Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Innowatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-INN-TIR-2-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0111) Kształcenie
Nazwa przedmiotu: Innowatyka
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30 godz.):


- udział w wykładzie – 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (20 godz.):


- praca własna nad opracowaniem wybranego zagadnienia – (10 godz.)


- przygotowanie do zaliczenia końcowego i obecność na zaliczeniu –


(10 godz.)


W sumie 50 godz. = 2 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student potrafi wyjaśnić pojęcie innowacji oraz podać jej cechy

Student potrafi podać przykłady innowacji

Student zna uwarunkowania działalności innowacyjnej

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi rozpoznać innowacje

Student potrafi ocenić innowacje

Student potrafi zaprojektować innowację w zakresie swoich zainteresowań

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student wykazuje się postawą otwartą wobec działalności innowacyjnej

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Wprowadzenie do świata innowatyki i innowacji.

Pełny opis:

Wykład

Wprowadzenie do innowatyki. Czym zajmuje się innowatyka? Co to są innowacje?

Innowacje dawniej i dziś. Innowacje wokół nas.

Czy warto być innowatorem? Kim jest innowator?

Pionierzy, innowatorzy i ich działania.

Jak zostać innowatorem? Czy każdy może nim być?

Narodziny klasy kreatywnej.

Innowacje w edukacji. Zadania i wyzwania innowatyki pedagogicznej.

Rozwiń swoją kreatywność.

Innowacje i ich rola w zmieniającym się świecie.

Literatura:

Florida R., Narodziny klasy kreatywnej : oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, Warszawa 2010.

Labuda G., Rozważania nad teorią i historią kultury i cywilizacji, Poznań 2008.

Łukaszewicz R., Szkoła jako kawałek innego świata, Wrocław 1997.

Pausch R., Ostatmi wykład, Warszawa 2008.

Przyborowska B., Pedagogika innowacyjności,Toruń 2013.

Przyborowska B.: Struktury innowacyjne w kształceniu. Teoria. Praktyka rozwój, Toruń 2003.

Schulz R.: Studia z innowatyki pedagogicznej, Toruń 1996.

Śliwerski B., Wyspy oporu edukacyjnego, Kraków 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Przyborowska
Prowadzący grup: Beata Przyborowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Przyborowska
Prowadzący grup: Beata Przyborowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Murawska
Prowadzący grup: Iwona Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.