Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2752-BW-N2-1-KP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Kultura polityczna
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia - 1 rok - niestacjonarne - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Zajęcia: 10h

Praca indywidualna: 4h

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/Studentka ma wiedzę na temat funkcjonowania kultury politycznej i różnych aspektów we współczesnej przestrzeni publicznej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/Studentka potrafi wykazać przyczyny, skutki, zagrożenia oraz wyzwania dla zagadnień związanych z kulturą polityczną.


Student/Studentka potrafi analizować i interpretować kluczowe wydarzenia polityczne, społeczne i gospodarcze.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/Studentka wykazuje motywację do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.


Student/Studentka angażuje się we współpracę i potrafi pracować oraz dyskutować w grupie.

Metody dydaktyczne:

Główne metody dydaktyczne: dyskusja oraz debata, z aktywnym udziałem grupy, prowadzący pełni funkcję moderatora.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- panelowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu kultury politycznej, za pomocą tematycznych dyskusji.

Pełny opis:

Lista tematów:

1. Kolano prezesa, czyli tabloidyzacja polityki;

2. Pomnik trwalszy niż ze spiżu, czyli o budowaniu polityki pamięci (do wyboru): 11 listopada/stulecie odzyskania niepodległości;

3. Nie tylko zdradzieckie mordy, czyli o języku współczesnej polityki;

4. Anioły i konfetti, czyli o apolityczności służb (do wyboru): policja/służby specjalne;

5. Przepisy pisane na kolanie, czyli o polskiej kulturze prawnej (do wyboru): „ustawa o bestiach”/dopalacze;

6. Polskie House of Cards, czyli o wizerunku polityków (do wyboru): filmy/seriale/literatura;

7. Ręka rękę myje, czyli o korupcji w polityce;

8. Oszuści, złodzieje i kłamcy, czyli stereotypy o politykach oraz polityce;

9. Jak jest teraz, czyli o stanie współczesnej kultury politycznej w Polsce.

Literatura:

Garlicki J., Noga-Bogomilski A., Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym, Warszawa 2004.

Jabłoński W., Komunikowanie śmiercią: medialne aspekty fizycznego odchodzenia ze świata polityki, Warszawa 2015.

Janowski K.B. (red. nauk.), Kultura polityczna Polaków. Przemiany, diagnozy, perspektywy, Toruń 2010.

Kasińska-Metryka A., Olszewski P. (red. nauk.), Forma czy treść? Rzecz o wizerunku w życiu społecznym i politycznym, Toruń 2012.

Lakomy M., Porębski L., Szybuy N., Polityka 2.0. Aktorzy polityczni w świecie nowych technologii, Kraków 2014.

Łabędź K. (red. nauk.), Elementy świadomości politycznej współczesnego społeczeństwa polskiego, Kraków 2012.

Potulski J., Wprowadzenie do socjologii stosunków politycznych, Gdańsk, Sopot 2011.

Przybyszewski K., Kultura publiczna. Refleksje wokół kondycji społeczeństwa i państwa polskiego, Poznań 2013.

Stelmach A., Lorenc M., Łukaszewski M. (red.), Kultura polityczna. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Poznań 2018.

Stelmach A., Lorenc M., Łukaszewski M. (red.), Polityka i kultura w warunkach ponowoczesności, Poznań 2018.

Tumolska H., Mity polskiego patriotyzmu w psychologii zbiorowej. Perspektywa historyczna i współczesna, Kalisz, Poznań 2016.

Woroniecki P. (red.), Odmiany dyskursu politycznego, Olsztyn 2007.

Zamęcki Ł., Społeczne podstawy ładu politycznego, Warszawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia zajęć:

przygotowanie wystąpienia, a następnie przedstawienie go na zajęciach;

każda osoba, w ramach wyznaczonej tematycznie grupy, przyjmuje określoną, odmienną od innych rolę (przykładowo: polityk jednej z partii, dziennikarz, politolog, ekspert w danej dziedzinie itp.). Celem prezentacji jest przedstawienie danego tematu czy też zagadnienia z różnych punktów widzenia, tak, by pokazać jego szeroki obraz. Prezentacja może przyjąć formę panelu eksperckiego, konferencji prasowej, debaty itp.). Każda grupa będzie miała około 30-50 minut (w zależności od liczby osób) na zaprezentowanie się;

w przypadku, gdyby prezentacja nie spełniała kryteriów (niemerytoryczne wystąpienie, brak przygotowania pytań do dyskusji, czytanka) grupa prezentująca będzie zobowiązana do innej formy zaliczenia;

projekt (w formacie PDF) należy przesłać na maila (amrozy@umk.pl), najpóźniej tydzień po wystąpieniu;

aktywność na zajęciach oraz minusy za jej brak;

liczba nieobecności: 1 (w przypadku większej ilości – wymagana będzie inna forma uzyskania zaliczenia zajęć).

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.