Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2752-BW-N1-2-BM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia - 2 rok - niestacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest bezpieczeństwu współczesnego środowiska międzynarodowego (XXI w.), m. in. warunkującym go procesom politycznym, ekonomicznym, demograficznym, ekologicznym i kulturowym oraz odpowiedzialnym za jego stan podmiotom i instrumentom służącym jego zachowaniu. Wykad ma charakter problemowy. Przedmiot ma ścisły związek z głównym tematem studiów. Studenci powinni dysponować znajomością historii wspólczesnej, geografii i wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły średniej.

Pełny opis:

Zadaniem wykładu jest zapoznanie studentów z szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa współczesnego środowiska międzynarodowego. Zostaną omówione podstawowe pojęcia związane z tematem: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo globalne, bezpieczeństwo regionale, bezpieczeństwo jednostkowe (państwa). W wykładzie znajdzie się następnie miejsce na omówienie głównych problemów (złożoności) współczesnego środowiska międzynarodowego, wynkających m. in. z różnego poziomu rozwoju ekonomicznego poszczególnych państw i regionów (Północ - Południe), ich dostępu do surowców energetycznych i innych (np. wody), fundamentalizmów, nieposzanowania praw człowieka, konflików o charakterze etnicznym i terytorialnym. Oddzielną część wykładu stanowią rozważania o zadaniach i aktywności najważniejszych organizacji międzynarodowych (m. in. Unia Europejska, Pakt Północnoatlantycki, Unia Arykańska, Szanghajska Organizacja Współpracy, Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, Liga Arabska, Organizacja Bepieczeństwa i Współpracy w Europie) oraz państw (m. in. USA, Rosja, Chiny, Indie, Brazylia, Australia) na rzecz utrzymania bezpieczeństwa. Zostaną również poruszone wątki związane z działalnością grup państw np. G 8, G 20, BRIC. Główna przesłanka wykładu opiera się na stwierdzeniu, że we współczesnym środowisku międzynarodowym konflikty graniczne i terytorialne nie odgrywają istotnej roli a ład oenzetowski skutecznie ogranicza występowanie konfliktów między państwami z użyciem sił zbrojnych. Bezpieczeństwo regionalne i globalne zależy od umiejętności rozwiązywania problemów, w tym o charakterze politycznym i ekonomiczym przez wszystkie jego podmioty. ONZ i jej Rada Bezpieczeństwa dysponują wystarczającymi uprawnieniami i autorytetem aby monitorować sytuację międzynarodową i wpływać na decyzje państw, w tym mocarstw, wobec pojawiających się zagrożeń. Najsilniejsze ekonomicznie i militarnie państwa współpracującą z sobą na poziomie globalnym i regionalnym. Nie są zdolne do wejścia z sobą w otwarty konflikt. Są aktywnie wspierane w ramach organizacji międzynarodowych i tzw. koalicji chętnych przez państwa o mniejszym potencjale, w tym Polskę.

Literatura:

Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, pod red. R. Zięby, Warszawa 2008

Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, pod red. K. Liedla, P. Piaseckiej, T. R. Aleksandrowicza, Warszawa 2011

Porządek międzynarodowy u progu XXi wieku, pod. red. R. Kuźniara, Warszawa 2005

Zięba Ryszard, Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2010

Zięba Ryszard., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: do omówienia pięć zagadnień. Ocena pozytywna w zależności od wypowiedzi pisemnej (minimum poprawna charakterystyka trzech zagadnień).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Klimecki
Prowadzący grup: Michał Klimecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Klimecki
Prowadzący grup: Michał Klimecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kuk
Prowadzący grup: Leszek Kuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.