Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i praktyka dyktatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S3-3-TPD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Teoria i praktyka dyktatury
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: STUDIA DOKTORANCKIE w zakresie nauk o polityce - studia III stopnia - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma wiedzę teoretyczno-politologiczną i historyczną dotyczącą systemów dyktatorskich różnych czasów.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student posiada umiejętność rozróżniania typów dyktatury w zależności ich usytuowania względem ogólnych form ustrojowych oraz relacji pomiędzy władzą konstytuującą a władzą ukonstytuowaną.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student posiada umiejętność rozpoznawania społecznych, politycznych i kulturowych okoliczności warunkujących pojawianie się dyktatorskich form rządzenia.

Metody dydaktyczne:

referat i dyskusja

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Prezentacja teorii i praktyki ustroju dyktatorskiego w ujęciu historycznym oraz systemowym (sens dyktatury oraz typy dyktatur w różnych warunkach społeczno-politycznych i kulturowych).

Pełny opis:

1. Dyktatura w republice rzymskiej jako nadzwyczajna i tymczasowa forma sprawowania władzy „konstytucyjnej”. Rozumienie dyktatury w myśli politycznej nowożytnego republikanizmu (od Machiavellego do angielskich wigów).

2. Prototyp dyktatury suwerennej w XVII-wiecznej rewolucji angielskiej (Lord Protektor Oliver Cromwell).

3. Pouvoir constitueé i pouvoir constituant w XVIII-wiecznej myśli francuskiej zwolenników absolutyzmu oświeconego (Voltaire i fizjokraci) oraz egalitaryzmu demokratycznego (G.-B. Mably, J.-J. Rousseau).

4. Dyktatura rewolucyjna „ocalenia publicznego” typu jakobińskiego we Francji i u jej naśladowców w XIX-wiecznej Europie i Ameryce Łacińskiej.

5. Marksistowska „dyktatura proletariatu” w teorii i praktyce XX-wiecznego komunizmu. Spór bolszewików (W. Lenin, L. Trocki, K. Radek) z „ortodoksyjnymi” marksistami (Karl Kautsky, Róża Luksemburg).

6. „Państwo stanu wyjątkowego” w teorii i praktyce dyktatury totalitarnej typu faszystowskiego (Włochy Mussoliniego i hitlerowska III Rzesza).

7. Dyktatura komisaryczna i dyktatura suwerenna w ujęciu decyzjonistycznym (Carl Schmitt).

8. Teoria i praktyka dyktatura kontrrewolucyjnej (Juan Donoso Cortes, Charles Maurras, Francisco Franco).

Literatura:

Juan Donoso Cortés, Mowa o dyktaturze [1849], “Res Publica Nowa” 2007, nr 1(191)

Karl Kautsky, Od demokracji do niewolnictwa państwowego. Odprawa Trockiemu [1918], Lwów 1922

Carl Schmitt, Dyktatura. Od źródeł nowożytnej idei suwerenności do proletariackiej walki klas [1921], Warszawa 2016

Maurice Duverger, Dictatures et légitimité, Paris 1982.

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach, prace zaliczeniowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Bartyzel
Prowadzący grup: Jacek Bartyzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.