Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do nauki o państwie i prawie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-1-WNPP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Wstęp do nauki o państwie i prawie
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Stosunki międzyn. I stopnia - 1 rok- stacjonarne- sem. LETNI
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajmość problematyki z zakresu wiedzy o społeczeństwie.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

130 godzin

(30 godzin wykladu, 30 godzin ćwiczeń, praca z poleconą literaturą naukową - 40 godzin; przygotowanie do egzaminu - 30 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student posiada wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania państwa, jego funkcji, relacji międy polityką, państwem, a władzą., a także procesu tworzenia prawa.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Słuchacze posiadają umiejętność identyfikowania form państwa, reżimu politycznego oraz definiowania typu ustroju politycznego; rozumieją istotę aktu prawnego oraz identyfikują jego elementy. Posiadają również umiejetność analizowania aktu prawnego.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Studenci rozumieją rolę państwa jako organizacji politycznej i społecznej, a także dostrzegają wplyw prawa na życie jednostek oraz spoleczestwa.

Metody dydaktyczne:

Wykład akademicki z elementami opisu oraz analizy SWOT

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna
- SWOT

Skrócony opis:

Celem przedmiotu pozostaje zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania wspólczesnego państwa, jego istotą, cechami, funkcjami, specyfiką głownych systemów politycznych, zasadami funkcjonowania poszczególnych reżimów politycznych, jak również rolą i miejscem systemu prawnego w jego funkcjonowaniu .

Pełny opis:

1. Istota i pojęcie państwa.

2. Państwo jako kategoria polityczna.

3. Interpretacje genezy państwa.

4. Forma państwa.

5. Forma rządów.

6. Charakterystyka głownych ustrojów politycznych

7. Symbole i funkcje państwa

8. Organy państwa.

9. Istota władzy politycznej.

10. Legitymizacja polityczna.

11. Przywództwo polityczne

12. Mechanizmy kształtowania i funkcjonowania administracji państwowej

13. Istota i funkcje prawa.

14. Źródla i stanowienie prawa

15. Norma prawna i jej rodzaje.

16. Podział prawa i jego gałęzie

17. Praworządność i jej istota.

18. Koncepcja państwa prawa.

Literatura:

K. Cebul, R. Zenderowski, Wstęp do nauki o państwie, polityce i prawie, Warszawa 2006.

T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2014.

M. Droba, Podstawy prawa. Prawoznawstwo. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne, Warszawa 2008.

A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006.

E. Kustra, Wstęp do nauk o państwie i prawie, Toruń 2000.

J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2012.

S. Opara, D. Radziszewska-Szczepaniak, A. Żukowski (red.), Podstawowe kategorie polityki, Olsztyn 2005.

T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003.

B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.), Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin 2006.

E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testowej

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Strzelecki
Prowadzący grup: Bartłomiej Michalak, Michał Strzelecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Strzelecki
Prowadzący grup: Bartłomiej Michalak, Michał Strzelecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Strzelecki
Prowadzący grup: Bartłomiej Michalak, Michał Strzelecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu pozostaje zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania wspólczesnego państwa, jego istotą, cechami, funkcjami, specyfiką głownych systemów politycznych, zasadami funkcjonowania poszczególnych reżimów politycznych, jak również rolą i miejscem systemu prawnego w jego funkcjonowaniu .

Pełny opis:

1. Istota i pojęcie państwa.

2. Państwo jako kategoria polityczna.

3. Interpretacje genezy państwa.

4. Forma państwa.

5. Forma rządów.

6. Charakterystyka głownych ustrojów politycznych

7. Symbole i funkcje państwa

8. Organy państwa.

9. Istota władzy politycznej.

10. Legitymizacja polityczna.

11. Przywództwo polityczne

12. Mechanizmy kształtowania i funkcjonowania administracji państwowej

13. Istota i funkcje prawa.

14. Źródla i stanowienie prawa

15. Norma prawna i jej rodzaje.

16. Podział prawa i jego gałęzie

17. Praworządność i jej istota.

18. Koncepcja państwa prawa.

Literatura:

K. Cebul, R. Zenderowski, Wstęp do nauki o państwie, polityce i prawie, Warszawa 2006.

T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2014.

M. Droba, Podstawy prawa. Prawoznawstwo. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne, Warszawa 2008.

A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006.

E. Kustra, Wstęp do nauk o państwie i prawie, Toruń 2000.

J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2012.

S. Opara, D. Radziszewska-Szczepaniak, A. Żukowski (red.), Podstawowe kategorie polityki, Olsztyn 2005.

T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003.

B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.), Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin 2006.

E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Strzelecki
Prowadzący grup: Michał Balcerzak, Bartłomiej Michalak, Michał Strzelecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu pozostaje zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania wspólczesnego państwa, jego istotą, cechami, funkcjami, specyfiką głownych systemów politycznych, zasadami funkcjonowania poszczególnych reżimów politycznych, jak również rolą i miejscem systemu prawnego w jego funkcjonowaniu .

Pełny opis:

1. Istota i pojęcie państwa.

2. Państwo jako kategoria polityczna.

3. Interpretacje genezy państwa.

4. Forma państwa.

5. Forma rządów.

6. Charakterystyka głownych ustrojów politycznych

7. Symbole i funkcje państwa

8. Organy państwa.

9. Istota władzy politycznej.

10. Legitymizacja polityczna.

11. Przywództwo polityczne

12. Mechanizmy kształtowania i funkcjonowania administracji państwowej

13. Istota i funkcje prawa.

14. Źródla i stanowienie prawa

15. Norma prawna i jej rodzaje.

16. Podział prawa i jego gałęzie

17. Praworządność i jej istota.

18. Koncepcja państwa prawa.

Literatura:

K. Cebul, R. Zenderowski, Wstęp do nauki o państwie, polityce i prawie, Warszawa 2006.

T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2014.

M. Droba, Podstawy prawa. Prawoznawstwo. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne, Warszawa 2008.

A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006.

E. Kustra, Wstęp do nauk o państwie i prawie, Toruń 2000.

J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2012.

S. Opara, D. Radziszewska-Szczepaniak, A. Żukowski (red.), Podstawowe kategorie polityki, Olsztyn 2005.

T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003.

B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.), Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin 2006.

E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.