Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2752-BW-N1-2-EZFP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia - 2 rok - niestacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach - 15 godz., przygotowanie pracy zaliczeniowej - 15 godz..

Metody dydaktyczne:

Dyskusja. Opracowywanie projektów, analizy.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- okrągłego stołu
- oxfordzka
- panelowa

Skrócony opis:

Analiza stanu prawnego i faktycznego na przykładzie etyki zawodowej policji i innych wybranych służb.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia, w tym moralności i etyki. Sposób ich ustalania. Etyka opisowa, normatywna, stosowana. Deontologia. Rola autorytetu. Eudajmonizm. Personalizm. Analiza wybranych dokumentów, kodeksów etycznych.Podstawowe zasady i wartości. Heroizm. Makiawelizm. Problem tzw. ślepoty moralnej. Przestrzeganie zasad etyki w czasie codziennej służby. Przestrzeganie zasad w sytuacjach nadzwyczajnych.

Literatura:

Autorytet w Policji, red. M. Hermanowski, S. Weremiuk, Poznań 2013.

Passamaneck S. M., Police Ethics and the Jewish Tradition, Springfield 2003.

Itrich-Drabarek J., Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych, Warszawa 2016.

Moralne problemy bezpieczeństwa, red. J. Konieczny, "Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka", numer specjalny, Kraków 2008.

Pawłowski A., Tradycje etyki zawodowej w służbach policyjnych na ziemiach polskich, Szczytno 2003.

Piwowarski J., Etyka funkcjonariuszy policji. Źródła, motywacje, realizacja, Kraków 2012.

Policja - etyka - Kościół, red. E. Wiszowaty, G. Kędzierska, W. Pływaczewski, Szczytno 2002.

Sprengel B., Etyka zawodowa policjanta, [w:] Urzędnik administracji publicznej, red. B. Sprengel, A. Strzelecki, Włocławek 2005.

Wiszowaty E., Etyka policji. Między prawem, moralnością i skutecznością, Warszawa 2011, 2014

Wybrane zagadnienia etyki policji, red. J. Czerniakiewicz, Szczytno 1997.

Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji. Centralne Biuro Śledcze Policji (2000-2015), we wspomnieniach twórców i pracowników, red. W. Mądrzejowski, K. Wiciak, Szczytno 2015.

Maciejewski J., Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna, Wrocław 2012

Wybrane źródła:

ŹRÓDŁA

Biskupska G., Skorpion z wydziału terroru, Warszawa 2015.

Bortolini L., Ja to widziałem, Włoskie skandale w oczach oficera policji skarbowej, Warszawa 2012.

Capstick J., Given in evidence, Londyn 1960.

Ciszewski M., Liedel K., Gliniarz, Kraków 2013.

Erlin M., Policjant, t. 1-3, Warszawa 2012.

Falco C., Droben K., Vagos, Mongols, and outlaws, New York 2013.

Follis E., Century D., Tajny agent. Moje życie wśród narkoterrorystów, Kraków 2015.

Holt A., Ósme przykazanie, Warszawa 2013.

Horst J. L., Psy gończe, Sopot 2015

Krysiak P., Agent Tomek, Spowiedź, Ożarów Mazowiecki 2010

Lipka M., Zwierzenia niezwykłego policjanta, Warszawa 1999

Marinina A., Gra na cudzym boisku, Warszawa 2007.

Plowman C., O krok za daleko. Dlaczego twardy glina chce popełnić samobójstwo, Warszawa 2015.

Pochuro P., Cena za honor, Warszawa 2012.

Wroński P., Spisek założycielski. Historia jednego morderstwa, Warszawa 2015

Zamorski J. K., Dziennik (1930-1938), Warszawa 2011

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność w czasie zajęć. Jakość przedstawionych propozycji i analiz. Esej na temat wybranego dylematu moralnego w służbie mundurowej.

Praktyki zawodowe:

Nie wymagane, ale doświadczenia z praktyk można wykorzystać w czasie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Drelich
Prowadzący grup: Sławomir Drelich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Drelich
Prowadzący grup: Sławomir Drelich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.