Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Across Atlantic, Pacific and Indian Oceans

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-OG-EN-APIO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Across Atlantic, Pacific and Indian Oceans
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Strona przedmiotu: https://sites.google.com/site/therzezbiarztravels/
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) communicative English

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher: - participation in lectures - 30 hrs - consultations - 5 hrs Self-study hours: - preparation for lectures – 40 hrs - writing essays/ papers/ projects- 25 hrs - reading literature- 25 hrs - preparation for test - 40 hrs

Altogether: 165. hrs (6 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: knows main geography features (location, capitals) of assorted countries from listed continents;

W2: possess knowledge about main tourist attraction, both of natural (geotourism) and human origin (cultural tourism) of analyzed countries with the focus on UNESCO World Heritage places;


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Learning outcomes - skills Student

U1: is able to describe in English topographical units and most important monuments and some outstanding places of natural and anthropogenic heritage of discussed countries;

U2: is capable to describe similarities and differences in selected physical and social geography features between discussed countries using English geographical vocabulary;

U3: is able to use the knowledge to prepare the tourist trip to listed countries.

U4: can analyse and explain tourism development of particular country.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Learning outcomes - social competencies Student

K1: is aware and understands racial, ethnic, cultural and religious issues in various countries of the world;

K2: is more empathetic and tolerant;


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Teaching methods: - informative lecture

- case study,

- discussion.


Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course Across Atlantic, Pacific and Indian Oceans is to acquaint students with geographical, historical, ethnic, cultural and tourism issues information of assorted countries from Old World continents- Europe, Asia, North Africa (Iceland, Morocco, Tunisia, Egypt, Georgia, Turkey, UAE, India, Nepal, Brunei Darussalam, Malaysia, China, South Korea, Japan, Myanmar).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course Across Atlantic, Pacific and Indian Oceans is to acquaint students with geographical, historical, ethnic, cultural and tourism issues of assorted countries from Old World continents (Iceland, Morocco, Tunisia, Egypt, Georgia, Azarbaijan, Jordan, Turkey, UAE, India, Nepal, Brunei Darussalam, Malaysia, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia, Singapore, China, Taiwan, South Korea, Japan, Mongolia, Kirgizstan, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan) The subject will focus on their main tourist attraction, both of natural (geotourism) and human origin (cultural tourism). There would be also presented some historical background for particular countries territorial development, historical regions and contemporary administrative units, as well as culture, ethnic and social life issues. Some practical information concerning traveling and visiting the described countries will be given.

Literatura: (tylko po angielsku)

Tourism in Southeast Asia [electronic resource] : challenges and new directions / edited by Michael Hitchcock [and others], Copenhagen, 2009;

Tourism in the Muslim world [electronic resource] / [edited by] Noel Scott, Jafar Jafari, Emerald 2010.

Geoturism journal, issues 1 - 10;

http://en.wikipedia.org;

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

Lecture

- test - types of questions: (1) multiple choice, 2) true/false, 3) matching, 4) short answer 5) gap filling

- presence (min. 85%)

Notes and criteria:

2.0 (fail ) – 0%-50%;

3.0 (satisfactory) – 51%-59,9%;

3.5 (satisfactory +) – 60%-69,9%;

4.0 (good) – 70%-79,9%;

4.5 (very good) – 80%-89,9%;

5.0 (excellent) – 90%-100%

Checked learning outcomes:

Test - W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

n/a

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński, Anna Dubownik, Marcin Świtoniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński, Anna Dubownik, Marcin Świtoniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński, Anna Dubownik, Marcin Świtoniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)