PRL.html

Krystyna Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948, Warszawa 2018.

Jerzy Eisler, Czterdzieści pięć lat które wstrząsnęły Polską. Historia polityczna PRL, 2018.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.