Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Cycling in modern urban mobility

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-OG-EN-CMUM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1041) Usługi transportowe Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Cycling in modern urban mobility
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Knowledge of English, basic information on geography of transport and urban development


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku)

2020/21 - 2022/23:


Hours realized with teacher:

Participation (including field trip) – 15 h


Hours for individual work of student:

Reading of literature – 15 h

Preparation of project – 25 h

Consultation and work with teacher – 5 h


Total: 60 h (2 ECTS)2023/2024:


Hours realized with teacher:

Participation (including field trip) – 15 h

Lecture: 7 h

Fieldtrip: 8 h

Consultation and work with teacher – 5 h


Hours for individual work of student:

Reading of literature – 25 h

Preparation of project – 25 h

Preparation to fieldtrip - 10 h


Total: 80 h (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student:

W1: knows the basic rules of implementation of cycling policy in the context of sustainable development idea;

W2: knows the basic rules of implementation of cycling policy in the social and infrastructural sphere;

W3: knows the basic concepts and definitions related to urban cycling and cycling policy.

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student:

U1: can discuss about possibilities of development active mobility, especially cycling in urban areas creating own opinions;

U2: can propose solutions for development of urban cycling;

U3: can evaluate cycling policy activities of local governments.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student:

K1: is aware of need to implementing solutions for improvement of urban transport quality;

K2: is aware of social benefits arising from active mobility development, especially urban cycling;

K3: can cooperate during the group tasks;

K4: can interact and discuss with local governors.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- pomiaru w terenie
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to introduce the role of cycling in urban transport and analysis of urban cycling policies

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Urban active mobility (including cycling) in the context of sustainable development;

2. Sustainable urban mobility in strategic documents and mobility plans (SUMP – sustainable urban mobility plan);

3. Soft (social) conditions of urban cycling policies;

4. Hard (infrastructural) conditions of urban cycling policies;

5. Cycling as a mode of transport (multimodal transport, cycling in urban logistics);

6. Development of bicycle sharing systems in Poland and in the world;

7. Perspectives of urban mobility development – electromobility and personal transporters.

Field trip: visit in one Polish city/town and meeting local cycling officer

Literatura: (tylko po angielsku)

Aldred, R., Jungnickel, K. (2014) ‘Why culture matters for transport policy: the case of cycling in the UK’, Journal of Transport Geography, 34, 78-87.

DeMaio, P. (2009) ‘Bike-sharing: History, Impacts, Models of Provision, and Future’, Journal of Public Transportation, 12(4), 41-56.

Gaffron, P. (2003) ‘The implementation of walking and cycling policies in British local authorities.’, Transport Policy, 10(3), 235-244.

Martens, K. (2007) ‘Promoting bike-and-ride: The Dutch experience’, Transportation Research Part A, 41, 326-338.

Pucher, J., Buehler, J., & Seinen, M. (2011) ‘Bicycling renaissance in North America? An update and re-appraisal of cycling trends and policies.’, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 45(6), 451-475.

Pucher, J., Dill, J., Handy, S. (2010) ‘Infrastructure, programs, and policies to increase bicycling: An international review’, Preventive Medicine, 50, Suppl., S106-S125.

Ricci, M. (2015) ‘Bike sharing: A review of evidence on impacts and processes of implementation and operation’, Research in Transportation Business & Management, 15, 28-38.

Shaheen, S., Guzman, S., Zhang, H. (2010) ‘Bikesharing in Europe, the Americas, and Asia: Past, Present, and Future’, Transportation Research Record, 2143, 159-167.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- test

- project

- activity during the field trip – meeting with local governors

Test: W1, W2, W3

Project: U2, U3, K1, K3

Activity: U1, K2, K4

Mark from test:

50% - 3.0,

60% - 3.5,

70% - 4.0,

80% - 4.5,

90% - 5.0.

Mark from project:

Very low-quality project – 3.0,

Low quality project - 3.5,

Average-quality project – 4.0,

Good-quality project– 4,5,

Very good-quality project – 5.0.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Biegańska, Michał Kwiatkowski
Prowadzący grup: Jadwiga Biegańska, Michał Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kwiatkowski
Prowadzący grup: Michał Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kwiatkowski
Prowadzący grup: Michał Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Hours realized with teacher:

Participation (including field trip) – 15 h

Lecture: 7 h

Fieldtrip: 8 h

Consultation and work with teacher – 5 h

Hours for individual work of student:

Reading of literature – 25 h

Preparation of project – 25 h

Preparation to fieldtrip - 10 h

Total: 80 h (3 ECTS)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kwiatkowski
Prowadzący grup: Michał Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)