Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja turystyczna w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-KOMTU-TIR-2-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek
Nazwa przedmiotu: Komunikacja turystyczna w języku angielskim
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w zajęciach laboratoryjnych - 15


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń 15

- czytanie literatury w języku angielskim- 10

- przygotowanie prac zaliczeniowych - 15


Łącznie: 55 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1. ma zasób słownictwa pozwalający komunikować się w typowych sytuacjach związanych z turystyką (K_W03;W05)

W2. opisuje i charakteryzuje w języku angielskim obiekty architektoniczne różnych stylów europejskich (K_W07;W09)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: Wykorzystuje język angielski w typowych sytuacjach komunikacyjnych występujących w obsłudze turystycznej – K_U05, K_U10

U2: pogłębia wiedzę i ćwiczy umiejętności lingwistyczne poprzez samodzielne studia – K_U05.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: efektywnie komunikuje się z klientami i pracownikami branży hotelarskiej i turystycznej – K_K03, K_K10 (efekt kierunkowy)

K2: Eliminacja postawy europocentrycznej u studentów i uświadomienie im znaczenia poznawania innych kultur poprzez komunikację w turystyce - K_K06Metody dydaktyczne:

poniżej

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- inscenizacja

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest rozwijanie umiejętności komunikacji w języku angielskim w różnych sytuacjach komunikacyjnych związanych z turystyką:

• W biurze podróży

• Organizacja podróży kolejowych, lotniczych

• W gastronomii;

• W pracy przewodnickiej.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest rozwijanie umiejętności komunikacji w języku angielskim w różnych sytuacjach komunikacyjnych związanych z turystyką:

• W biurze podróży

• Organizacja podróży kolejowych, lotniczych

• W gastronomii;

• W pracy przewodnickiej - znajomość słownictwa związanego ze stylami w architekturze,

Literatura:

1. Magdalena Samulczyk-Wolska; JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY W TURYSTYCE I HOTELARSTWIE. ZESZYT ĆWICZEń;

2. http://archidict.com/pl/

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w formie przygotowania prac zaliczeniowych na ocenę

3.0 – 51-60%; 3.5 – 61-70%; 4.0 – 71-80%; 4.5 – 81-90%; 5.0 – 91-100%

Uwaga: ocena końcowa jest obliczana jako średnia z ocen cząstkowych.

– K_K03, K_K10 ;

– K_U05, K_U10

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.