Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chasing the Thrill - Adrenaline Tourism

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-OG-EN-CTAT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chasing the Thrill - Adrenaline Tourism
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:


- participation in lectures - 15 hrs

- consultations- 5 hrs

Self-study hours:

np.

- preparation for lectures - 10 hrs

- writing essays/ papers/ projects- 15 hrs

- reading literature- 15 hrs

- preparation for test- 15 hrs


Altogether: 75 hrs (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) - to acquaint students with most popular extreme tourism regions of the world;

- to acquaint students with some examples of qualified tourism expeditions


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) - students will be able to analyze role of extreme tourism in local economy of assorted regions;

- students will be able to describe ways to prepare for high-altitude expeditions;

- students are able to plan and prepare offer includes qualified tourism expedition


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) - students have a habit of using the proven sources of scientific information and critical reasoning;

- students actively expand professional skills and update geographical knowledge enriched by an interdisciplinary dimension;

- students understand the value of cultural diversity in the world and the need of respect and kindness towards other cultures

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) lecture, methods of knowledge assimilation, valorization methods, case studies

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Aim of course ‘Chasing the Thrill - Adrenaline Tourism’ is to acquaint students with examples of extreme tourism from different regions of the world.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Aim of course ‘Chasing the Thrill - Adrenaline Tourism’ is to acquaint students with examples of extreme tourism from different regions of the world. It will be explained what role extreme tourism can play in regional development. During the course there will be discussed ways to prepare for different kind of extreme tourism. Some examples of expeditions will be shown: into the arctic regions (Spitsbergen), high mountains and glaciers (Alps, Caucasus) tropical jungle (Colombia), taiga (Baikal Lake), deserts (Gobi, Atacama), volcanic and seismic regions (Vanuatu, Andes).

Literatura: (tylko po angielsku)

• De Waal T. 2010. The Caucasus: An Introduction. Oxford University Press.

• Bell et al. 2010. Seven Summits: The Quest to Reach the Highest Point on Every Continent. Bulfinch Press.

• Stange R. 2012. Spitsbergen-Svalbard guidebook: comprehensive information about Spitsbergen. Nature and History, Places and Regions, Useful and important informations.

• Lonely Planet guidebooks e.g.:

- Kohn M., Starnes D. Mongolia.

- Raub K., Power M., Egerton A. Colombia.

• Strayed Cheryl. 2013. Wild. ATBO

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods: presence and activity during classes, preparation of a project

Notes and criteria: 3.0 – 50%; 3.5 – 60%; 4.0 – 70%; 4.5 – 80%; 5.0 – 90%

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Świtoniak
Prowadzący grup: Michał Jankowski, Marcin Świtoniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Świtoniak
Prowadzący grup: Michał Jankowski, Marcin Świtoniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Świtoniak
Prowadzący grup: Michał Jankowski, Marcin Świtoniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)