Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing polityczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-1-MP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0414) Marketing i reklama
Nazwa przedmiotu: Marketing polityczny
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Politologia I stopnia - 1 rok - studia stacjonarne - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Osoby wpisane na listę studentów I r. Politologia S1

Całkowity nakład pracy studenta:

- analiza tekstów obligatoryjnych

- analiza artykułów prasowych (w tym internetowych)

- prezentacja wybranej analizy przypadku

- aktywność podczas zajęć

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W10 Ma wiedzę na temat roli i funkcjonowania mediów

masowych we współczesnym społeczeństwie S2A_W07

K_W12 Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu komunikacji

społecznej, w tym przede wszystkim technik i

narzędzi komunikacji S2A_05; S2A_08

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać

zjawiska społeczne, w tym przede wszystkim

zjawiska polityczne S2A_U01; S2A_U02

K_U06 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę oraz

kompetencje społeczne w pracy zawodowej oraz w

działalności publicznej S2A_U06


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

pogłębienia wiedzy i wykształcenia nowych,

pogłębionych umiejętności, a także ma świadomość

potrzeby rozwoju osobistego. Potrafi także

organizować proces uczenia się innych osób S2A_K01; S2A_K06

K_K02 Pracować w grupie, jako odpowiedzialny członek

zespołu, przyjmuje w grupie różne role, także

koordynatora projektu S2A_K02

K_K06 Organizuje i zarządza pracą zarówno swoją, jak i

zespołu pracującego nad określonym projektem. S2A_K03

K_K07 Jako członek zespołu przygotowującego projekt,

uwzględnia prawne, ekonomiczne, społeczne i

polityczne aspekty jego realizacji. Przewiduje

konsekwencje i skutki społeczne swojej

działalności S2A_K05

K_K09 Broni swoich racji i przekonań w sposób kulturalny S2A_K02; S2A_K04


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- tekst programowany
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- studium przypadku
- sytuacyjna

Pełny opis:

Zajęcia przeprowadzane za pomocą programu MS TEAMS - Kod do zajęć: 5r1tjxo

Materiały do zajęć (teksty obligatoryjne, analizy przypadków) MOODLE UMK

Hasło do kursu: kampania2021

Link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ade96e3e24997429dbb7ee41268ecbe8b%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=4f2b8451-5920-426b-b78b-a739e3378565&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

ROZKŁAD ZAJĘĆ - tematyka + teksty obowiązkowe

1. Zajęcia wprowadzające

2. Wprowadzenie do teorii marketingu politycznego

3. Modele zachowań wyborczych (z uwzględnieniem sondaży)

4. Determinanty i badania rynku politycznego

5. Analiza marketingowa (segmentacja, targeting, pozycjonowanie)

6. Consulting polityczny

7. Wizerunek polityczny

8. Socjotechniki w komunikowaniu politycznym

9. Storrytelling i inne narzędzia politycznej komunikacji

10. Media tradycyjne w kampanii wyborczej

11. Debaty telewizyjne

12. Social media w kampanii wyborczej

13. Kampanie negatywne

14. Political Branding

15. Kolokwium

Literatura:

Bartlett Jamie, (2019), Ludzie przeciw technologii, Katowice: Wyd. Sonia Draga.

Cichosz M., (2007), (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 60-69.

Cichosz M., (2002), Metody analizy i diagnostyki rynku politycznego, [w:] Jabłoński A. W., Sobkowiak L., Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław: UWr, s. 93-122.

Cwalina W., Falkowski A., (2005), Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: GWP

Farrell David, Kolodny Robert, Medvic Steven, (2001) Parties and Campaign Professionals in a Digital Age. Political Consultants in the United States, ‘Press/Politics’ 6(4).

Jabłoński A. W., Sobkowiak L., red. (2002), Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław: UWr

Jeziński Marek. 2004. Marketing polityczny, a procesy akulturacyjne. Toruń: Wydawnictwo UMK

Kolczyński M., (2008), Strategie komunikowania politycznego, Katowice: UŚ, s. 362-374.

Kolczyński Mariusz, Myśliwiec Małgorzata, Perez Del Pozo Jose, (2017), 2015 Elections in Poland and Spain, Katowice: Wyd. UŚ.

Lees-Marshment Jennifer, (2009), Political Marketing. Pronciples and Applications, New York: Routledge.

Maguś Wojciech, (2017), Profesjonalizacja komunikowania politycznego - analiza wyborów Prezydenta RP w 2015 roku [w:] M. Kolczyński (red.), Polskie wybory 2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy - przebieg rywalizacji - konsekwencje polityczne, Tom 1, Katowice, s. 82-102;

Maguś Wojciech, (2019), Twitter jako narzędzie dialogu liderów politycznych z otoczeniem, "Zeszyty Prasoznawcze", tom 62 nr 4 (240).

Mazur M., (2004), Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce. Warszawa: PWN

Mistewicz E., (2010), Marketing narracyjny. Jak budować historie, które się sprzedają, Gliwice: Helion.

Peszyński W., (2012), Walka na spoty po polsku. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Płudowski T., (2008), Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Sabato Lary, (1981), The Rise of Political Consultants, New York.

Schulz Winfried, (2006), Komunikowanie polityczna, Kraków: Wyd. UJ.

Street J., (2006), Mass media, polityka, demokracja. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stopel Anna, (2020), Nowe media w polityce, Poznań: WN FNCE.

Trzeciak S., (2014), Drzewo kampanii wyborczej, czyli jak wygrać wybory, Sopot: GWP.

West Darrell M., (2010), Air Wars. Television Advertising. In Election Campaigns, Washington D.C.: SAGE.'

Wiszniowski R., (2002), Wprowadzenie do teorii marketingu politycznego. [w:] Jabłoński Andrzej W., Sobkowiak Leszek (pod red.). Wrocław: Wydawnictwo UWr, s. 45-65.

Zajadowski Karol, (2017), Marketing produktu politycznego, Warszawa: Wyd. Elipsa.

Strony

Marketing w Polityce, marketingwpolityce.zgora.pl

PR oto, proto.pl

The Living Room Candidate, http://www.livingroomcandidate.org/

Polecane filmy i seriale:

Brexit (The Uncivil War) - HBO

Na cały głos - HBO

Projekt Jelcyn (Spinning Boris)

Rząd (Borgen) - (CDA, Netflix)

Zmiana w grze (Game Change)

Portale naukowe:

Academia Edu

Research Gate

Metody i kryteria oceniania:

System punktowy:

1. Aktywność: 0 – 40 punktów (0 – 3 punktów na zajęcia)

2. Kolokwium 0 – 50 punktów

Suma punktów:

0 – 45 niedostateczny

45 – 53 dostateczny

54 – 62 dostateczny plus

63 – 71 dobry

72 – 80 dobry plus

81 – 90 bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Perlikowski
Prowadzący grup: Łukasz Perlikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.