Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne systemy polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-1-WSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Współczesne systemy polityczne
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Stosunki międzyn. I stopnia - 1 rok- stacjonarne- sem. LETNI
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zajęcia prowadzone w programie MS Teams: kod

wafkmon


Prezentacje, analizy przypadków oraz teksty obligatoryjne umieszczono na platformie Moodle WNoPiB UMK, hasło: Systemy2021Efekty uczenia się - wiedza:

K_W08 Dysponuje wiedzą dotyczącą struktur wewnętrznych, mechanizmów działania , trybu

stanowienia prawa i zasad prawnych w Unii EuropejskiejEfekty uczenia się - umiejętności:

K_U05 We własnym zakresie planuje i realizuje proces samokształcenia

K_U07 Potrafi wskazać i analizować związki przyczynowo-skutkowe wydarzeń

międzynarodowych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K04 Wykazuje motywację do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i działania na

rzecz interesu publicznego

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku
- SWOT
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

2. Autokracje we współczesnym świecie

3. Demokracje we współczesnym świecie

4. Zasady konstytucyjno-prawne państw demokratycznych

5. Modele ustrojowe państw demokratycznych

6. Władza ustawodawcza

7. Głowy państw

8. Rząd jako instytucja władzy wykonawczej

9. Systemy wyborcze

10. Systemy partyjne

11. Władza sądownicza

12. Grupy interesu

13. Systemy medialne

14. Problemy współczesnych i zagrożenia współczesnych demokracji

15. Egzamin

Literatura:

- Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2006

- Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001

- Balicki R., Ustroje państw współczesnych, Wrocław 2003

- Gulczyński M., Panorama systemów politycznych świata, Warszawa 2004

- Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Kraków 2003

- Współczesne systemy polityczne, red. M. Żmigrodzki i B. Dziemidok-Olszewska, Warszawa 2007

Metody i kryteria oceniania:

I i II termin - egzamin pisemny (kiedy będzie taka możliwość) egzamin ustny (kiedy taka będzie konieczność) - wszystko zależy od rozwoju pandemii w Polsce

Kryteria oceny:

0-13.0 - niedostateczny

13.5-15.5 dostateczny

16.0-17.5 dostateczny+

18.0-20.0 dobry

20.5-22.0 dobry plus

22.5-25.0 bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Knopek
Prowadzący grup: Arkadiusz Czwołek, Paweł Hanczewski, Jacek Knopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Knopek
Prowadzący grup: Paweł Hanczewski, Jacek Knopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Paweł Hanczewski, Joanna Marszałek-Kawa, Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.