Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S2-1-TP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Teoria polityki
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: POLITOLOGIA II stopnia - 1 rok - studia stacjonarne- sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowego słownictwa politologicznego.

Całkowity nakład pracy studenta:

30-200h

Efekty uczenia się - wiedza:

Znajomość kategorii, typologii i podejść teoretycznych w naukach o polityce.

Umiejętność analizy języka politologicznego, diagnozowanie poziomu teoretyczności oraz kształtowanie podejścia krytycznego do wszelkich teorii.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętność posługiwania się teoriami i koncepcjami politologicznymi przy wyjaśnianiu zjawisk i procesów politycznych. Transformacje kategorii, typologii i teorii politologicznych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Umiejętność krytycznego podejścia do teorii politologicznych oraz ich modyfikacji przy zmianie warunków determinujących.

Metody dydaktyczne:

wykład, konwersatorium

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

1. Struktura podstawowych kategorii politologicznych.

2. Legitymizacja polityczna a procesy delegitymizacji – casusy, problemy interpretacyjne. Konflikt polityczny a procesy rewolucyjne.

3. Typy myślenia politycznego struktur pre-, post- i nowoczesnych. Mit polityczny.

4. Kultura polityczna: nowe typologie.

5. Władza polityczna a władza państwowa. Władza w świecie ponowoczesnym.

6. Grupy nacisku a grupy interesu.

7. Reprezentacje polityczne a podmiotowość polityczna.

8. Partie polityczne – funkcje, efektywność a problem niejednoznaczności pojęcia.

9. Systemy partyjne – casus problemów interpretacyjnych pojęć „prawica” i „lewica”.

10. IV władza a media, funkcje internetu.

11. Opinia publiczna: problem modalności stereotypów.

12. Teorie geopolityczne

13. Imperia a terytoria podporządkowane

14. Globalizacja a alterglobalizacja

15. Teorie decydowania politycznego. Rola paranoji w decydowaniu politycznym.

Pełny opis:

1. Struktura podstawowych kategorii politologicznych.

2. Legitymizacja polityczna a procesy delegitymizacji – casusy, problemy interpretacyjne. Konflikt polityczny a procesy rewolucyjne.

3. Typy myślenia politycznego struktur pre-, post- i nowoczesnych. Mit polityczny.

4. Kultura polityczna: nowe typologie.

5. Władza polityczna a władza państwowa. Władza w świecie ponowoczesnym.

6. Grupy nacisku a grupy interesu.

7. Reprezentacje polityczne a podmiotowość polityczna.

8. Partie polityczne – funkcje, efektywność a problem niejednoznaczności pojęcia.

9. Systemy partyjne – casus problemów interpretacyjnych pojęć „prawica” i „lewica”.

10. IV władza a media, funkcje internetu.

11. Opinia publiczna: problem modalności stereotypów.

12. Teorie geopolityczne

13. Imperia a terytoria podporządkowane

14. Globalizacja a alterglobalizacja

15. Teorie decydowania politycznego. Rola paranoji w decydowaniu politycznym.

Literatura:

Bibliografia:

1. Z. Blok, Czym jest teoria w politologii?, Warszawa 2011

2. R. Bäcker, Nietradycyjna teoria polityki, Toruń 2012.

3. Tomasz Biernat, Legitymizacja polityczna.

4. Filip Pierzchalski, Morfogeneza przywództwa politycznego Pomiędzy strukturą a podmiotowością sprawczą.

5. K. Opałek, Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki, PWN, Warszawa 1983.

7. Ryszka F., Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, PWN, Warszawa 1984.

8. Przemysłąw Żukiewicz, Przywództwo labilne. 2012

9. Atheneum, nr 43/2014

10. Peter Sloterdijk, W ciuniu góry Synaj, Aletheia, 2014

11. J. Węgrzecki, Wpływ, autorytet, dominacja, Warszawa 2011.

12. Ryszard Skarzyński, Mobilizacja polityczna, Wyd. Elipsa, Warszawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania egzaminacyjne:

1. Znajomość treści wykładów.

2. Przestudiowanie 2 pozycji książkowych z listy.

3. Dokładne, rzetelne i krytyczne zapoznanie się z jedną dowolnie wybraną pozycją spoza powyższej listy z zakresu teorii polityki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Bäcker
Prowadzący grup: Roman Bäcker, Wiktor Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Bäcker
Prowadzący grup: Roman Bäcker, Wiktor Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Bäcker
Prowadzący grup: Roman Bäcker, Wiktor Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Bäcker
Prowadzący grup: Roman Bäcker, Wiktor Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.